Seçmeli Biyoloji 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi canlılar için önemli olan başlıca enerji çeşitlerinden biri değildir?

 • Işık enerjisi
 • Kimyasal bağ enerjisi
 • Isı enerjisi
 • Hidrotermik enerji
Soru 2

Canlılar solunum yaparak enerji üretirken aşağıda verilen besin maddelerinden hangisini enerji verici olarak kullanmaz?

 • Vitamin
 • Karbonhidrat
 • Protein
 • Yağ
Soru 3

ADP molekülünden bir fosfat molekülünün ayrılmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşur?

 • Adenozin
 • Adenozin monofosfat
 • Adenin organik bazı
 • Adenozin trifosfat
Soru 4

Pirüvik asitin oksijensiz koşullarda oluşturacağı maddeler “a”, oksijenli koşullarda oluşturacağı maddeler “b” ise aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a -- > b

 • CO2 ve H2O -- > Laktik asit ve Etil alkol
 • Laktik asit ve CO2 -- > Etil alkol ve H2O
 • Laktik asit ve Etil alkol -- > CO2 ve H2O
 • Etil alkol ve CO2 -- > Laktik asit ve H2O
Soru 5

I. NADH + H+’nın yükseltgenmesi
II. Aset aldehitin oluşması
III. CO2’nin oluşması
Etil alkol fermentasyonu sırasında verilen olaylar aşağıdaki hangi sıraya göre gerçekleşir?

 • I – II – III
 • I – III – II
 • III – I – II
 • III – II – I
REKLAM
Soru 6

2 molekül glikozun glikolizi sonucunda,
a) Üretilen toplam ATP sayısı
b) Oluşan pirüvik asit sayısı
değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a -- > b

 • 8 -- > 8
 • 8 -- > 4
 • 4 -- > 4
 • 4 --- > 2
Soru 7

Etil alkol ve Laktik asit fermentasyonları için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?

 • Oluşan son ürünün üç karbonlu organik bileşik olması
 • Glikoliz tepkimeleri sonucunda pirüvik asitin oluşması
 • Tepkimelerin tamamının enzim denetiminde olması
 • Tepkimelerin başlangıcında glikozun aktifleşebilmesi için 2 ATP’nin harcanması
Soru 8

Fotosentez denklemi yukarıda verildiği gibidir;
XCO2 + YH2O → ZC6H12O6+TO2
Buna göre X, Y, Z ve T kat sayı değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

X -- > Y -- > Z -- > T

 • 6 -- > 6 -- > 1 -- > 1
 • 6 -- > 6 -- > 1 -- > 6
 • 6 -- > 1 -- > 6 -- > 1
 • 6 -- > 6 -- > 6 -- > 6
Soru 9

Fotosentez için,
I. Sadece ışık varlığında gerçekleşir.
II. Tepkimeler için klorofil bulunmak zorundadır.
III. Tüm ototrof canlılar gerçekleştirebilir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi kloroplastın mitokondriye benzeyen özelliklerinden biri değildir?

 • Zarla çevrili olması
 • Kendisine özgü elektron taşıma sistemi içermesi
 • Enerji dönüşümü gerçekleştirmesi
 • CO2 yardımıyla organik besin üretmesi
Soru 11

Fotosentezin ışık reaksiyonları sırasında gerçekleşen evrelerle ilgili verilen tablo incelendiğinde hangi özelliklerin yanlış olduğu görülür?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 12

Aşağıda verilen çevresel fak törlerden hangisinin sürekli artması fotosentez hızını olumsuz yönde etkiler?

 • CO2 yoğunluğu
 • Işık şiddeti
 • Işığın dalga boyu
 • Sıcaklık
Soru 13

Oksijenli solunumun krebs çemberi reaksiyonlarında,
I. NAD+ molekülünün yükseltgenmesi
II. CO2 oluşması
III. ATP sentezlenmesi
olaylarından hangileri görülür?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

ETS üzerinde,
I. Koenzim Q
II. Sitokrom b
III. Sitokrom c
IV. Sitokrom a
molekülleri aşağıda verilen hangi sıraya göre sıralanır?

 • I – II – III – IV
 • I – IV – II – III
 • II – III – IV – I
 • IV – II – III – I
Soru 15

Oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi evresinde bir çift hidrojen atomuna ait elektronlar, ETS’ye NAD ile ulaştırılırsa a sayıda ATP, FAD ile ulaştırılırsa b sayıda ATP sentezlenir.
Buna göre a ve b için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a -- > b

 • 2 -- > 2
 • 2 -- > 3
 • 3 -- > 2
 • 3 -- > 3
Soru 16

I. ATP kullanılması
II. Karbondioksit kullanılması
III. Enzimlerin görev alması
Oksijenli solunum ve fotosentez tepkimeleri için verilenlerden hangileri ortaktır?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Ökaryot yapılı bir hücrede DNA molekülü aşağıda verilen hücresel yapıların hangisinde bulunmaz?

 • Çekirdek
 • Sitoplazma
 • Mitokondri
 • Kloroplast
Soru 18

Bir DNA molekülünün I. ipliğindeki nükleotit dizilimi,
A – T – G – C – T – A – A – G – G – C
şeklinde ise
II. ipliğindeki nükleotit dizilimi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?

 • A – T – G – C – T – A – A – G – G – C
 • A – A – G – G – T – A – T – G – A – G
 • T – T – C – C – T – T – A – G – C – C
 • T – A – C – G – A – T – T – C – C – G
Soru 19

Aşağıda verilenlerden hangisine bakılarak incelen nükleik asitin DNA ya da RNA olduğuna ilişkin kesin bir yorum yapılamaz?

 • Pürin bazlarını taşıması
 • Riboz şekeri taşıması
 • İki zincirli olması
 • Timin organik bazı taşıması
Soru 20

Protein sentezi sırasında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine gerek yoktur?

 • Peptitleşme
 • Translasyon
 • Replikasyon
 • Transkripsiyon
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCDBABCDADCACCBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?