Matematik 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

i2017 + i2016 + i2015 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 1
 • 1 + i
 • 1 - i
 • i
Soru 2

z1 = 3m + (n-2)i ve
z2 = 9 - (m+4)i karmaşık sayıları veriliyor.
z1 = z2 olduğuna göre m . n kaçtır?

 • -12
 • -15
 • -18
 • -21
Soru 3

mx2 + 4x - 2 = 0 denkleminde kökler toplamı 2 olduğuna göre m kaçtır?

 • 2
 • -1/2
 • -2
 • -4
Soru 4

z1 = 2 - i ve z2 = 2 + i
olduğuna göre Re(z1 / z2) kaçtır?

 • 6/5
 • 1
 • 4/5
 • 3/5
Soru 5

f:R → R,
f(x) = x2 - 4x + 4
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

REKLAM
Soru 6

x2 + 3x + k - 1 = 0 denkleminin köklerinden biri diğerinin iki katı olduğuna göre k kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 7

P(x) = x5 + (1 - k)x + 3 polinomunun katsayıları toplamı 8 olduğuna göre k kaçtır?

 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
Soru 8

p(x + 2) = x3 + 2x + 4 polinomu veriliyor.
Buna göre P(x) polinomunun x - 2 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • 20
 • 12
 • 8
 • 4
Soru 9

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • x
 • 1/x
Soru 11

ifadesinin değeri kaçtır?

 • 9
 • 7
 • 3
 • 1
Soru 12

Şekildeki A, B, C noktaları O merkezli çember üzerinde, ,
m(AOC) = 100° ve m(BAC) = 20° olduğuna göre m(ACB) kaç derecedir?

 • 30
 • 35
 • 40
 • 50
Soru 13

Şekildeki çemberde, m(ABC) = 60° ve |AC| = 6 cm olduğuna göre çemberin çevresi kaç santimetredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • 28
 • 32
 • 36
 • 40
REKLAM
Soru 14

Şekilde köşeleri O merkezli çember üzerinde olan ABCD karesinin çevresi 24 cm olduğuna göre çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?

 • 6
 • 3√2
 • 2√3
 • 3
Soru 15

Şekildeki çemberde [PT, O merkezli çembere T noktasında teğettir. P, R, O, S noktaları doğrusaldır.
|PO| = 13 cm ve |PT| = 12 cm olduğuna göre |PR| kaç santimetredir?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 16

Şekilde ABCD kare, A noktası çeyrek çemberin merkezi ve |AB| = 6 cm olduğuna göre boyalı alan kaç santimetrekaredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • 6
 • 9
 • 12
 • 18
Soru 17

Hacmi V1cm3 olan dik dairesel silindirin yarıçapı 2 kat, yüksekliği 3 kat arttırılarak yeni bir silindir elde ediliyor.
Elde edilen yeni silindirin hacmi V2cm3 olduğuna göre V1/V2 kaçtır?

 • 1/36
 • 1/18
 • 1/9
 • 1/4
Soru 18

Bir dikdörtgen dik prizmanın taban ayrıtlarının uzunlukları 4 cm, 6 cm ve yan ayrıtlarından birinin uzunluğu 10 cm olduğuna göre yanal alanı kaç santimetrekaredir?

 • 124
 • 188
 • 200
 • 248
Soru 19

Yarıçapının uzunluğu 5 cm olan bir kürenin hacmi kaç santimetreküptür?
(π yerine 3 alınız.)

 • 225
 • 375
 • 475
 • 500
Soru 20

Taban çevresi 12 cm olan düzgün altıgen dik prizmanın yan ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm olduğuna göre hacmi kaç santimetreküptür?

 • 8√3
 • 24√3
 • 36√3
 • 48√3
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDACADBABACBDBACDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?