Matematik 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

0! + 1! + 2! + 3! + 4! işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • 10
 • 30
 • 33
 • 34
Soru 2

Bir semtten bir ev almak isteyen bir kişi bu semtte bulunan 20 farklı villa, 30 farklı apartman dairesi arasından kaç farklı seçim yapabilir?

 • 50
 • 200
 • 400
 • 600
Soru 3

4 elemanlı alt kümelerinin sayısı, 3 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan kümenin eleman sayısı kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 7
 • 12
Soru 4

Hilesiz bir zar ile düzgün bir madeni para birlikte atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayının asal ve madeni paranın tura gelme olasılığı kaçtır?

 • 1/4
 • 1/5
 • 1/6
 • 1/12
Soru 5

f:R→R, birebir ve örten bir fonksiyondur.
f(x - 4) = 3x + 2 olduğuna göre f-1( -1 ) kaçtır?

 • -9
 • -5
 • -1
 • 5
REKLAM
Soru 6

f,g: R→ R, f(x) = 2x2 + x - 5 ve g(x) = 4x + 2 olduğuna göre (f - g)( -2 ) kaçtır?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 7

f,g: R → R, f(x) = 2x - 9 ve g(x) = x2 + 1 fonksiyonları veriliyor.
Buna göre (gof)(3) kaçtır?

 • 13
 • 12
 • 10
 • 9
Soru 8

Koordinat düzleminde verilen M(-3,2) ve N(1,4) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

 • 20
 • 10
 • 4√5
 • 2√5
Soru 9

Denklemi ax - 3y + 11 = 0 olan doğrunun eğimi 4 olduğuna göre a kaçtır?

 • 12
 • 4/3
 • -4/3
 • -12
Soru 10

A(0,3) noktasından geçen ve 2x - y + 1 = 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2x - y + 4 = 0
 • 2x - y + 3 = 0
 • 2x - y + 2 = 0
 • 2x - y + 1 = 0
Soru 11

Şekilde verilen ABCD dörtgeninde [BE], ABC açısının; [DF, ADC açısının açıortayıdır.
m(BCD) = 110° ve
m(DAB) = 70° olduğuna göre m(BEF) kaç derecedir?

 • 20
 • 40
 • 60
 • 90
Soru 12

Şekildeki ABCD karesinde |AC| = 8√2cm olduğuna göre ABCD karesinin çevresi kaç santimetredir?

 • 16
 • 24
 • 32
 • 48
Soru 13

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde P noktası dikdörtgenin iç bölgesinde herhangi bir noktadır.
|PA| = 6 cm, |PB| = 3 cm ve |PC| = 5 cm olduğuna göre |PD| kaç santimetredir?

 • √13/2
 • √13
 • 2√13
 • 4√13
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABCD dik yamuğunda,
[DC] // [AB] ve [AD]⊥[AB]’tir.
|AB|= 10 cm, |AD| = 6 cm,
|DC| = 4 cm ve |CE| = |EB|
olduğuna göre A(AED) kaç santimetrekaredir?

 • 42
 • 36
 • 24
 • 21
Soru 15

Şekildeki ABCD dörtgeninde E, F, G ve H noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır. A(ABCD) = 72 cm2 olduğuna göre A(EFGH) kaç santimetrekaredir?

 • 18
 • 36
 • 44
 • 52
Soru 16

Şekildeki ABCD paralelkenarında E noktası [DC] üzerindedir.
A(ADE) = 16 cm2 ve
A(EBC) = 12 cm2
olduğuna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 56
 • 64
 • 72
 • 84
Soru 17

Şekilde ABCD eşkenar dörtgen ve [OA]⊥[OC] ’tir.
|AD| = 5cm ve m(ABC) = 120° olduğuna göre |OC| kaç santimetredir?

 • 5
 • 4
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisindeki üçgenlerin eşit uzunlukta olan kenarlarının birleştirilmesiyle bir deltoid oluşturulabilir?

Soru 19

Şekildeki ABCDE düzgün beşgeninde [DH]⊥[AB] ’tir.
|BH| = 2 cm olduğuna göre ABCDE düzgün beşgeninin çevresi kaç santimetredir?

 • 15
 • 20
 • 24
 • 25
Soru 20

Bir iç açısının ölçüsü 108° olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACABDCDABACCDBACBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?