Kimya 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bazı kimyasal türlerin sembol ve formülleri yukarıda verilmiştir.
Buna göre verilen kimyasal türlerden hangileri molekül sınıfına girer?

 • Ca2+,OH-
 • N,Fe
 • SO3,P2O3
 • Fe,Ca+2
Soru 2

NH3 molekülünün Lewis formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? (1H, 7N)

Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi kimyasal türler arası güçlü etkileşimlerden biridir?

 • İndüklenmiş dipol bağları
 • Kovalent bağ
 • Dipol- dipol bağları
 • Hidrojen bağları
Soru 4

Verilen moleküllerden hangileri kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iyonik bağlı bir bileşiktir? ( 7N, 8O,11Na )

 • N2O5
 • Na2O
 • NO2
 • NO
REKLAM
Soru 6

I. 13Al
II. 16S
III. 19K
Verilen elementlerden hangilerinin atomları arasında metalik bağlar bulunur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
Soru 7

Aşağıda verilen taneciklerden hangisinde atomlar arasında polar kovalent bağ bulunur? ( 1H, 7N, 8O, 11Na, 17Cl, 20Ca )

 • HCI
 • N2
 • CaO
 • NaCl
Soru 8

Aşağıda verilen olaylardan hangisinde kimyasal değişim olmaz?

 • Odunun yanması
 • Suyun donması
 • Demirin paslanması
 • Elmanın çürümesi
Soru 9

Fe + O2 → Fe2O3 tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde Fe elementinin katsayısı kaç olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 10

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanma tepkimesidir?

 • H2 + Br2 → 2HBr
 • HCI + NaOH → NaCl + H2O
 • 2HgO → 2Hg + O2
 • CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
Soru 11

I. 1litre = 1000mL
II. 1litre = 1000 cm3
III. 1litr3e = 1dm3
Yukarıda verilen hacim ile ilgili birim dönüşümlerinden hangisi doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Bir gazın kapalı bir kapta yapmış olduğu basınç 1520mmHg olarak ölçülmüştür.
Buna göre bu gazın basıncı kaç atm’dir?

 • 0,2
 • 2
 • 20
 • 200
Soru 13

4,4 gram CO2 gazı kaç moldür?
(C = 12 g/mol , O = 16 g/mol )

 • 10
 • 1
 • 0,1
 • 0,01
REKLAM
Soru 14

2 mol CaCO3 bileşiğinde kaç tane C atomu vardır?
(Avogadro sayısı= 6 1023 alınız)

 • 6 . 1023
 • 12 . 1023
 • 18 . 1023
 • 36 . 1023
Soru 15

Sabit sıcaklıktaki bir gazın 2 atm basınçta hacmi 36 litre olarak ölçülüyor.
Bu gazın miktarı ve sıcaklığı değiştirilmeden basıncı 4 atm yapılırsa, hacmi kaç litre olur?

 • 9
 • 18
 • 36
 • 72
Soru 16

Sabit basınçlı bir kapta 27°C’ta bir miktar gazın hacmi 200mL ’dir. Gazın sıcaklığı t°C’a çıkarıldığında hacmi 600mL oluyor.
Buna göre gazın son sıcaklığı kaç °C’tur?

 • 127
 • 327
 • 627
 • 900
Soru 17

Gazlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşır.
 • Gazların davranışlarını açıklamak için geliştirilen teori “ kinetik teori” dir.
 • Gerçek gazlar sıkıştırıldıkça ideallikten sapar.
 • Hacmi değişmeyen belli bir miktar gazın sıcaklığı arttırıldığında gaz moleküllerinin kinetik enerjisi azalır.
Soru 18

Yukarıda bazı sıvılar ve viskozite değerleri verilmiştir.
Buna göre aynı şartlar altındaki bu sıvılardan hangisi daha hızlı akar?

 • Su
 • Gliserin
 • Zeytinyağı
 • Civa
Soru 19

Yukarıdaki şekilde I ve II numaralı hal değişim olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I -- > II

 • Donma Buharlaşma
 • Erime Yoğuşma
 • Erime Buharlaşma
 • Donma Yoğuşma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kristal katı türlerinden biri değildir?

 • İyonik katı
 • Moleküler katı
 • Kovalent katı
 • Amorf katı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBABDABDDDBCBBCDAAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?