GİRİŞ/KAYIT

Kimya 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

“Aristo, bütün maddelerin ateş, toprak, _________ , su olmak üzere dört elementten oluştuğu düşüncesini ortaya atmıştır.”
Buna göre cümledeki boşluğa (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Hava
 • B) cam
 • C) Kum
 • D) Tuz
SORU 2

I. Simya, teorik temelleri olmayan çalışmalar içerir.
II. Kimya, maddeyi inceleyen bilim dalıdır.
III. Proton, simyacılar tarafından keşfedilmiştir.
Verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 3

Canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve yaşamları boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen kimyanın alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fizikokimya
 • B) Organik kimya
 • C) Analitik kimya
 • D) Biyokimya
SORU 4

Tabloda verilen elementlerden hangisinin sembolü doğru gösterilmiştir?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 5

Al3+ katyonu ile O2- anyonu arasında oluşan iyonik bağlı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Al2O3
 • B) AlO
 • C) Al3O2
 • D) AlO3
SORU 6

Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin formülleri ve adları verilmiştir.
Buna göre hangi bileşiğin adı yanlış yazılmıştır?

 • A) I.
 • B) III.
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 7

1 tane Al(OH)3 bileşiğinde toplam kaç tane atom bulunur?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 6
 • D) 7
SORU 8

HCI bileşiği ile hazırlanan sulu çözeltinin geleneksel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kezzap
 • B) Yemek tuzu
 • C) Tuz ruhu
 • D) Zaç yağı
SORU 9

Bir kimyasal maddenin ambalaj etiketinde aşağıdaki sembol bulunmaktadır.Bu sembolün anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Zararlı
 • B) Radyoaktif
 • C) Aşındırıcı
 • D) Yanıcı
SORU 10

I. H2O
II. Cl2
III. Mg
Yukarıdaki maddelerden hangileri elementtir?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 11

Periyodik sistemle ilgili;
I. Yatay sıralara periyot denir.
II. Toplam 8 tane grup vardır.
III. Elementlerin artan proton sayılarına göre düzenlenmiştir.
Verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 12

7 gram demir (Fe ) ve 4 gram kükürt (S) tozu birleşerek 11 gram FeS bileşiğini oluşturmaktadır.
Buna göre 44 gram FeS bileşiği oluşturmak için en az kaç gram demir (Fe) gerekir?

 • A) 8
 • B) 14
 • C) 16
 • D) 28
SORU 13

Kükürt (S) ve Oksijen ( O ) elementlerinden oluşan bileşiklerdeki elementlerin kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre bu iki bileşikteki oksijen elementlerinin katlı oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 2/3
 • B) 3/4
 • C) 1/2
 • D) 3/5
SORU 14

“Üzümlü kek” modeli olarak da bilinen atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bohr atom modeli
 • B) Thomson atom modeli
 • C) Dalton atom modeli
 • D) Rutherford atom modeli
SORU 15

Verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin izotopudur?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 16

I. 2-8-2
II. 2-7
III. 2-8-8-1
Nötr haldeki katman elektron dağılımları verilen elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) II > III > I
 • B) II > I > III
 • C) I > II > III
 • D) III > I > II
SORU 17

atomu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Atom numarası 11’dir.
 • B) Kütle numarası 23’tür.
 • C) Proton sayısı 11’dir.
 • D) Nötron sayısı 23’ tür.
SORU 18

Periyodik sistemde ok yönünde aşağıda verilen özelliklerden hangisi azalır?

 • A) Atom numarası
 • B) Kütle numarası
 • C) İyonlaşma enerjisi
 • D) Atom yarıçapı
SORU 19

11X,12Y,17Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Atom çapı en büyük olan Z’dir.
 • B) X, 1A grubunda yer alır.
 • C) X ve Y metal, Z ametaldir.
 • D) X, Y ve Z aynı periyotta yer alır.
SORU 20

Periyodik sistemde 4. Periyot 2A grubunda bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) 18
 • B) 19
 • C) 20
 • D) 22
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBABDCADBDABCDDCAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?