Fizik 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Fiziksel anlamda iş, bir cisme etki eden kuvvet doğrultusunda cismi hareket ettirmektir.
Buna göre;
I. Market arabasını iterek hareket ettirmek
II. Bir kutuyu yerden alıp yüksek bir rafa koymak
III. Servis arabasında sırtında çantasını taşıyan öğrenci
verilen ifadelerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
Soru 2

Aydınlatma amacıyla kullanılan elektrik jeneratörünün enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Kimyasal → žHareket → žElektrikž → Işık
 • Isı → žHareketž → Elektrik → žIşık
 • Elektrik → žHareket → žKimyasal → žIşık
 • Hareket → žKimyasal → žElektrik → žIsı
Soru 3

I. Termik santraller
II. Nükleer santraller
III. Hidroelektrik santraller
IV. Rüzgâr enerjisi elektrik santralleri
Verilen örneklerden kaç tanesi yenilenemez enerji kaynaklarıdır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 4

Birim zamanda yapılan işe güç denir. Birimi wattır.
Buna göre; Ali 20 N’luk bir cismi 40 s’de şekildeki gibi 10 m yükseklikteki merdivenden çıkarıyor.
Ali’nin harcadığı güç kaç wattır?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
Soru 5

Kütlesi m olan cisim şekildeki gibi sürtünmesiz eğik düzlemde aşağıya doğru kayıyor.
Buna göre;

I. Potansiyel enerjisi azalır.
II. Kinetik enerjisi artar.
III. Mekanik enerjisi değişmez.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

30 m yükseklikte uçan 2 kg kütleli maket uçağının kütle çekim potansiyel enerjisi kaç jouledür?

 • 1200
 • 600
 • 300
 • 150
Soru 7

Atmosfere salınan bazı gazların neden olduğu sera etkisinden dolayı Dünya’nın ortalama sıcaklığında görülen artışa küresel ısınma denir.

Buna göre verilen ifadelerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemlerden değildir?

 • Aydınlatmada verimli tasarruf ampulü kullanmak.
 • Yenilemez enerji kayaklarını kullanmak.
 • Evsel atıkları geri dönüştürmek.
 • Özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak.
Soru 8

Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. 10 m/s sabit hızla giden bir arabanın sürücüsü ile birlikte kütlesi 1300 kg ise kinetik enerjisi kaç jouledür?

 • 13 000
 • 65 000
 • 10 000
 • 50 000
Soru 9

Dengeli beslenen ve düzenli spor yapan kişi kilo almaz.
Buna göre bir insan için;
I. Aldıkları besinlerin enerjisi, harcadıkları enerjiden fazla olursa vücudu kilo alır.
II. Aldıkları besinlerin enerjisi, harcadıkları enerjiden az olursa vücudu kilo kaybeder.
III. Aldıkları besinlerin enerjisi, harcadıkları enerjiye eşit olursa vücudu kilo almaz.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Arabalar yakıt olarak mazot, benzin ve LPG gaz kullanırlar. Bu yakıtlardaki enerji hangi tür enerjidir?

 • Elektriksel enerji
 • Nükleer enerji
 • Kimyasal enerji
 • Kinetik enerji
Soru 11

Okulların ısınması için kullanılan kalorifer sistemindeki enerji aktarımı için;
I. Işıma
II. İletim
III. Konveksiyon
ısı iletim yollarından hangileri ile gerçekleşir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Her maddenin enerji iletim hızı aynı değildir. Enerji iletim hızı iyi olmayan maddelere yalıtım malzemesi denir.

Günlük hayatımızda ısı yalıtım için kullanılan;
I. Pencerelerin çift cam kullanılması
II. Binaların mantolama yapılması
III. Pencere çerçevesinin alüminyum yapılması
IV. Evlerin dış kapısının çelik yapılması
verilen uygulamaların kaç tanesi ısı yalıtım için yapılmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

Isı maddelerin taneciklerinin sahip olduğu enerjilerin toplamıdır. Maddeler arasındaki enerji aktarımı ısı ile olur.
Buna göre ısı ile ilgili;
I. Skaler bir büyüklüktür.
II. Birimi Joule veya Kalori’dir.
III. Kalorimetre kabı ile ölçülür.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Sıcaklık, madde içinde dönme, titreşim veya öteleme hareketi yapan atom yada moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir.

Buna göre sıcaklıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Skaler bir büyüklüktür.
 • Termometre ile ölçülür.
 • Birimi Kelvin’dir.
 • Aktarılan enerjiye sıcaklık denir.
Soru 15

Şekildeki gibi aynı ortamda bulunan Fahrenheit ve Celcius termometreleri ile sıcaklık ölçülüyor.
Fahrenheit termometresi 77° ölçtüğüne göre Celsius termometresi kaç celcius derece ölçer?

 • 25
 • 20
 • 15
 • 5
Soru 16

Sıvılı termometrelerde genellikle civa ya da ispirto kullanılır.
İyi bir termometre yapmak için yada hassasiyetini (duyarlılık) artırmak için;
I. İçindeki sıvının cinsi
II. Sıvının bulunduğu haznenin büyüklüğü
III. Kılcal borunun yapıldığı maddenin cinsi
IV. Kılcal borunun kesit alanı
verilen ifadelerden kaç tanesine bağlıdır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 17

Isıca yalıtılmış ortamda 10°C sıcaklıkta 100 g suyun sıcaklığını 40°C çıkarmak için kaç kalorilik enerjiye ihtiyaç vardır?
(CSU= 1 kal/g .°C)

 • 5 000
 • 3 000
 • 300
 • 40
Soru 18

Hal değişimi şemasında enerji alarak katı halden sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine ne denir?

 • Yoğunlaşma
 • Kırağılaşma
 • Donma
 • Sublimleşme
Soru 19

Şekildeki gibi kapalı bir kapta 100°C’deki 50 g suyun 100°C’de 50 g su buharı olması için kaç kalorilik enerjiye ihtiyaç vardır?
(Lbuhar = 540 kal/g)

 • 54 000
 • 27 000
 • 5 400
 • Hacı Bektaşi Veli
Soru 20

Isıca yalıtılmış bir ortamda 10°C su ile 70°C su karıştırılıyor. Belli bir süre sonra denge sıcaklığına geliyor.
Buna göre;
I. Alınan ısı verilen ısıya eşittir.
II. Suların kütleleri eşit ise denge sıcaklığı 40°C dir.
III. Isıl dengede suların sıcaklığı 75°C dir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDDBBBDCCBDDADBDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?