Matematik 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki ABC üçgeninde m(BAC) = x, m(BCA) = 2x - 15° ve [AB] ⊥ [BC] olduğuna göre x kaç derecedir?

 • 25
 • 35
 • 45
 • 55
Soru 2

Şekildeki ABC ve DFC üçgenlerinde m(ACB) = 75° ve m(ADF) = 85° olduğuna göre m(CFD) kaç derecedir?

 • 25
 • 20
 • 15
 • 10
Soru 3

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = 7 cm, |BC| = 10 cm olduğuna göre |AC| ’nun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 4

Şekilde ABC ≌ DEF’tir.
|AC| = (3x - 2)cm ve
|DF| = (2x + 1) cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?

 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
Soru 5

Şekildeki ABC ve CDE üçgenlerinde [BA]⊥[AE] ve [AE]⊥[ED] ’tir. |AC| = 3 cm ve |CE| = 9 cm olduğuna göre |AB|/|DE| kaçtır?

 • 1/9
 • 1/5
 • 1/4
 • 1/3
REKLAM
Soru 6

Şekilde [AB]⊥[BD] , [CD]⊥[DE] ve [AC]⊥[CE] ’tir. |AB| = 8cm, |BC| = 6cm ve |DE| = 9cm olduğuna göre |CD| kaç santimetredir?

 • 12
 • 16
 • 18
 • 20
Soru 7

Şekildeki ABC üçgeninde m(EAD) = m (DAC), |AB| = 3 cm, |AC| = 2 cm ve |BC| = 4 cm olduğuna göre |CD| kaç santimetredir?

 • 5
 • 7
 • 8
 • 10
Soru 8

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = 9 cm, |AC| = 5 cm ve |BD| = |DC| = 6 cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?

 • √11
 • √17
 • 2√17
 • v29
Soru 9

Şekilde [AB]⊥[BC] ve [AC]⊥[CD] ’tir. |AB| = 3 cm, |BC| = 4 cm ve |CD| = 12 cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?

 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
Soru 10

Şekildeki ABC üçgeninde, [AB]⊥[AC] ve [AD]⊥[BC] ’tir. |AD| = 6 cm ve |BD| = 4 cm olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 3√13
 • 9
 • 9√2
 • 13√3
Soru 11

Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde, |AB| = 10 cm ve |DC| = 2 cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?

 • √21
 • 5√2
 • 2√21
 • 3√10
Soru 12

sin200°, cos150°, tan250° ve cot340° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • -,-, +,+
 • -,+,+,-
 • -,+,-,+
 • -,-,+,-
Soru 13

cos180° + tan45° - sin150° işleminin sonucu kaçtır?

 • -5/2
 • -3/2
 • -1/2
 • 0
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABC üçgeninde m(ABC) = 30°, m(BCA) = 45° ve |AB| = 10 cm olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 5√3 + 5
 • 5√2 + 5
 • 5√3
 • 5√2
Soru 15

Şekildeki ABC üçgeninde, m(ABC) = 30°, |BA| = 8 cm ve |BC| = 6 cm olduğuna göre A(ABC) kaç santimetrekaredir?

 • 10
 • 12
 • 10√2
 • 9√3
Soru 16

A, B, C, D, E noktaları aynı düzlemde bulunan farklı noktalardır.
Buna göre AB + BC + CD + EA aşağıdaki vektörlerden hangisine eşittir?

 • BC
 • AE
 • AC
 • ED
Soru 17

A(3) ve B(9-x) noktaları veriliyor.
|AB| = 20 birim olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • -9
 • -12
 • -14
 • -16
Soru 18

6, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 6, 8, 5 veri grubunun ortanca değeri kaçtır?

 • 4
 • 4,5
 • 5
 • 5,5
Soru 19

6, 8, 10, 12, 14 veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 6
Soru 20

Bir kutuda bulunan aynı özellikteki 15 lambanın 2 tanesi bozuktur. Bu kutudan rastgele çekilen bir lambanın sağlam olma olasılığı kaçtır?

 • 2/15
 • 6/15
 • 11/15
 • 13/15
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCADACBAACDCABDCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?