Kimya 4 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır?

 • Kömür
 • Güneş
 • Petrol
 • Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
SORU 2

Kütlece karbon(C) yüzdesi en fazla olan kömür türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Turba
 • Linyit
 • Antrasit
 • Taş kömürü
SORU 3

Kömürün enerji kaynağı olarak kullanımı, hava ile yanma tepkimesine dayanır.
Kömürün yanan kısmının karbon olduğu düşünüldüğünde, kömürün yanması sonucu aşağıdaki gazlardan hangisinin oluşması beklenir?

 • SO2
 • NO2
 • CH4
 • CO2
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ham petrolü bileşenlerine ayrıştırmak için kullanılan ayırma yöntemidir?

 • Ayrımsal kristallendirme
 • Ayırma hunisi
 • Damıtma
 • Santrifüjleme
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi aromatik hidrokarbon sınıfı bir bileşiktir?

 • H-C≡C-H
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin yapıtaşıdır?

 • Glikoz
 • Aminoasitler
 • Nişasta
 • Gliserin
SORU 7

12 tane hidrojen (H) atomu içeren bir sikloalkan bileşiğinin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • C5H12
 • C6H12
 • C7H12
 • C6H12O6
SORU 8

I. Jeotermal enerji
II. Hidrojen enerjisi
III. Rüzgar - dalga enerjisi
Verilenlerden hangileri temiz enerji kaynağıdır?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 9

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Kömür bir fosil yakıttır.
 • Hidrokarbonlar yapılarında sadece karbon ve hidrojen bulundurur.
 • Kömür kullanımı hava kirliliğinin oluşmasını engeller.
 • LPG’ nin ana bileşenleri propan ve bütan bileşikleridir.
SORU 10

I. Karbonhidrat
II. Yağ
III. Protein
Yukarıda verilenlerden hangileri gıdalarda bulunan besin maddeleri arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 11

_________ ve _________ iyonları bakımından zengin sulara sert su denir.
Verilen boşluklara aşağıdaki iyon çiftlerinden hangisinin gelmesi uygundur?

 • Ca2+ ve Mg2+
 • Cr3+ ve K+
 • Na+ ve Ba2+
 • Li+ ve K+
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi şehirlerde kullanılan suların arıtımında uygulanan işlemlerden değildir?

 • Dinlendirme
 • Florlama
 • Sertlik (kireç) giderme
 • Havalandırma
SORU 13

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Tatlı su kaynaklarının veya yataklarının yakınına yerleşim yerleri kurulmalıdır.
 • Sert sular sabun ile temas ettiğinde sabun taşı denilen bir çökelek oluştururlar.
 • Kireçli kaynak sularının pH değeri 7’ den büyüktür.
 • İçme sularında bulunan mikroorganizmalar kolera, tifo ve dizanteri gibi salgın hastalıklara yol açabilir.
SORU 14

Bir moleküle ait çizgi - bağ gösterimi yukarıdaki gibidir.
Bu molekül ile ilgili;
I. Sabuna aittir.
II. b kısmı hidrofildir.
III. a kısmı hidrofobtur.
İfadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 15

“Avrupa Birliği, gıda katkı maddelerini kısa yoldan göstermek için bir kodlama sistemi geliştirmiştir. Bu sistemde her katkı kodu _________ harfi ile başlar ve üç veya dört rakamdan oluşan bir sayı ile tamamlanır.”
Verilen ifadede boş bırakılan (_________) yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • E
 • D
 • U
 • T
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi doğal bir polimer değildir?

 • Kauçuk
 • Naylon
 • İpek
 • Protein
SORU 17

Aşağıda verilenlerden hangisi sabunlar ve deterjanlar için ortak özelliktir?

 • Bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilir.
 • Hidrofil ve hidrofob uç içerir.
 • Sert sulardan çok az etkilenir.
 • Doğada kolay parçalanamayan maddelerden oluşur.
SORU 18

Bazı bileşiklere ait bileşik formülü ve yaygın isimleri yukaridaki gibidir.
Verilen bileşiklerden hangilerinin yaygın adı doğru verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarını artıran insan faaliyetleri arasında yer alır?

 • Yakma sistemlerinin geliştirilmesi
 • Ormanlık alanların artırılması
 • Petrol rafinerileri gibi endüstriyel faaliyetler
 • Fosil yakıt tüketiminin azaltılması
SORU 20

I. Plastikler
II. Piller ve aküler
III. Endüstri atıkları
Yukarıda verilenlerden hangileri toprak kirliliğine neden olan etkenlerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDCBBBDCDABADABBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 4 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Kimya 4 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Kimya 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Kimya 4 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 4 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 20 kasım 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 4 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 4 soruları toplamda 1 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 4 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 4 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 1 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?