Fizik 2 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

Fiziksel anlamda iş, bir cisme etki eden kuvvet doğrultusunda cismi hareket ettirmektir.
Buna göre;
I. Market arabasını iterek hareket ettirmek
II. Bir kutuyu yerden alıp yüksek bir rafa koymak
III. Servis arabasında sırtında çantasını taşıyan öğrenci
verilen ifadelerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
SORU 2

Aydınlatma amacıyla kullanılan elektrik jeneratörünün enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Kimyasal → žHareket → žElektrikž → Işık
 • Isı → žHareketž → Elektrik → žIşık
 • Elektrik → žHareket → žKimyasal → žIşık
 • Hareket → žKimyasal → žElektrik → žIsı
SORU 3

I. Termik santraller
II. Nükleer santraller
III. Hidroelektrik santraller
IV. Rüzgâr enerjisi elektrik santralleri
Verilen örneklerden kaç tanesi yenilenemez enerji kaynaklarıdır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 4

Birim zamanda yapılan işe güç denir. Birimi wattır.
Buna göre; Ali 20 N’luk bir cismi 40 s’de şekildeki gibi 10 m yükseklikteki merdivenden çıkarıyor.
Ali’nin harcadığı güç kaç wattır?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
SORU 5

Kütlesi m olan cisim şekildeki gibi sürtünmesiz eğik düzlemde aşağıya doğru kayıyor.
Buna göre;

I. Potansiyel enerjisi azalır.
II. Kinetik enerjisi artar.
III. Mekanik enerjisi değişmez.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU R
SORU 6

30 m yükseklikte uçan 2 kg kütleli maket uçağının kütle çekim potansiyel enerjisi kaç jouledür?

 • 1200
 • 600
 • 300
 • 150
SORU 7

Atmosfere salınan bazı gazların neden olduğu sera etkisinden dolayı Dünya’nın ortalama sıcaklığında görülen artışa küresel ısınma denir.

Buna göre verilen ifadelerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemlerden değildir?

 • Aydınlatmada verimli tasarruf ampulü kullanmak.
 • Yenilemez enerji kayaklarını kullanmak.
 • Evsel atıkları geri dönüştürmek.
 • Özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak.
SORU 8

Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. 10 m/s sabit hızla giden bir arabanın sürücüsü ile birlikte kütlesi 1300 kg ise kinetik enerjisi kaç jouledür?

 • 13 000
 • 65 000
 • 10 000
 • 50 000
SORU 9

Dengeli beslenen ve düzenli spor yapan kişi kilo almaz.
Buna göre bir insan için;
I. Aldıkları besinlerin enerjisi, harcadıkları enerjiden fazla olursa vücudu kilo alır.
II. Aldıkları besinlerin enerjisi, harcadıkları enerjiden az olursa vücudu kilo kaybeder.
III. Aldıkları besinlerin enerjisi, harcadıkları enerjiye eşit olursa vücudu kilo almaz.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 10

Arabalar yakıt olarak mazot, benzin ve LPG gaz kullanırlar. Bu yakıtlardaki enerji hangi tür enerjidir?

 • Elektriksel enerji
 • Nükleer enerji
 • Kimyasal enerji
 • Kinetik enerji
SORU 11

Okulların ısınması için kullanılan kalorifer sistemindeki enerji aktarımı için;
I. Işıma
II. İletim
III. Konveksiyon
ısı iletim yollarından hangileri ile gerçekleşir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 12

Her maddenin enerji iletim hızı aynı değildir. Enerji iletim hızı iyi olmayan maddelere yalıtım malzemesi denir.

Günlük hayatımızda ısı yalıtım için kullanılan;
I. Pencerelerin çift cam kullanılması
II. Binaların mantolama yapılması
III. Pencere çerçevesinin alüminyum yapılması
IV. Evlerin dış kapısının çelik yapılması
verilen uygulamaların kaç tanesi ısı yalıtım için yapılmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 13

Isı maddelerin taneciklerinin sahip olduğu enerjilerin toplamıdır. Maddeler arasındaki enerji aktarımı ısı ile olur.
Buna göre ısı ile ilgili;
I. Skaler bir büyüklüktür.
II. Birimi Joule veya Kalori’dir.
III. Kalorimetre kabı ile ölçülür.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
SORU 14

Sıcaklık, madde içinde dönme, titreşim veya öteleme hareketi yapan atom yada moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir.

Buna göre sıcaklıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Skaler bir büyüklüktür.
 • Termometre ile ölçülür.
 • Birimi Kelvin’dir.
 • Aktarılan enerjiye sıcaklık denir.
SORU 15

Şekildeki gibi aynı ortamda bulunan Fahrenheit ve Celcius termometreleri ile sıcaklık ölçülüyor.
Fahrenheit termometresi 77° ölçtüğüne göre Celsius termometresi kaç celcius derece ölçer?

 • 25
 • 20
 • 15
 • 5
SORU 16

Sıvılı termometrelerde genellikle civa ya da ispirto kullanılır.
İyi bir termometre yapmak için yada hassasiyetini (duyarlılık) artırmak için;
I. İçindeki sıvının cinsi
II. Sıvının bulunduğu haznenin büyüklüğü
III. Kılcal borunun yapıldığı maddenin cinsi
IV. Kılcal borunun kesit alanı
verilen ifadelerden kaç tanesine bağlıdır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 17

Isıca yalıtılmış ortamda 10°C sıcaklıkta 100 g suyun sıcaklığını 40°C çıkarmak için kaç kalorilik enerjiye ihtiyaç vardır?
(CSU= 1 kal/g .°C)

 • 5 000
 • 3 000
 • 300
 • 40
SORU R
SORU 18

Hal değişimi şemasında enerji alarak katı halden sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine ne denir?

 • Yoğunlaşma
 • Kırağılaşma
 • Donma
 • Sublimleşme
SORU 19

Şekildeki gibi kapalı bir kapta 100°C’deki 50 g suyun 100°C’de 50 g su buharı olması için kaç kalorilik enerjiye ihtiyaç vardır?
(Lbuhar = 540 kal/g)

 • 54 000
 • 27 000
 • 5 400
 • Hacı Bektaşi Veli
SORU 20

Isıca yalıtılmış bir ortamda 10°C su ile 70°C su karıştırılıyor. Belli bir süre sonra denge sıcaklığına geliyor.
Buna göre;
I. Alınan ısı verilen ısıya eşittir.
II. Suların kütleleri eşit ise denge sıcaklığı 40°C dir.
III. Isıl dengede suların sıcaklığı 75°C dir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABDDBBBDCCBDDADBDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 2 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Fizik 2 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Fizik 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 2 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 2 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 2 testinin başarı yüzdesi %25. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler