Seçmeli Biyoloji 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• Genlerin kromozom üzerinde bulunduğu bölümdür.
• Bir karakter için aynı alelden iki kopya bulunduran bireydir.
• Bireyin sahip olduğu genlerin toplamına denir.
Verilen tanımlar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?

 • Baskın karakter
 • Homozigot
 • Genotip
 • Lokus
Soru 2

İnsanda kıvırcık saç geni düz saç geni üzerine baskındır.
Buna göre homozigot kıvırcık saçlı bir kadınla düz saçlı bir erkeğin evliliği sonrası oluşabilecek F2 dölündeki genotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • 1 : 1
 • 3 : 1
 • 1 : 2 : 1
 • 9 : 3 : 3 : 1
Soru 3

2n = Aa BB Dd ee genotipine sahip bir hücrenin mayoz bölünme yapması sonucu aşağıdaki gametlerden hangisi oluşmaz?

 • ABDe
 • ABDe
 • ABDe
 • ABDe
Soru 4

Bezelyelerde sarı tohum rengi geni, yeşil tohum rengi geni üzerine, düzgün tohumlu olma geni ise buruşuk tohumlu olma geni üzerine baskındır.
Buna göre heterozigot sarı – düzgün genotipli iki bezelyenin çaprazlanması sonucu yeşil – düzgün fenotipli bir bezelyenin oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • 1/4
 • 1/16
 • 3/16
 • 9/16
Soru 5

Himalaya tavşanlarında kürk rengine etki eden dört farklı alel gen vardır.
Buna göre bu tavşanlarda kürk rengi yönüyle oluşabilecek genotip çeşitleri için, olası homozigot genotiplerin, olası heterozigot genotiplere oranı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • 2/3
 • 3/7
 • 1/2
 • 2/5
REKLAM
Soru 6

Arslan ağzı bitkisinde kırmızı çiçek rengi beyaz çiçek rengine eksik baskındır.
Buna göre iki heterozigot arslan ağzı bitkisi çaprazlanırsa, elde edilen döllerdeki fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

 • ¾ kırmızı, ¼ beyaz
 • 2/4 kırmızı, 2/4 beyaz
 • ¼ kırmızı, 2/4 pembe, ¼ beyaz
 • ¼ pembe, 2/4 kırmızı, ¼ beyaz
Soru 7

I. Anne Rh (-), Baba Rh (-)
II. Anne Rh (-), Baba Rh (+)
III. Anne Rh (+), Baba Rh (-)
Verilen durumların hangilerinde kan uyuşmazlığı (Eritroblastosis fetalis) hastalığı ortaya çıkabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
Soru 8

Genotipi bilinmeyen dihibrit bir bireyin aşağıda verilen genotiplere sahip bireylerden hangisi ile çaprazlanması, yapılan çaprazlamanın kontrol çaprazlaması olduğunu gösterir?

 • AABB
 • AABB
 • AABB
 • AABB
Soru 9

0 kan grubuna sahip bir bireyin annesi aşağıda verilen kan gruplarından hangisine sahip olamaz?

 • AB
 • A0
 • B0
 • 00
Soru 10

2n = 8 kromozomlu dişi sirke sineğinin mayoz bölünme sonucu oluşturacağı gamet aşağıda verilenlerden hangisindeki gibidir?

 • n = 3 + Y
 • n = 3 + X
 • n = 3 + XX
 • n = 4 + X
Soru 11

Renk körlüğü bakımından hastalık genini taşıyan sağlıklı bir dişi ile, renk körü olmayan bir erkeğin evliliğinden aşağıda verilen çocuklardan hangisinin oluşması beklenmez?

 • Renk körü erkek
 • Sağlıklı erkek
 • Renk körü kız
 • Sağlıklı kız
Soru 12

I. 22 + X
II. 22 + Y
III. 22 + XX
IV. 22 + 0
Süper dişi sendromu yukarıda verilen gametlerden hangilerinin döllenmesi sonucu oluşur?

 • I ve III
 • I ve IV
 • II ve III
 • II ve IV
Soru 13

Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen kalıtsal hastalıklardan değildir?

 • Fenilketonüri
 • Orak hücreli anemi
 • Kistik fibrozis
 • AIDS
REKLAM
Soru 14

Varyasyonlar kalıtsal olduğu için aşağıda verilen hücrelerden hangisini etkiler?

 • Üreme hücresi
 • Beyin hücresi
 • Böbrek hücresi
 • Epitel hücresi
Soru 15

Hardy – Weinberg kuralına göre popülasyonun kararlı (dengeli) olarak tanımlanabilmesi için,
I. Şansa bağlı çiftleşme ve döllenme olmalı
II. Gen seçilimi olmamalı
III. Mutasyon gerçekleşmemeli
özelliklerinden hangilerine sahip olması gerekir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Bir popülasyonda homozigot baskın genotipli bireylerin frekansı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • p
 • p2
 • 2pq
 • q2
Soru 17

Aşağıda verilenlerden hangisi bir popülasyonda, popülasyon dengesini bozan etmenlerden değildir?

 • Göç
 • İzolasyon
 • Doğal seçilim
 • Modifikasyon
Soru 18

I. Elektroporasyon
II. Biyolistik
III. Mikroenjeksiyon
Hayvansal hücrelerde DNA’nın hücreye aktarımı verilenlerden hangileri ile olabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 19

DNA izolasyonunda kullanılan DNA enzimleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Peptidaz
 • Polimeraz
 • Fosfataz
 • Restriksiyon endonükleaz
Soru 20

Aşağıda verilen bilim dalla rın dan hangisi genetik mühendisliği bilimi ile ilişkilendirilmez?

 • Biyoteknoloji
 • Astronomi
 • Biyoloji
 • Moleküler Biyoloji
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDCACBDABCADADBDDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?