Fizik 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Mehmet bir dalga leğeninde üretilen doğrusal dalgalara stroboskop ile bakıyor ve periyodik doğrusal dalgaları duruyor görüyor.
Stroboskobun yarık sayısı ve dönme frekansı bilindiğine göre;
I. Doğrusal dalgaların frekansı (f)
II. Doğrusal dalgaların periyodu (T)
III. Doğrusal dalgaların dalga boyu (ʎ)
Mehmet verilenlerden hangilerini hesaplayabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 2

Yeryüzünde yer kabuğunun kırılması sonucu yer kabuğunda oluşan titreşim hareketine deprem dalgası denir.
Deprem dalgaları ile ilgili;
I. Enine ve boyuna dalgalardır
II. Ses ve su dalgaları ile benzerlik gösterir
III. Dalga kaynağından uzaklaştıkça deprem dalgasının enerjisi artar
yargılardan hangileri yanlıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • Yalnız II
 • I, II ve III
Soru 3

Ses mekanik bir dalga olduğundan yayılması için bir ortam gereklidir.
Sesin yayılma hızı;
I. Ortamın sıcaklığına
II. Ortamın yoğunluğuna
III. Ses kaynağına
yargılarından hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 4

Bir dalga kaynağı frekansı 2 s-1 olan periyodik dalgalar üretmektedir. Ardışık 3 dalga tepesi arası uzaklık 6 cm olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç cm/s’dir?

 • 3/2
 • 2
 • 3
 • 6
Soru 5

Su Derin Şekildeki gibi K dalga kaynağının oluşturduğu doğrusal dalgaların üstten görünümü hangisinde doğru verilmiştir?

REKLAM
Soru 6

Deprem sonucu oluşan yer hareketlerini sürekli kaydeden düzenekler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Stroboskop
 • Rezonans
 • Sismograf
 • Diyapazon
Soru 7

Elektromanyetik dalgalar, yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sonucunda hem elektrik hem de manyetik alandan oluşur.
Buna göre verilenlerden hangisi elektromanyetik dalgaların özelliklerinden biri değildir?

 • Doğrular boyunca yayılır
 • Boşlukta ışık hızı ile yayılır
 • Enine dalgalardır
 • Elektrik yükü taşır
Soru 8

Birbirine eklenmiş kalın ve ince yaydan şekildeki gibi kalın yayda oluşturulan atma ince yaya iletilmektedir.
Buna göre ince yaya iletilen atma için;
I. Frekans
II. Periyot
III. Hız
IV. Genlik
verilen fiziksel özelliklerden kaç tanesi değişmez?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Taşıdıkları enerji türüne göre dalgalar ikiye ayrılır. Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalardır.
Buna göre verilenlerden hangisi mekanik dalgadır?

 • Su dalgaları
 • Görünür ışık dalgaları
 • Radyo dalgaları
 • Mikro dalgalar
Soru 10

Sabit iki uç arasına gerilmiş bir yayda şekildeki konumdan ilerleyen özdeş atmaların ilerleme yönleri oklarla gösterilmiştir.
Atmalar saniyede bir birim kare ilerlediklerine göre kaç saniye sonra birbirlerini söndürür?

 • 4
 • 4,5
 • 5
 • 5,5
Soru 11

Parelel ışık demeti içerisine ayrı ayrı konulan şekildeki kitap yüzeyindeki ışık akısı θ123 ’dür.
Buna göre ışık akıları arasındaki büyüklük ilişki nedir?

 • θ1= θ2 = θ3
 • θ1 > θ1 > θ3
 • θ3 > θ2 > θ1
 • θ1 > θ3 > θ2
Soru 12

Yarıçapları şekildeki gibi verilen K ve L kürelerinin merkezinde özdeş ve ışık şiddetleri l olan kaynaklar bulunmaktadır.
Kürelerin iç yüzeyindeki ışık akıları oranı θKL ile aydınlanma şiddetleri oranı EK/EL kaçtır?
θKL <-----> EK / EL

 • 1 <-----> 1
 • 3 <-----> 9
 • 1 <-----> 1/9
 • 3 <-----> 3
Soru 13

Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren cisimlere yarı saydam cisimler denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yarı saydam cisimlere örnek verilebilir?

 • Tahta
 • Mumlu kağıt
 • Toprak
 • Su
REKLAM
Soru 14

Şekildeki gibi gece karanlık bir sokakta Ahmet gösterilen yönlerde hareket ediyor.
Ahmet’in gölgesi için;
I. 1 yönünde hareket ederse gölgesi büyür.
II. 2 yönünde hareket ederse gölgesi büyür.
III. 2 yönünde hareket ederse gölgesi küçülür.
Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 15

Düzlem aynaların yansıtıcı yüzeyleri düzdür.
Bir düzlem aynada cismin görüntüsü için;
I. Terstir.
II. Sanaldır.
III. Cisimle simetriktir.
IV. Cismin boyuna eşittir.
Düzlem aynada oluşan görüntü için verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 16

Düzlem ayna önündeki G noktasından şekildeki gibi düzlem aynaya bakan gözlemci 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktalarından hangilerinin görüntüsünü görür?

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 2, 3, 4, 5, 6
 • 3, 4, 5, 6
 • 3, 4, 5
Soru 17

Güneş ışığı veya beyaz ışık prizmadan geçince ana renklere ayrılır. Kırmızı,Yeşil, Mavi ışığın ana renkleridir .
Bu üç renk ışık ile yapılan deneylerde;
I. Kırmızı ışık + Yeşil ışık = Sarı ışık oluşur.
II. Yeşil ışık + Mavi ışık = Magenta ışık oluşur.
III. Kırmızı ışık +Mavi ışık + Yeşil ışık = Beyaz ışık oluşur.
Işık renkleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 18

Şekildeki gibi A1 ve A2 düzlem aynalarından oluşan sisteme gelen I ışınının kendi üzerinden dönmesi için;
A1 ve A2 düzlem aynalar arasındaki açı(α) kaç derece olmalıdır?

 • 40°
 • 50°
 • 60°
 • 90°
Soru 19

Optik araçlardan gözlük bir tane optik araç kullanılarak yapılır. Bazı optik araçlarda ise birden çok optik araç kullanılır.
Buna göre;
I. Dürbün
II. Teleskop
III. Büyüteç
IV. Mikroskop
verilen optiksel araçlardan kaç tanesinde birden fazla optik araç kullanılır?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 20

Küresel aynalar hakkında verilen;
I. Yansıtıcı yüzeyi kürenin iç yüzeyi olan aynalar çukur aynalardır.
II. Çukur aynalarda görüntü hem sanal hem de gerçek oluşabilir.
III. Tümsek aynalarda görüntü daima sanaldır.
İfadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCDACDBADBCBDCCDABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?