Sağlık Bilgisi 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel engelliliğe ait özelliklerdendir?

 • Uyumsal davranışlarda yetersizlik görülmesi
 • Genel zekâ işlevlerinin belirgin derecede normalin üzerinde olması
 • Konuşma, dikkat, düşünme gibi zihinsel işlevlerde başarı göstermesi
 • Kişinin kendi yaş grubuyla kıyaslandığında beceri, sorumluluk ve iletişim kurma gibi alanlarda ileri olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden biyolojik etmenlerdendir?

 • Zehirler
 • Yapay gübreler
 • Mikroorganizmalar
 • Gıda katkı maddeleri
Soru 3

Bir yılda canlı doğan ve doğumdan sonraki 364 gün içerisinde ölen bebeklerin sayısının, bir yıldaki canlı doğum sayısına bölünmesi ve çıkan sonucun da binle çarpılmasıyla bulunan sağlık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaba doğum hızı
 • Bebek ölüm hızı
 • Kaba ölüm hızı
 • Ana ölüm hızı
Soru 4

I. Yaşam süresini
II. Ülke ekonomisini
III. Hayat standardını
Sağlık hizmetlerine verilen önemin artması, yukarıdakilerden hangilerini olumlu yönde etkiler?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 5

Vücudun boy, hacim ve kütle yönünden ölçülebilen artışına ne ad verilir?

 • Gelişme
 • Büyüme
 • Öğrenme
 • Olgunlaşma
REKLAM
Soru 6

Kişinin çevresindeki diğer kişilerle sosyal ilişkiler kurması sonucu, içinde bulunduğu toplumun kültürüne, ilke ve değerlerine yönelik davranışlar kazanma sürecidir.
Bu cümlede tanımı yapılan gelişim çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyal gelişim
 • Bilişsel gelişim
 • Duygusal gelişim
 • Ekonomik gelişim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklik döneminde görülen reflekslerden biri değildir?

 • Moro
 • Yutma
 • Yakalama
 • Konuşma
Soru 8

I. Kan basıncının yükselmesi
II. Kalsiyum azalmasına bağlı kramplar görülmesi
III. Hareket serbestliği ve hareket hızının azalması
Yukarıdakilerden hangileri, yaşlılık döneminde iskelet-kas sistemine ait ortaya çıkan değişikliklerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel aktivitenin sağlık ve zindelik için sağladığı yararlardan biri değildir?

 • Dayanıklılığı artırması
 • Güç ve esnekliği azaltması
 • Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltması
 • Sağlıklı kilonun sürdürülmesine yardımcı olması
Soru 10

Çok düşük enerjili diyetler, sağlığa zarar veren zayıflama yöntemlerindendir ve bu diyetlerin birçok yan etkisi vardır.
Buna göre;
I. İdrarda protein görülmesi
II. Konsantrasyon bozukluğu
III. Bazal metabolizma hızında artma
verilenlerden hangileri, çok düşük enerjili diyetlerin yan etkilerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Aşağıda ayak temizliğiyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Ayaklar yıkandıktan sonra parmak aralarının nemli bırakılması
 • Ayak sağlığı için özellikle naylon çorapların tercih edilmesi
 • Ayak havlularının ellerin kurulanmasında da kullanılması
 • Çorapların günlük olarak değiştirilmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, diş çürümelerine neden olabilecek uygulamalardandır?

 • Aşırı tatlı ve şekerli yiyeceklerin tüketilmesi
 • Düzenli olarak dişlerin fırçalanması
 • Sularda yeterli flor olması
 • Diş ipi kullanılması
Soru 13

Sınav kaygısının fizyolojik, duygusal ve bilişsel belirtileri vardır.
Buna göre, verilenlerden hangisi sınav kaygısının duygusal ve bilişsel belirtilerinden biri değildir?

 • Sinirlilik
 • Huzursuzluk
 • Solunumun hızlanması
 • Düşüncelerin bloke olması
REKLAM
Soru 14

I. Zihinde canlandırma
II. Aşırı genellemelerden kaçınma
III. Problem çözme tekniklerini kullanma
Yukarıdakilerden hangileri, stresle başa çıkmada kullanılan etkili yöntemlerdendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 15

Kişiler arası iletişim sözlü ve sözsüz iletişim olarak iki şekilde sınıflandırılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim ögelerindendir?

 • Göz ilişkisi
 • Yüz ifadesi
 • Vücudun duruşu
 • Mektuplara yazılanlar
Soru 16

“Kendi aranızda konuşunca arkadaşlarınızı duyamıyorum ve üzülüyorum.” cümlesiyle verilen mesaj, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir?

 • Ben dili
 • Sen dili
 • O dili
 • Siz dili
Soru 17

“Dumansız Hava Sahası” kapsamında kişilerin sigara bırakma kararlılığını desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalardan biri olan ALO __________ Sigarayı Bırakma Danışma Hattı ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere 7 gün 24 saat hizmet sunulmaktadır.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • 112
 • 155
 • 171
 • 183
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, alkolün merkezî sinir sistemine etkilerindendir?

 • Siroz
 • Gastrit
 • Vitamin eksikliği
 • Konuşmada zorlanma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu maddelerin solunum sistemine etkilerindendir?

 • Şaşılık
 • Öksürük
 • Kabızlık
 • Kansızlık
Soru 20

• Kişi, yaşantısını devam ettirebilmek için uyuşturucu maddeyi kullanmak zorundadır.
• Maddenin yoksunluğunda büyük sıkıntı ve problemler doğmaktadır.
• Bağımlıyı kurtarmak için ciddi bir tedavi gereklidir.
Yukarıda özellikleri verilen uyuşturucu madde bağımlılığı dönemi hangisidir?

 • Bıkma dönemi
 • Alışma dönemi
 • Doyma dönemi
 • Düşkünlük dönemi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBADCBADACDDACDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler