Fizik 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Birim yüzeye etkiyen dik kuvvetin büyüklüğüne basınç denir. Birimi Pascal’dır.
Buna göre günlük hayatta kullandığımız aşağıda verilenlerden hangisinde basınç etkisini azaltmak için kullanılmıştır?

 • Çivi
 • İğne
 • Kar (kış) lastikleri
 • Kar ayakkabısı
Soru 2

Ağırlığı G=10 N olan dikdörtgen prizmanın yüzey alanları A ve 2A’dır.
Dikdörtgenler prizması şekil I’deki gibi yerleştirildiğinde yapılan basınç P’dir. Şekil II deki gibi konuma getirilince basınç kaç P olur?

 • 2P
 • P
 • P/2
 • P/3
Soru 3

Şekildeki gibi oda içerisinde özdeş çiviler eşit büyüklükte F kuvveti uygulanarak duvarlara çakılıyor.
I, II ve III noktalarına etkiyen basınçlar sırası ile P1 , P2 ve P3 olduğuna göre basınçlar arasındaki büyüklük ilişki nasıldır?

 • P1 = P2 = P3
 • P3 > P2 > P1
 • P3 > P1 > P2
 • P2 > P3 > P1
Soru 4

Sıvılar üzerine etki eden basıncı temas ettiği her noktaya aynen iletir. Buna Pascal ilkesi denir.
Buna göre;
I. Hidrolik frenler
II. Hidrolik kaldıraçlar
III. Su cenderesi
verilenlerden hangileri Pascal prensibi (ilkesi) kullanılarak yapılmıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 5

Sıvıların basıncı sıvı derinliğine, sıvının yoğunluğuna ve yerçekimi ivmesine bağlıdır. Yüksekliği 1 m olan yağ bidonu yoğunluğu 800 kg/m3 olan yağ ile tamamen doludur.
Buna göre yağ bidonunun tabanındaki sıvı basıncı kaç Pascal’dır?
(Yerçekimi ivmesi g= 10 N / kg)

 • 4 000
 • 8 000
 • 16 000
 • 20 000
REKLAM
Soru 6

Şekildeki kaplar 3h ve 2h yüksekliğinde su ile doludur.
K noktasındaki basınç PK ve L noktasındaki basınç PL ise PK/PL oranı nedir?

 • 1
 • 3
 • 3/2
 • 1/3
Soru 7

I. Barometre: Açık hava basıcını ölçer.
II. Manometre: Kapalı kaplarda gaz basıncını ölçer.
III. Altimetre: Her hangi bir yerin deniz düzeyinden yüksekliğini ölçen özel bir barometredir.
IV. Batimetre: Denizlerin derinliğini basınç değişimden faydalanarak ölçmeye yarar.
Verilen ölçü aletlerinin kullanım alanları ile ilgili hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve IV
 • I, II, III ve IV
Soru 8

Şekildeki gibi yoğunluğu 2 g/cm3 olan sıvı içerisinde eşit hacim bölmeli K cismi dengededir.
Buna göre, K cisminin özkütlesi kaç g/cm3 tür?

 • 1
 • 1/2
 • 2/3
 • 4/3
Soru 9

Açık hava basıncının 76 cm-Hg olduğu ortamda açık uçlu manometre içerisindeki gaz ve cıva şekildeki gibi dengededir.
Buna göre; h= 5 cm-Hg ise gaz basıncı ( Pgaz ) kaç cm-Hg’dir?

 • 71
 • 76
 • 81
 • 96
Soru 10

Bir birine karışmayan sıvılar içerisinde K, L ve M katı cisimleri şekildeki gibi dengededir.
Buna göre; K, L ve M katı cisimlerin özkütleleri dK , dL ve dM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

 • dK= dL = dM
 • dL > dM > dK
 • dKK > dM > dL
 • dL > dK > dM
Soru 11

Eşit kollu terazide ölçülen 80 gramlık mandalina, şekildeki gibi su dolu taşırma kabına yavaşça bırakıldığında yandaki kabın içine su taşıyor. Yukarıdaki kabın içindeki su kaç gramdır?
(Suyun yoğunluğu 1 gr/cm3 dür.)

 • 80
 • 100
 • 120
 • 160
Soru 12

Coulomb Yasası elektrik yüklerinin birbiriyle etkileşmesini açıklar. Coulomb yasasına göre elektriksel kuvvetin büyüklüğü F;
I. q noktasal yüklerin değerine
II. iki yük arasındaki uzaklığa
III. iki yük arasındaki ortama
verilenlerden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Şekildeki gibi yalıtkan ortamda bulunan K, L ve M iletken kürelerden K küresi L yi çekiyor ve L küreside M’yi itiyor.
Buna göre ; K, L ve M kürelerinin yük işareti ne olabilir?
K <-----> L <-----> M

 • + <-----> + <-----> +
 • – <-----> – <-----> –
 • + <-----> – <-----> –
 • + <-----> + <-----> –
REKLAM
Soru 14

Yalıtkanlardaki atomların elektronları atomlara sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısıyla bu elektronlar dış etkilerle kolay kolay harekete geçirilmez.
Buna göre verilen maddelerden hangisi yalıtkan değildir?

 • Tuzlu su
 • Teflon
 • Cam
 • Porselen
Soru 15

Cam çubuk ipekli kumaşa sürtüldüğünde iki cisimde elektriklenir.
Buna göre;
I. İpek kumaş (–) eksi yüklenir.
II. Cam çubuk (+) artı yüklenir.
III. İki cismin yükleri eşit büyüklükte ve aynı işaretlidir.
verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 16

İki yüklü cismin birbirine elektriksel kuvvet uygulayabilmesi için biri diğerinin oluşturduğu elektrik alanı içinde olmalıdır.
Şekildeki gibi elektrik alanı çizgileri verilen X, Y ve Z noktasal kürelerin yük cinsi ne olabilir?
X <-----> Y <-----> Z

 • + <-----> – <-----> –
 • + <-----> + <-----> –
 • – <-----> – <-----> +
 • + <-----> – <-----> +
Soru 17

Bir iletken telin direnci R;
I. Telin boyuna (L)
II. Telin kesit alanına (A)
III. Telin cinsine (türüne) (ρ)
verilen ifadelerin hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 18

Şekil I deki elektrik devresinde ampermetre ve voltmetrede ölçülen değerlerle şekil II’deki grafik çizilmiştir.
Buna göre R iletkenin direnci kaç ohm’dur?

 • 20
 • 10
 • 4
 • 2
Soru 19

Dünya’nın çevresinde gözle görülmeyen manyetik alan vardır. Bundan faydalanılarak yapılan fiziksel ölçü aletinin adı nedir?

 • Mikroskop
 • Pusula
 • Elektroskop
 • Ampermetre
Soru 20

Şekildeki elektrik devresinde R1 = 3Ω, R2 = 4Ω ve R3 = 5Ω’luk dirençler seri bağlanmıştır.
Buna göre, ampermetre ve voltmetrede okunan değerler aşağıdakilerden hangisidir?
Ampermetre <------> Voltmetre

 • 2 <------> 15
 • 1 <------> 36
 • 3 <------> 15
 • 3 <------> 36
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBDBCDDCBADCABDDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?