Kimya 2 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

Bazı kimyasal türlerin sembol ve formülleri yukarıda verilmiştir.
Buna göre verilen kimyasal türlerden hangileri molekül sınıfına girer?

 • Ca2+,OH-
 • N,Fe
 • SO3,P2O3
 • Fe,Ca+2
SORU 2

NH3 molekülünün Lewis formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? (1H, 7N)

SORU 3

Aşağıdakilerin hangisi kimyasal türler arası güçlü etkileşimlerden biridir?

 • İndüklenmiş dipol bağları
 • Kovalent bağ
 • Dipol- dipol bağları
 • Hidrojen bağları
SORU 4

Verilen moleküllerden hangileri kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi iyonik bağlı bir bileşiktir? ( 7N, 8O,11Na )

 • N2O5
 • Na2O
 • NO2
 • NO
SORU R
SORU 6

I. 13Al
II. 16S
III. 19K
Verilen elementlerden hangilerinin atomları arasında metalik bağlar bulunur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
SORU 7

Aşağıda verilen taneciklerden hangisinde atomlar arasında polar kovalent bağ bulunur? ( 1H, 7N, 8O, 11Na, 17Cl, 20Ca )

 • HCI
 • N2
 • CaO
 • NaCl
SORU 8

Aşağıda verilen olaylardan hangisinde kimyasal değişim olmaz?

 • Odunun yanması
 • Suyun donması
 • Demirin paslanması
 • Elmanın çürümesi
SORU 9

Fe + O2 → Fe2O3 tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde Fe elementinin katsayısı kaç olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 10

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanma tepkimesidir?

 • H2 + Br2 → 2HBr
 • HCI + NaOH → NaCl + H2O
 • 2HgO → 2Hg + O2
 • CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
SORU 11

I. 1litre = 1000mL
II. 1litre = 1000 cm3
III. 1litr3e = 1dm3
Yukarıda verilen hacim ile ilgili birim dönüşümlerinden hangisi doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 12

Bir gazın kapalı bir kapta yapmış olduğu basınç 1520mmHg olarak ölçülmüştür.
Buna göre bu gazın basıncı kaç atm’dir?

 • 0,2
 • 2
 • 20
 • 200
SORU 13

4,4 gram CO2 gazı kaç moldür?
(C = 12 g/mol , O = 16 g/mol )

 • 10
 • 1
 • 0,1
 • 0,01
SORU 14

2 mol CaCO3 bileşiğinde kaç tane C atomu vardır?
(Avogadro sayısı= 6 1023 alınız)

 • 6 . 1023
 • 12 . 1023
 • 18 . 1023
 • 36 . 1023
SORU 15

Sabit sıcaklıktaki bir gazın 2 atm basınçta hacmi 36 litre olarak ölçülüyor.
Bu gazın miktarı ve sıcaklığı değiştirilmeden basıncı 4 atm yapılırsa, hacmi kaç litre olur?

 • 9
 • 18
 • 36
 • 72
SORU 16

Sabit basınçlı bir kapta 27°C’ta bir miktar gazın hacmi 200mL ’dir. Gazın sıcaklığı t°C’a çıkarıldığında hacmi 600mL oluyor.
Buna göre gazın son sıcaklığı kaç °C’tur?

 • 127
 • 327
 • 627
 • 900
SORU 17

Gazlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşır.
 • Gazların davranışlarını açıklamak için geliştirilen teori “ kinetik teori” dir.
 • Gerçek gazlar sıkıştırıldıkça ideallikten sapar.
 • Hacmi değişmeyen belli bir miktar gazın sıcaklığı arttırıldığında gaz moleküllerinin kinetik enerjisi azalır.
SORU R
SORU 18

Yukarıda bazı sıvılar ve viskozite değerleri verilmiştir.
Buna göre aynı şartlar altındaki bu sıvılardan hangisi daha hızlı akar?

 • Su
 • Gliserin
 • Zeytinyağı
 • Civa
SORU 19

Yukarıdaki şekilde I ve II numaralı hal değişim olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I -- > II

 • Donma Buharlaşma
 • Erime Yoğuşma
 • Erime Buharlaşma
 • Donma Yoğuşma
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi kristal katı türlerinden biri değildir?

 • İyonik katı
 • Moleküler katı
 • Kovalent katı
 • Amorf katı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBABDABDDDBCBBCDAAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Kimya 2 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Kimya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 20 kasım 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 2 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler