GİRİŞ/KAYIT

Kimya 3 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen maddelerin hangisi ile hazırlanan sulu çözelti bazik özellik gösterir?

 • A) HCI
 • B) H2SO4
 • C) NH3
 • D) HNO3
SORU 2

Yukarıda oda koşullarında hazırlanan çözeltilere ait pH değerleri verilmiştir.
Buna göre bu çözeltilerden hangileri asidik özellik gösterir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 3

Yukara 25°C’taki bazı sulu çözeltilere ait pH değerleri verilmiştir.
Bu çözeltilere turnusol kâğıdı daldırılıyor. Buna göre hangilerinde turnusol kâğıdının rengi maviye döner?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) II ve III
 • D) I ve III
SORU 4

Aşağıda verilen metallerden hangisi HCI çözeltisine atıldığında H2 gazı açığa çıkarır?

 • A) Cu
 • B) Ag
 • C) Au
 • D) Fe
SORU 5

Aşağıdaki asitlerden hangisinin cam şişede saklanması uygun değildir?

 • A) HCI
 • B) HBr
 • C) HF
 • D) HI
SORU 6

Halk arasında “Kezzap” olarak bilinen sulu asit çözeltisi aşağıdaki asitlerden hangisi ile hazırlanır?

 • A) Amonyak
 • B) Asetik asit
 • C) Hidroklorik asit
 • D) Nitrik asit
SORU 7

Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerin hangisi asidik özellik gösterir?

 • A) Çamaşır suyu
 • B) Sirke
 • C) Sabun
 • D) Lavabo açıcı
SORU 8

Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece bazlara aittir?

 • A) 25°C’ta çözeltilerinin pH değerleri 7’ den büyüktür.
 • B) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
 • C) Bulundukları maddelere ekşilik katarlar.
 • D) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
SORU 9

Halk arasında sudkostik adı verilen, suda bol miktarda çözünen, abun, deterjan üretiminde, evlerde lavabo açıcı olarak kullanılan kuvvetli baz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) NaOH
 • B) Ca(OH)2
 • C) NH3
 • D) KOH
SORU 10

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Asitler aktif metallere etki ederek H2 gazı açığa çıkarır.
 • B) Nötral çözeltilerde pH değeri 14’ tür.
 • C) Asit ve baz çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • D) İndikatörler, asitlerle ve bazlarla etkileşerek renk değiştirir.
SORU 11

Aşağıda verilen madde örneklerinden hangisi homojen bir karışımdır?

 • A) Kan
 • B) Ayran
 • C) Su
 • D) Tuzlu su
SORU 12

Verilen maddelerden hangileri saf suda iyi çözünür?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

Aşağıda verilen çözelti örneklerinin hangisinde hem çözücü madde sıvı hem de çözünen madde sıvıdır?

 • A) Tuzlu su
 • B) Temiz hava
 • C) Kolonya
 • D) Çelik
SORU 14

40 gram şekerin 160 gram saf su içerisinde tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözeltide şekerin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

 • A) 4
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 80
SORU 15

1 mg Ca2+ iyonu bulunan 100 gram suyun derişimi kaç ppm’ dir?

 • A) 0,1
 • B) 1
 • C) 10
 • D) 100
SORU 16

Aynı şartlarda bulunan su örneklerine üzerindeki maddeler eklenerek tamamen çözünüyor.
Hazırlanan bu çözeltilerin kaynama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) II > III > I
 • B) I > II > III
 • C) III > I > II
 • D) I > III > II
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan bir ayırma yöntemidir?

 • A) Diyaliz
 • B) Yüzdürme
 • C) Damıtma
 • D) Ayırma hunisi
SORU 18

Buna göre etil alkol - su karışımı hangi yöntemle ayrılabilir?

 • A) Ayırma hunisi
 • B) Ayrımsal damıtma
 • C) Süzme
 • D) Yüzdürme
SORU 19

• Süt
• Şekerli su
• Hava
• Gazoz
Yukarıda verilen karışım örneklerinden kaç tanesi çözeltidir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 20

Hacimce %20 ’lik etil alkol içeren 300 mL sulu çözeltide kaç mL etil alkol vardır?

 • A) 10
 • B) 20
 • C) 40
 • D) 60
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBBDCDBAABDACBCDABCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler