Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Alsas – Loren bölgesi yüzünden aşağıdaki devletlerden hangileri arasında anlaşmazlık yaşanmıştır?

 • İngiltere – Almanya
 • Rusya – İtalya
 • Almanya – Fransa
 • Fransa – İtalya
Soru 2

I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sen Jermen
 • Triyanon
 • Versay
 • Nöyyi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi döneminde eski Rus İmparatorluğu federasyona dönüştürülerek “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri” adını almıştır?

 • II. Nikola
 • Gorbaçov
 • Stalin
 • Lenin
Soru 4

Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla aşağıdaki devletlerden hangisi Orta Asya’da yayılmaya başlamıştır?

 • Almanya
 • Rusya
 • İngiltere
 • İtalya
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz mandasına bırakılan yerlerden değildir?

 • Irak
 • Suriye
 • Ürdün
 • Filistin
REKLAM
Soru 6

İtalya’da Mussoli’nin iktidara gelmesiyle ülke yönetiminde aşağıdaki akımlardan hangisi etkili olmuştur?

 • Faşizm
 • Nazizm
 • Komünizm
 • Demokrasi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nı imzalayan devletlerden biridir?

 • İtalya
 • Arnavutluk
 • Bulgaristan
 • Yugoslavya
Soru 8

II. Dünya Savaşı öncesinde komünizmle mücadeleyi esas alan Anti – Komintern Paktı, aşağıdakilerden hangileri arasında imzalanmıştır?

 • İngiltere – Fransa
 • Japonya – İtalya
 • Almanya – Japonya
 • İtalya – Fransa
Soru 9

San Francisco Konferansı’nda kurulan uluslararası kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Milletler Cemiyeti
 • Varşova Paktı
 • Kuzey Atlantik İttifakı
 • Birleşmiş Milletler Teşkilatı
Soru 10

II. Dünya Savaşı sırasında Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu’nu çıkaran ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya
 • İngiltere
 • SSCB
 • ABD
Soru 11

Aşağıdaki konferansların hangisinde Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılması gündeme getirilmiştir?

 • Kazablanka Konferansı
 • Potsdam Konferansı
 • Tahran Konferansı
 • San Francisco Konferansı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de sıkıyönetim ilan edilen illerden değildir?

 • Ankara
 • İstanbul
 • Edirne
 • Kocaeli
Soru 13

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi savaşın ekonomik etkilerinin bir sonucu değildir?

 • Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
 • Köy Enstitülerinin kurulması
 • Varlık Vergisi uygulaması
 • Ekmeğin karne ile dağıtılması
REKLAM
Soru 14

Doğu Bloku’nun kuruluşuna aşağıdakilerden hangisi öncülük etmiştir?

 • Çin
 • ABD
 • SSCB
 • Küba
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi komünist ülkeler arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlamak için kurulmuştur?

 • NATO
 • AET
 • COMECON
 • CENTO
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin, SSCB’nin yayılmacı politikasını önlemek amacıyla aldığı tedbirlerden biridir?

 • Molotof Planı
 • Marshall Planı
 • Varşova Paktı
 • Kominform
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku’nun, Doğu Bloku’na karşı kurmuş olduğu bir savunma ittifakıdır?

 • NATO
 • ASEAN
 • Varşova Paktı
 • Afrika Birliği Teşkilatı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 24 Şubat 1955’te kurulan Bağdat Paktı’na üye devletlerden biri değildir?

 • SSCB
 • Pakistan
 • İran
 • İngiltere
Soru 19

28 Şubat 1953’te Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında imzalanan pakt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kellogg Paktı
 • Sadabat Paktı
 • Balkan Paktı
 • Bağdat Paktı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurucularından değildir?

 • Adnan Menderes
 • İsmet İnönü
 • Celal Bayar
 • Fuat Köprülü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBBADCDDCABCCBAACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?