Kimya 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Aristo, bütün maddelerin ateş, toprak, _________ , su olmak üzere dört elementten oluştuğu düşüncesini ortaya atmıştır.”
Buna göre cümledeki boşluğa (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Hava
 • cam
 • Kum
 • Tuz
Soru 2

I. Simya, teorik temelleri olmayan çalışmalar içerir.
II. Kimya, maddeyi inceleyen bilim dalıdır.
III. Proton, simyacılar tarafından keşfedilmiştir.
Verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 3

Canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve yaşamları boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen kimyanın alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fizikokimya
 • Organik kimya
 • Analitik kimya
 • Biyokimya
Soru 4

Tabloda verilen elementlerden hangisinin sembolü doğru gösterilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 5

Al3+ katyonu ile O2- anyonu arasında oluşan iyonik bağlı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Al2O3
 • AlO
 • Al3O2
 • AlO3
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin formülleri ve adları verilmiştir.
Buna göre hangi bileşiğin adı yanlış yazılmıştır?

 • I.
 • III.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 7

1 tane Al(OH)3 bileşiğinde toplam kaç tane atom bulunur?

 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 8

HCI bileşiği ile hazırlanan sulu çözeltinin geleneksel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kezzap
 • Yemek tuzu
 • Tuz ruhu
 • Zaç yağı
Soru 9

Bir kimyasal maddenin ambalaj etiketinde aşağıdaki sembol bulunmaktadır.Bu sembolün anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Zararlı
 • Radyoaktif
 • Aşındırıcı
 • Yanıcı
Soru 10

I. H2O
II. Cl2
III. Mg
Yukarıdaki maddelerden hangileri elementtir?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 11

Periyodik sistemle ilgili;
I. Yatay sıralara periyot denir.
II. Toplam 8 tane grup vardır.
III. Elementlerin artan proton sayılarına göre düzenlenmiştir.
Verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 12

7 gram demir (Fe ) ve 4 gram kükürt (S) tozu birleşerek 11 gram FeS bileşiğini oluşturmaktadır.
Buna göre 44 gram FeS bileşiği oluşturmak için en az kaç gram demir (Fe) gerekir?

 • 8
 • 14
 • 16
 • 28
Soru 13

Kükürt (S) ve Oksijen ( O ) elementlerinden oluşan bileşiklerdeki elementlerin kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre bu iki bileşikteki oksijen elementlerinin katlı oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2/3
 • 3/4
 • 1/2
 • 3/5
REKLAM
Soru 14

“Üzümlü kek” modeli olarak da bilinen atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bohr atom modeli
 • Thomson atom modeli
 • Dalton atom modeli
 • Rutherford atom modeli
Soru 15

Verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin izotopudur?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
Soru 16

I. 2-8-2
II. 2-7
III. 2-8-8-1
Nötr haldeki katman elektron dağılımları verilen elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • II > III > I
 • II > I > III
 • I > II > III
 • III > I > II
Soru 17

atomu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Atom numarası 11’dir.
 • Kütle numarası 23’tür.
 • Proton sayısı 11’dir.
 • Nötron sayısı 23’ tür.
Soru 18

Periyodik sistemde ok yönünde aşağıda verilen özelliklerden hangisi azalır?

 • Atom numarası
 • Kütle numarası
 • İyonlaşma enerjisi
 • Atom yarıçapı
Soru 19

11X,12Y,17Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Atom çapı en büyük olan Z’dir.
 • X, 1A grubunda yer alır.
 • X ve Y metal, Z ametaldir.
 • X, Y ve Z aynı periyotta yer alır.
Soru 20

Periyodik sistemde 4. Periyot 2A grubunda bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBABDCADBDABCDDCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?