Kimya 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen maddelerin hangisi ile hazırlanan sulu çözelti bazik özellik gösterir?

 • HCI
 • H2 SO4
 • NH3
 • HNO3
Soru 2

Yukarıda oda koşullarında hazırlanan çözeltilere ait pH değerleri verilmiştir.
Buna göre bu çözeltilerden hangileri asidik özellik gösterir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve III
 • II ve III
Soru 3

Yukara 25°C’taki bazı sulu çözeltilere ait pH değerleri verilmiştir.
Bu çözeltilere turnusol kâğıdı daldırılıyor. Buna göre hangilerinde turnusol kâğıdının rengi maviye döner?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II ve III
 • I ve III
Soru 4

Aşağıda verilen metallerden hangisi HCI çözeltisine atıldığında H2 gazı açığa çıkarır?

 • Cu
 • Ag
 • Au
 • Fe
Soru 5

Aşağıdaki asitlerden hangisinin cam şişede saklanması uygun değildir?

 • HCI
 • HBr
 • HF
 • HI
REKLAM
Soru 6

Halk arasında “Kezzap” olarak bilinen sulu asit çözeltisi aşağıdaki asitlerden hangisi ile hazırlanır?

 • Amonyak
 • Asetik asit
 • Hidroklorik asit
 • Nitrik asit
Soru 7

Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerin hangisi asidik özellik gösterir?

 • Çamaşır suyu
 • Sirke
 • Sabun
 • Lavabo açıcı
Soru 8

Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece bazlara aittir?

 • 25°C’ta çözeltilerinin pH değerleri 7’ den büyüktür.
 • Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
 • Bulundukları maddelere ekşilik katarlar.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Soru 9

Halk arasında sudkostik adı verilen, suda bol miktarda çözünen, abun, deterjan üretiminde, evlerde lavabo açıcı olarak kullanılan kuvvetli baz aşağıdakilerden hangisidir?

 • NaOH
 • Ca(OH)2
 • NH3
 • KOH
Soru 10

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Asitler aktif metallere etki ederek H2 gazı açığa çıkarır.
 • Nötral çözeltilerde pH değeri 14’ tür.
 • Asit ve baz çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • İndikatörler, asitlerle ve bazlarla etkileşerek renk değiştirir.
Soru 11

Aşağıda verilen madde örneklerinden hangisi homojen bir karışımdır?

 • Kan
 • Ayran
 • Su
 • Tuzlu su
Soru 12

Verilen maddelerden hangileri saf suda iyi çözünür?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Aşağıda verilen çözelti örneklerinin hangisinde hem çözücü madde sıvı hem de çözünen madde sıvıdır?

 • Tuzlu su
 • Temiz hava
 • Kolonya
 • Çelik
REKLAM
Soru 14

40 gram şekerin 160 gram saf su içerisinde tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözeltide şekerin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

 • 4
 • 20
 • 30
 • 80
Soru 15

1 mg Ca2+ iyonu bulunan 100 gram suyun derişimi kaç ppm’ dir?

 • 0,1
 • 1
 • 10
 • 100
Soru 16

Aynı şartlarda bulunan su örneklerine üzerindeki maddeler eklenerek tamamen çözünüyor.
Hazırlanan bu çözeltilerin kaynama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • II > III > I
 • I > II > III
 • III > I > II
 • I > III > II
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan bir ayırma yöntemidir?

 • Diyaliz
 • Yüzdürme
 • Damıtma
 • Ayırma hunisi
Soru 18

Buna göre etil alkol - su karışımı hangi yöntemle ayrılabilir?

 • Ayırma hunisi
 • Ayrımsal damıtma
 • Süzme
 • Yüzdürme
Soru 19

• Süt
• Şekerli su
• Hava
• Gazoz
Yukarıda verilen karışım örneklerinden kaç tanesi çözeltidir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 20

Hacimce %20 ’lik etil alkol içeren 300 mL sulu çözeltide kaç mL etil alkol vardır?

 • 10
 • 20
 • 40
 • 60
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBDCDBAABDACBCDABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?