Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türkiye’de karasal tropikal hava kütlesinin hangi yönden etkili olması ekstrem sıcaklıkların yaşanmasına neden olur?

 • Doğu ve Kuzeydoğu
 • Batı ve Güneybatı
 • Kuzey ve Kuzeydoğu
 • Güney ve Güneydoğu
Soru 2

1556 yılında yaşanan ve 830 bin kişinin ölümü ile tarihin en fazla can kaybına neden olan deprem hangi ülkede olmuştur?

 • Çin
 • Japonya
 • Endonezya
 • Hindistan
Soru 3

I. Buzulların erimesi
II. Kıyı çizgilerinin değişmesi
III. Ormanların genişlemesi
IV. Yer altı sularının artması
Verilenlerden hangileri küresel ısınmanın olası sonuçlarındandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • III ve IV
 • II, III ve IV
Soru 4

Mezopotamya’da bataklıkların kurutulması ve sulama kanallarının yapılmasına bağlı olarak tarım alanları genişlemiş, tarımsal üretim artmıştır.
Bu gelişmelerin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yerleşik hayatın başlaması
 • Hayvanların evcilleştirilmesi
 • Nüfus artış hızının yükselmesi
 • Köylerin gelişerek kentlere dönüşmesi
Soru 5

İlk medeniyetlerde kültürün gelişmesi ve birbirlerine aktarılmasına en büyük katkıyı aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

 • Yazının icadı
 • Demirin işlenmesi
 • Kentlerin kurulması
 • Sulu tarıma geçilmesi
REKLAM
Soru 6

Sanayi Devrimi’nden önce tarım ve hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olması aşağıdakilerden hangisini desteklemiştir?

 • Ulaşım araçlarının icadını
 • Yeraltı kaynaklarının keşfedilmesini
 • Ülkeler arasındaki sömürgecilik yarışını
 • Ailelerin çok sayıda çocuğa sahip olma isteğini
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Ruhr Bölgesinin günümüzdeki önemli gelir kaynakları arasında gösterilemez?

 • Bilişim teknolojisi
 • İnşaat faaliyetleri
 • Alternatif enerji
 • Lojistik hizmetler
Soru 8

Fransa’nın güneyindeki Cannes şehrine şöhretini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?

 • Müzeleri
 • Film festivali
 • Tarım ürünleri
 • Spor kulübü
Soru 9

Yer altı kaynaklarının keşfi küçük bir yerleşim merkezinin hızla gelişerek büyük bir şehir haline gelmesini sağlar.
Hangi şehrimiz bu duruma örnek gösterilebilir?

 • Artvin
 • Eskişehir
 • Zonguldak
 • Edirne
Soru 10

Sanayileşme

Göç
Nüfüs Artışı
?
Yukarıda bir şehrin gelişim süreciyle ilgili verilen sıralamada soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?

 • İş gücü açığı
 • Asayiş sorunları
 • Gecekondulaşma
 • Altyapı sorunları
Soru 11

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 2014 verilerine göre Dünya’nın en fazla nüfusa sahip on ülkesi listesinde iken 2050’de bu listenin dışında kalacağı öngörülmektedir?

 • Rusya
 • ABD
 • Hindistan
 • Nijerya
Soru 12

Dünya ekonomisinin geleceği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İletişim ve ulaşım maliyetleri düşecektir
 • Ülkelerin ekonomileri birbirini daha çok etkileyecektir
 • Sermaye ve iş gücü büyümede tek belirleyici olacaktır
 • Ekonomide ağırlığı hizmet sektörü oluşturacaktır
Soru 13

Bir ülkenin kendi sınırları içinde ve diğer ülkelerle ekonomik bağlantısını sağlayan en önemli sektör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turizm
 • Sağlık
 • Ulaşım
 • Eğitim
REKLAM
Soru 14

Ülkemizde kara ve demiryolu geçitlerinin akarsu vadilerini, çöküntü alanlarını ve plato yüzeylerini takip etmesinin sebebi nedir?

 • Ülkemizde üç ana tipte iklimin görülmesi
 • Nüfus yoğunluğumuzun kıyılarda artması
 • Sanayinin kıyı şehirlerimizde yoğunlaşması
 • Ülkemizin yüksek ve engebeli topoğrafyaya sahip olması
Soru 15

1 Kasım 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu hangi ulaşım sisteminde düzenlemeler yapmıştır?

 • Kara yolu
 • Demir yolu
 • Deniz yolu
 • Hava yolu
Soru 16

Marmaray ulaşım projesi, haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 17

I. Nüfus artışının düşmesi
II. Ekonomik daralma
III. Üretimin artması
IV. Ulaşım ağının gelişmesi
Verilenlerden hangileri bir yerde ticaretin canlanıp gelişmesine katkı yapar?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisini yapmamız turizm potansiyelimizi olumsuz etkiler?

 • Sit alanlarına otel yapmamız
 • Tarihi mekân ve yapıtları restore etmemiz
 • Turizm alanında vasıflı eleman çalıştırmamız
 • Eşsiz plajlarımızı kirlilikten korumamız
Soru 19

2014 yılı turizm gelirlerinde Dünya’da ilk sırada yer alan ülke hangisidir?

 • Fransa
 • ABD
 • İngiltere
 • Türkiye
Soru 20

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Amerika kıtasında hüküm sürmüştür?

 • İnka
 • Mısır
 • Mezopotamya
 • Hint
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABDADBBCAACCDCCDABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?