GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in davranışlarından biri değildir?

 • A) Kimsesizlere sahip çıkmak
 • B) İnsanlara eşit davranmak
 • C) Sözünü yerine getirmek
 • D) Akrabalarını kayırmak
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Allah katında üstünlüğün ölçüsüdür?

 • A) Müslüman bir ülkede doğmak
 • B) Peygamber soyundan gelmek
 • C) Kur’an’ın emirlerine itaat etmek
 • D) Dünyada makam sahibi olmak
SORU 3

“Kulun, zihnini, kalbini ve tüm organlarını, kendisine Allah’ı unutturacak her şeyden uzak tutması, Allah’a duyduğu sevgi ve saygıyı güçlendirmesi, bu saygıyı zedelemekten korkması” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Takva
 • B) Hamd
 • C) Ahlâk
 • D) Din
SORU 4

Kur’an-ı Kerim’ de Allah (c.c) miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen bazı gruplara da pay verilmesini tavsiye etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?

 • A) Akrabalar
 • B) Yetimler
 • C) Âlimler
 • D) Fakirler
SORU 5

“Allah Teâlâ: Birbirinize karşı alçak gönüllülük ediniz ki hiç kimse hiç kimseye üstünlük taslamasın. diye bana vahyetti.’’
Bu hadis ile aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmıştır?

 • A) Haset
 • B) Kibir
 • C) İhanet
 • D) Dedikodu
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi mağduriyet durumu olarak değerlendirilmez?

 • A) Yetim kalmak
 • B) Engelli olmak
 • C) Öğrenci olmak
 • D) Haksızlığa uğramak
SORU 7

“Ashabı kirama Hz. Peygamber’den daha sevimli bir kimse yoktu. Buna rağmen Hz. Peygamber’i gördüklerinde, kendisi için ayağa kalkılmasından hoşlanmayacağını bildiklerinden kalkmazlardı.”
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Mütevazılığı
 • B) Dürüstlüğü
 • C) Cesareti
 • D) Adaleti
SORU 8

“Hiçbiriniz kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için arzu etmedikçe, kemaliyle iman etmiş olmazsınız.’’
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Empati
 • B) Eşitlik
 • C) Merhamet
 • D) İstişare
SORU 9

Hz. Peygamber Mûte savaşında şehit olan amcasının oğlu Cafer’in ailesine sahip çıkmış ve ailesiyle yakından ilgilenmişti.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?

 • A) Akrabayı koruması
 • B) Yetimlere sahip çıkması
 • C) Muhtaca yardım etmesi
 • D) İnsanlara karşı affedici olması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin sonuçlarından biridir?

 • A) Tevekkülü ortadan kaldırması
 • B) Sorunsuz bir hayata kavuşturması
 • C) Düşünce özgürlüğüne engel olması
 • D) Sorumlulukların paylaşılmasını sağlaması
SORU 11

Günümüzde sokak çocuklarının sayılarının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

 • A) Eğitim yetersizliği
 • B) Yanlış arkadaş seçimi
 • C) Sünnete uygun yaşam
 • D) Ebeveynlerin sorumsuz davranışları
SORU 12

Hz. Peygamber, Hz. Üsame b. Zeyd’i hangi özelliğinden dolayı ordu komutanı olarak görevlendirmiştir?

 • A) Köle olması
 • B) Liyakat sahibi olması
 • C) Hz. Zeyd’in çocuğu olması
 • D) Hz. Peygamber’in gözetiminde büyümesi
SORU 13

“Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa, Allah için şahitlik eden kimseler olun…”
(Nisa suresi, 135. ayet)
Bu ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Kullukta eşitlik
 • B) Hukukta eşitlik
 • C) Yaratılışta eşitlik
 • D) Sosyal statüde eşitlik
SORU 14

Aşağıdaki ifadelerden hangisi aile kurmaya teşvik etme ile ilişkilendirilemez?

 • A) Bekârlık sultanlıktır.
 • B) Nikâhta keramet vardır.
 • C) Nikâh benim sünnetimdir. (Hadis)
 • D) Garibin yuvasını Allah yapar.
SORU 15

Aşağıdaki davranışlardan hangisi mağdura yardım olarak kabul edilir?

 • A) Toplu taşıma araçlarına engelli asansörleri yapmak
 • B) 18 yaşından küçüklere alkol satımını yasaklamak
 • C) Çocuklara meslek seçimlerinde rehberlik etmek
 • D) İş arkadaşlarını iftar yemeğine davet etmek
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.) tarafından tavsiye edilen davranışlardan biri değildir?

 • A) Evleneceklere maddi destek vermek
 • B) Bekârları evlenmeye teşvik etmek
 • C) Uygun eş bulduğunda evlenmek
 • D) İnsanları evlenmeye zorlamak
SORU 17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi istişare ile ilgilidir?

 • A) Sadaka ömrü uzatır.
 • B) Akıl akıldan üstündür.
 • C) Yaş kesen baş keser.
 • D) Din samimiyettir.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in istişareye başvurma sebeplerinden biri olamaz?

 • A) Sorumluluğu başkasına yüklemek istemesi
 • B) Bazı konuların uzmanlık gerektirmesi
 • C) İnsanların görüşlerine değer vermesi
 • D) Sorunları paylaşarak çözme isteği
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in danışılacak kişide aradığı özelliklerden biridir?

 • A) Her konuda bilgi sahibi olması
 • B) Danışandan daha yaşlı olması
 • C) Güvenilir biri olması
 • D) Erkek olması
SORU 20

İstişare ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bilgi ve görüş paylaşımıdır.
 • B) Hz. Peygamber’in sünnetidir.
 • C) Bireysel konularda da yapılabilir.
 • D) Tüm sorumluluk danışılan kişiye aittir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCACBCAADDCBBAADBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?