Kimya 3 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen maddelerin hangisi ile hazırlanan sulu çözelti bazik özellik gösterir?

 • HCI
 • H2 SO4
 • NH3
 • HNO3
SORU 2

Yukarıda oda koşullarında hazırlanan çözeltilere ait pH değerleri verilmiştir.
Buna göre bu çözeltilerden hangileri asidik özellik gösterir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve III
 • II ve III
SORU 3

Yukara 25°C’taki bazı sulu çözeltilere ait pH değerleri verilmiştir.
Bu çözeltilere turnusol kâğıdı daldırılıyor. Buna göre hangilerinde turnusol kâğıdının rengi maviye döner?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II ve III
 • I ve III
SORU 4

Aşağıda verilen metallerden hangisi HCI çözeltisine atıldığında H2 gazı açığa çıkarır?

 • Cu
 • Ag
 • Au
 • Fe
SORU 5

Aşağıdaki asitlerden hangisinin cam şişede saklanması uygun değildir?

 • HCI
 • HBr
 • HF
 • HI
SORU 6

Halk arasında “Kezzap” olarak bilinen sulu asit çözeltisi aşağıdaki asitlerden hangisi ile hazırlanır?

 • Amonyak
 • Asetik asit
 • Hidroklorik asit
 • Nitrik asit
SORU 7

Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerin hangisi asidik özellik gösterir?

 • Çamaşır suyu
 • Sirke
 • Sabun
 • Lavabo açıcı
SORU 8

Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece bazlara aittir?

 • 25°C’ta çözeltilerinin pH değerleri 7’ den büyüktür.
 • Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
 • Bulundukları maddelere ekşilik katarlar.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
SORU 9

Halk arasında sudkostik adı verilen, suda bol miktarda çözünen, abun, deterjan üretiminde, evlerde lavabo açıcı olarak kullanılan kuvvetli baz aşağıdakilerden hangisidir?

 • NaOH
 • Ca(OH)2
 • NH3
 • KOH
SORU 10

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Asitler aktif metallere etki ederek H2 gazı açığa çıkarır.
 • Nötral çözeltilerde pH değeri 14’ tür.
 • Asit ve baz çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • İndikatörler, asitlerle ve bazlarla etkileşerek renk değiştirir.
SORU 11

Aşağıda verilen madde örneklerinden hangisi homojen bir karışımdır?

 • Kan
 • Ayran
 • Su
 • Tuzlu su
SORU 12

Verilen maddelerden hangileri saf suda iyi çözünür?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 13

Aşağıda verilen çözelti örneklerinin hangisinde hem çözücü madde sıvı hem de çözünen madde sıvıdır?

 • Tuzlu su
 • Temiz hava
 • Kolonya
 • Çelik
SORU 14

40 gram şekerin 160 gram saf su içerisinde tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözeltide şekerin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

 • 4
 • 20
 • 30
 • 80
SORU 15

1 mg Ca2+ iyonu bulunan 100 gram suyun derişimi kaç ppm’ dir?

 • 0,1
 • 1
 • 10
 • 100
SORU 16

Aynı şartlarda bulunan su örneklerine üzerindeki maddeler eklenerek tamamen çözünüyor.
Hazırlanan bu çözeltilerin kaynama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • II > III > I
 • I > II > III
 • III > I > II
 • I > III > II
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan bir ayırma yöntemidir?

 • Diyaliz
 • Yüzdürme
 • Damıtma
 • Ayırma hunisi
SORU 18

Buna göre etil alkol - su karışımı hangi yöntemle ayrılabilir?

 • Ayırma hunisi
 • Ayrımsal damıtma
 • Süzme
 • Yüzdürme
SORU 19

• Süt
• Şekerli su
• Hava
• Gazoz
Yukarıda verilen karışım örneklerinden kaç tanesi çözeltidir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 20

Hacimce %20 ’lik etil alkol içeren 300 mL sulu çözeltide kaç mL etil alkol vardır?

 • 10
 • 20
 • 40
 • 60
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBBDCDBAABDACBCDABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 3 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Kimya 3 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Kimya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 20 kasım 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 3 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 3 soruları toplamda 2 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 3 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 3 testinin başarı yüzdesi %25. Sınava katılan 2 öğrenci arasından sadece 1 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 200 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?