Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki parçalardan hangisi öğretici bir metinden alınmış olamaz?

 • Her zaman elimizin altında bulunan Türkçe Sözlük’te madde başı olarak verilen sözler ile bunların anlamlarına dair açıklamaların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla yazarlarımızdan, şairlerimizden seçilen örnek cümlelerin aktarılması eskiden beri benimsenmiş bir yoldur.
 • Ben hece şiirini, modern şiirimizin başlangıcı olduğu noktadan itibaren severim. Herhangi bir ölçüyü bilmem. Tekrarlar birçok şiirimde göze çarpar ve şiire devinim kazandırmak, bir etkiyi güçlendirmek amacını taşır.
 • Cüneyt Hoca, edebiyat okumalarıyla kültürümüzün, dilimizin, medeniyetimizin yıldız şehri İstanbul’un edebiyata; edebiyatçının da bu şehir bağlamında insanlığa kattıklarını irdeleyeceğini belirterek başladı sözlerine.
 • Yutkundu, tekrar bir şeyler demeye niyetlendi ama yine diyemedi; öylece kaldı, kararsız. Sonra aniden arkasını döndü, Arnavut taşı döşeli sokakta yavaş adımlarla ilerlemeye başladı. Lambaların sokağa düşen ışıklarına basa basa…
Soru 2

Müştak Bey:
Nedir bu? Ziba Dudu: İşte sana ömür boyu can yoldaşı olacak olan sevgili karın Sakine Hanım.
Müştak Bey: O bana can yoldaşı olacağına benim canım çıksa daha canıma minnet.
Ziba Dudu: (Habbe Kadın’a) Damat Bey sayıklamaya başladı. Galiba sevincinden aklını kaybetti.

Bu metin için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?

 • Gazete Çevresinde Oluşan Öğretici Metin – Deneme
 • Göstermeye Bağlı Edebî Metin – Tiyatro
 • Kişisel Hayatı Ele Alan Öğretici Metin – Günlük
 • Anlatmaya Bağlı Edebî Metin - Roman
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde öğretici metinlerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 • Gerçeklikten çok kurmaca bir dünya ele alınır.
 • Açık ve anlaşılır bir dil kullanılır.
 • Sözcükler genellikle gerçek anlamıyla kullanılır.
 • Dil, göndergesel işlevde kullanılır.
Soru 4

Türk Dil Kurumuna 05.09.2015
Kurumunuz tarafından yayımlanan ve aşağıda isimleri yazılı eserleri, verilen adrese göndermenizi rica ederim.
Saygılarımla İmza
Sezgin HAYIR
Tekirdağ Lisesi Tekirdağ
Yazım Kılavuzu: 50 adet
Türkçe Sözlük: 60 adet
Bu mektubun türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edebî Mektup
 • Resmî Mektup
 • Açık Mektup
 • İş Mektubu
Soru 5

I. Gerçeklerin yanında hayallere de yer verilir.
II. Sanatlı, süslü bir dille yazılmalıdır.
III. Anlatımda duygulara yer verilmemeli, tarafsız olunmalıdır.
Biyografi türü ile ilgili verilen numaralanmış bilgiler doğru(D)-yanlış(Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?
I <-----> II <-----> III

 • D <-----> D <-----> Y
 • Y <-----> D <-----> Y
 • Y <-----> Y <-----> D
 • D <-----> Y <-----> Y
REKLAM
Soru 6

1975 senesiydi. İlkokul ikiye gidiyordum. O yıl Çocuk Bayramı için törenlerde bana şiir okuma görevi vermişti öğretmenim. Bana çok güvendiğini bu işi kolaylıkla yapacağımı da eklemeyi unutmamıştı. Çok güzel hazırlanmıştım, şiiri kelimesi kelimesine ezberlemiştim. Tören günü sahneye çıktığımda şiirin bir dizesi bile aklımda kalmamıştı. Ağlaya ağlaya sahneden kaçışımı hiç unutmuyorum.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?

