GİRİŞ/KAYIT

Sağlık Bilgisi 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel engelliliğe ait özelliklerdendir?

 • A) Uyumsal davranışlarda yetersizlik görülmesi
 • B) Genel zekâ işlevlerinin belirgin derecede normalin üzerinde olması
 • C) Konuşma, dikkat, düşünme gibi zihinsel işlevlerde başarı göstermesi
 • D) Kişinin kendi yaş grubuyla kıyaslandığında beceri, sorumluluk ve iletişim kurma gibi alanlarda ileri olması
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, sağlığa etki eden biyolojik etmenlerdendir?

 • A) Zehirler
 • B) Yapay gübreler
 • C) Mikroorganizmalar
 • D) Gıda katkı maddeleri
SORU 3

Bir yılda canlı doğan ve doğumdan sonraki 364 gün içerisinde ölen bebeklerin sayısının, bir yıldaki canlı doğum sayısına bölünmesi ve çıkan sonucun da binle çarpılmasıyla bulunan sağlık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kaba doğum hızı
 • B) Bebek ölüm hızı
 • C) Kaba ölüm hızı
 • D) Ana ölüm hızı
SORU 4

I. Yaşam süresini
II. Ülke ekonomisini
III. Hayat standardını
Sağlık hizmetlerine verilen önemin artması, yukarıdakilerden hangilerini olumlu yönde etkiler?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 5

Vücudun boy, hacim ve kütle yönünden ölçülebilen artışına ne ad verilir?

 • A) Gelişme
 • B) Büyüme
 • C) Öğrenme
 • D) Olgunlaşma
SORU 6

Kişinin çevresindeki diğer kişilerle sosyal ilişkiler kurması sonucu, içinde bulunduğu toplumun kültürüne, ilke ve değerlerine yönelik davranışlar kazanma sürecidir.
Bu cümlede tanımı yapılan gelişim çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sosyal gelişim
 • B) Bilişsel gelişim
 • C) Duygusal gelişim
 • D) Ekonomik gelişim
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklik döneminde görülen reflekslerden biri değildir?

 • A) Moro
 • B) Yutma
 • C) Yakalama
 • D) Konuşma
SORU 8

I. Kan basıncının yükselmesi
II. Kalsiyum azalmasına bağlı kramplar görülmesi
III. Hareket serbestliği ve hareket hızının azalması
Yukarıdakilerden hangileri, yaşlılık döneminde iskelet-kas sistemine ait ortaya çıkan değişikliklerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel aktivitenin sağlık ve zindelik için sağladığı yararlardan biri değildir?

 • A) Dayanıklılığı artırması
 • B) Güç ve esnekliği azaltması
 • C) Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltması
 • D) Sağlıklı kilonun sürdürülmesine yardımcı olması
SORU 10

Çok düşük enerjili diyetler, sağlığa zarar veren zayıflama yöntemlerindendir ve bu diyetlerin birçok yan etkisi vardır.
Buna göre;
I. İdrarda protein görülmesi
II. Konsantrasyon bozukluğu
III. Bazal metabolizma hızında artma
verilenlerden hangileri, çok düşük enerjili diyetlerin yan etkilerindendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Aşağıda ayak temizliğiyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) Ayaklar yıkandıktan sonra parmak aralarının nemli bırakılması
 • B) Ayak sağlığı için özellikle naylon çorapların tercih edilmesi
 • C) Ayak havlularının ellerin kurulanmasında da kullanılması
 • D) Çorapların günlük olarak değiştirilmesi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, diş çürümelerine neden olabilecek uygulamalardandır?

 • A) Aşırı tatlı ve şekerli yiyeceklerin tüketilmesi
 • B) Düzenli olarak dişlerin fırçalanması
 • C) Sularda yeterli flor olması
 • D) Diş ipi kullanılması
SORU 13

Sınav kaygısının fizyolojik, duygusal ve bilişsel belirtileri vardır.
Buna göre, verilenlerden hangisi sınav kaygısının duygusal ve bilişsel belirtilerinden biri değildir?

 • A) Sinirlilik
 • B) Huzursuzluk
 • C) Solunumun hızlanması
 • D) Düşüncelerin bloke olması
SORU 14

I. Zihinde canlandırma
II. Aşırı genellemelerden kaçınma
III. Problem çözme tekniklerini kullanma
Yukarıdakilerden hangileri, stresle başa çıkmada kullanılan etkili yöntemlerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 15

Kişiler arası iletişim sözlü ve sözsüz iletişim olarak iki şekilde sınıflandırılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim ögelerindendir?

 • A) Göz ilişkisi
 • B) Yüz ifadesi
 • C) Vücudun duruşu
 • D) Mektuplara yazılanlar
SORU 16

“Kendi aranızda konuşunca arkadaşlarınızı duyamıyorum ve üzülüyorum.” cümlesiyle verilen mesaj, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir?

 • A) Ben dili
 • B) Sen dili
 • C) O dili
 • D) Siz dili
SORU 17

“Dumansız Hava Sahası” kapsamında kişilerin sigara bırakma kararlılığını desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalardan biri olan ALO __________ Sigarayı Bırakma Danışma Hattı ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere 7 gün 24 saat hizmet sunulmaktadır.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) 112
 • B) 155
 • C) 171
 • D) 183
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, alkolün merkezî sinir sistemine etkilerindendir?

 • A) Siroz
 • B) Gastrit
 • C) Vitamin eksikliği
 • D) Konuşmada zorlanma
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu maddelerin solunum sistemine etkilerindendir?

 • A) Şaşılık
 • B) Öksürük
 • C) Kabızlık
 • D) Kansızlık
SORU 20

• Kişi, yaşantısını devam ettirebilmek için uyuşturucu maddeyi kullanmak zorundadır.
• Maddenin yoksunluğunda büyük sıkıntı ve problemler doğmaktadır.
• Bağımlıyı kurtarmak için ciddi bir tedavi gereklidir.
Yukarıda özellikleri verilen uyuşturucu madde bağımlılığı dönemi hangisidir?

 • A) Bıkma dönemi
 • B) Alışma dönemi
 • C) Doyma dönemi
 • D) Düşkünlük dönemi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDBADCBADACDDACDBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler