Matematik 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

A = {a,b,{a,b},c,d,{c}} kümesi veriliyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • {a,b} ∈ A
 • {b,c} ∈ A
 • {{c}} ⊂ A
 • s(A) = 6
Soru 2

K = {1,2,3,4,5,6} kümesinin alt kümelerinin sayısı kaçtır?

 • 32
 • 36
 • 64
 • 72
Soru 3

Fransızca ve İspanyolca dillerinden en az birini bilenlerden oluşan 30 kişilik turist kafilesinde 22 kişi Fransızca, 14 kişi İspanyolca bilmektedir.
Bu turist kafilesinde her iki dili bilen kaç kişi vardır?

 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
Soru 4

Yukarıda verilen şemaya göre (A ⋃ B) - C kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {1,2,3}
 • {4,5,6}
 • {7,8}
 • {1,2,3,7,8}
Soru 5

A ={1,2,3}, B = {1,2,3,4} ve c = {c,d} kümeleri veriliyor.
(B x C ) - (A x C) kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • { }
 • {(1,c),(2,d),(3,c)}
 • {(4,c),(4,d)}
 • {(c,1),(c,3),(d,2)}
REKLAM
Soru 6

(2a -1,6) = (3,b + 1) olduğuna göre a . b kaçtır?

 • 14
 • 10
 • 8
 • 6
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir?

 • -5/3
 • 0
 • √4
 • √8
Soru 8

|9| - |-3| - |-2| işleminin sonucu kaçtır?

 • 7
 • 5
 • 4
 • 2
Soru 9

|x + 1| < 3 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

 • -6
 • -5
 • -3
 • -1
Soru 10

işleminin sonucu kaçtır?

 • 6
 • 8
 • 12
 • 16
Soru 11

3x+1 = 27 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 12

işleminin sonucu kaçtır?

 • 3/2
 • 2
 • 5/2
 • 3
Soru 13

olduğuna göre x kaçtır?

 • 28
 • 35
 • 42
 • 49
REKLAM
Soru 14

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {-4}
 • {-3}
 • {-1}
 • {3}
Soru 15

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {(4,4)}
 • {(5,3)}
 • {(6,2)}
 • {(8,0)}
Soru 16

Bugünkü yaşlarının toplamı 26 olan üç kardeşin 7 yıl sonraki yaşlarının toplamı kaçtır?

 • 33
 • 37
 • 43
 • 47
Soru 17

Bir çiftlikteki tavuk ve koyunların toplam sayısı 28’dir.
Bu tavuk ve koyunların ayaklarının toplam sayısı 66 olduğuna göre koyunların sayısı kaçtır?

 • 14
 • 11
 • 8
 • 5
Soru 18

Aşağıda grafikleri verilen bağıntılardan hangisi bir fonksiyon grafiğidir?

Soru 19

f:R → R,
f(x + 1) = 2x + 3
olduğuna göre f(6) kaçtır?

 • 13
 • 15
 • 17
 • 19
Soru 20

f: R → R,
f(x) = (k + 2)x2 + (m - 3)x + 7
fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre k - m kaçtır?

 • 7
 • 1
 • -5
 • -6
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDACBDCBABDCBADDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?