Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 1963’te Moskova’da yapılan “Nükleer Denemelerin Kısmen Yasaklanması Antlaşması”nı imzalayan devletlerden değildir?

 • Fransa
 • İngiltere
 • SSCB
 • ABD
Soru 2

ABD’nin SSCB ile yaptığı SALT-II Antlaşması’nı onaylamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Küba Buhranı
 • Vietnam Savaşı
 • Helsinki Nihai Senedi
 • SSCB’nin Afganistan’ı işgali
Soru 3

Yumuşama Dönemi çatışmalarında aşağıdaki devletlerden hangilerinin rekabeti rol oynamıştır?

 • SSCB – Fransa
 • ABD – Almanya
 • ABD – SSCB
 • İngiltere- İtalya
Soru 4

ABD’nin Fidel Castro yönetimine karşı muhalifleri desteklemesi Küba’yı hangi devlete yaklaştırmıştır?

 • İngiltere
 • SSCB
 • İtalya
 • Fransa
Soru 5

Pakistan, Keşmir meselesini aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşamaktadır?

 • Afganistan
 • Hindistan
 • Çin
 • Bangladeş
REKLAM
Soru 6

Asya – Afrika ülkeleri arasında dayanışma düşüncesi oluşturan “Bağlantısızlık” akımı hangi konferansta ortaya çıkmıştır?

 • Helsinki Konferansı
 • İslam Ülkeleri Konferansı
 • Tahran Konferansı
 • Bandung Konferansı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi petrolü siyasi amaçla kullanmak için kurulmuş kuruluşun İngilizce kısa adıdır?

 • OAPEC
 • ICAO
 • CENTO
 • EOKA
Soru 8

Camp David Antlaşması’yla Orta Doğu’da etkinliğini kaybeden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mısır
 • Irak
 • Ürdün
 • Suriye
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs Sorunu’nu Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na taşıyarak meseleyi uluslararası bir konu hâline getirmiştir?

 • İngiltere
 • Fransa
 • Yunanistan
 • ABD
Soru 10

Türkiye hangi denizde Yunanistan ile “Kıta Sahanlığı Sorunu” yaşamıştır?

 • Karadeniz
 • Ege Denizi
 • Akdeniz
 • Marmara Denizi
Soru 11

Demokrat Parti iktidarına son veren gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • 24 Ocak Kararları
 • 12 Eylül 1980 Askerî Müdahalesi
 • 12 Mart 1971 Askerî Muhtırası
 • 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi
Soru 12

SSCB’de “Açıklık ve yeniden yapılanma” politikasını başlatan devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lenin
 • Stalin
 • Mihael Gorbaçov
 • Boris Yeltsin
Soru 13

Aşağıdaki devletlerden hangisinin dağılmasıyla Doğu Blok’u çökmüştür?

 • SSCB
 • Çekoslovakya
 • Yugoslavya
 • Almanya
REKLAM
Soru 14

Azerbaycan “Dağlık Karabağ Sorunu”nu aşağıdakilerden hangisiyle yaşamaktadır?

 • Gürcistan
 • Türkmenistan
 • Kazakistan
 • Ermenistan
Soru 15

Kırım Özerk Cumhuriyeti aşağıdaki devletlerden hangisine bağlıdır?

 • Azerbaycan
 • Moldova
 • Ukrayna
 • Gürcistan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılması sonucunda ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

 • Slovenya
 • Makedonya
 • Arnavutluk
 • Hırvatistan
Soru 17

Ürdün, Suriye ve İsrail arasında hangi nehrin suyunun kullanımı konusunda sorun yaşanmaktadır?

 • Dicle
 • Şeria
 • Nil
 • Asi
Soru 18

Mavi Akım Projesi ile Samsun’a ulaştırılan doğal gaz hangi ülkeden alınmaktadır?

 • Rusya
 • Azerbaycan
 • İran
 • Türkmenistan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin barış operasyonlarına katıldığı yerlerden biri değildir?

 • Somali
 • Arnavutluk
 • Afganistan
 • Pakistan
Soru 20

Süleyman Demirel’den önceki cumhurbaşkanımız aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdullah Gül
 • Turgut Özal
 • Kenan Evren
 • Ahmet Necdet Sezer
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBBDAACBDCADCCBADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?