 • Anı
 • Günlük
 • Mektup
 • Deneme
Soru 7

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan araştırmalara göre Kuzey Kutbu’ndaki buzullar, eskisinden daha hızlı eriyor. NASA’nın 2004 ve 2005 uydu verilerine göre Kuzey Kutbu’nun tüm yıl boyunca kalan daimi buzulları yüzde 14 oranında azaldı. NASA uzmanları, bunun Türkiye’nin yüzölçümü kadar bir buzul kütlesinin Kuzey Kutbu’nda erimesi anlamına geldiğini belirtiyorlar.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Söyleşi
 • Haber Yazısı
 • Gezi Yazısı
 • Biyografi
Soru 8

Dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini _________ vermiştir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Bacon
 • Moliere
 • Alain
 • Montaigne
Soru 9

I. Kişisel ve özeldir.
II. Nesnellik hâkimdir.
III. Ciddi bir üslup kullanılır.
IV. Yazıldığı günün tarihi atılır.
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri günlük türü için söylenemez?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi otobiyografi için doğru bir bilgi değildir?

 • Daha çok açıklayıcı ve öyküleyici anlatım türleri kullanılır.
 • Birinci kişili anlatımdan yararlanılır.
 • Anlatımda nesnel bakış açısı hâkimdir.
 • Tanınmış kişilerin otobiyografileri tarihe ışık tutar.
Soru 11

Gezi yazılarının eski adı aşağıdakilerin hangisidir?

 • Ruzname
 • Siyer
 • Tercümeihâl
 • Seyahatname
Soru 12

Yazar hikâye türündeki bu eserinde insan hayatında göz ardı edilen incelikleri, yerli ve asil duruşu, kadın duyarlığında kolayca fark edilmeyen kırılgan dokuları etkili bir dille anlatmış ve Türkçenin anlatı imkânlarına yeni kapılar aralamıştır.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Günlük
 • Eleştiri
 • Sohbet
 • Gezi yazısı
Soru 13

• Bilgi vermek, bir düşünceyi ispatlamak için yazılan yazılardır.
• Gazete ve dergilerde yayımlanır.
• Dil sade, açık ve anlaşılırdır.
Bu özellikler aşağıdaki metin türlerinden hangisine aittir?

 • Makale
 • Deneme
 • Sohbet
 • Gezi yazısı
REKLAM
Soru 14

Yazar ve mütercim. 12 Aralık 1917’de Hatay Reyhanlı’da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. Öğrenimini tamamlayamadan Hatay’a döndü. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü, Tercüme Kalemi’nde reis muavinliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Otobiyografi
 • Deneme
 • Biyografi
 • Günlük
Soru 15

• Şevket Rado – Eşref Saat
• Nurullah Ataç – Karalama Defteri
• Suut Kemal Yetkin – Edebiyat Söyleşileri
Yazarıyla verilen bu eserler aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • Mektup
 • Makale
 • Fıkra
 • Sohbet
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisi “fıkra” türü için söylenemez?

 • Yazar, yazılarında ispat kaygısı taşır.
 • Samimi, senli benli bir üslubu vardır.
 • Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
 • Güncel, siyasal, toplumsal yazılardır.
Soru 17

Kişilerin iş başvurularında kullandıkları özgeçmişler aşağıdaki türlerin hangisine benzerlik göstermektedir?

 • Günlük
 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Makale
Soru 18

30 Ocak Ankara
Saat sekizde kalktım. Her günkü uyanışımdan iki üç saat geç. Kırk yılda bir böyle uyanırım. Aynı çorapları giydim. Bugün evdeyim.
Saat 09.00: Koca evde yalnızım ve yazacak hiçbir şeyim yok. Saat 09.30: Nefti kadife pantolonumu, botlarımı giydim. Tıraş oldum.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Biyografi
 • Mektup
 • Günlük
 • Gezi yazısı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden değildir?

 • Tarihî metinler
 • Göstermeye bağlı metinler
 • Felsefi metinler
 • Bilimsel metinler
Soru 20

Edebiyatımızın en ünlü gezi yazılarından biri de Evliya Çelebi tarafından kaleme alınan ___________.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Paris Sefaretnamesi’dir.
 • Babürname’dir.
 • Mecalis’ün Nefais’tir.
 • Seyahatname’dir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBADCABDBCDBACDACCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler