Seçmeli Ekonomi 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Ekonominin tanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • İnsanların ihtiyaçları sınırlıdır.
 • Ekonominin temeli bolluk olayıdır.
 • İhtiyaçlar mallardan çok daha fazladır.
 • İhtiyaçları karşılayan araçlar (mallar) sınırsızdır.
Soru 2

“Doğruluğu tartışmasız kabul edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek bunların tek olaylara uygulanmasıdır.”
Verilen tanım ekonomi biliminde hangi yöntemle ilgilidir?

 • Tümevarım yöntemi
 • Tümdengelim yöntemi
 • Karma yöntem
 • Tartışma yöntemi
Soru 3

Bir toplumda belirli bir sürede üretilen malların üretime katkıda bulunan etkenlerin sahipleri arasında dağılımını ifade eden klasik sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üretim
 • Değişim
 • İnkisam
 • Tüketim
Soru 4

Girişimcinin üretim faaliyetine katılmasının karşılığı olarak elde ettiği gelire ne ad verilir?

 • Kâr
 • Faiz
 • Ücret
 • Maaş
Soru 5

Çalışmak isteyen herkese iş alanı sağlanması, var olan kaynakların tam ve etkili şekilde kullanılması, ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Tam istihdam
 • Ekonomik denge
 • Hakça gelir dağılımı
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma
REKLAM
Soru 6

Sanayide kumaşın hazır elbise hâline getirilerek faydasının arttırılması aşağıda verilen üretim faaliyetlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • Mekân faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

 • Televizyon
 • Otomobil
 • Konut
 • Ekmek
Soru 8

Malların ihtiyaçları karşılama imkânı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

 • Fayda
 • Servet
 • Değer
 • Mal
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bazı ihtiyaçlar arasında ikame olayının gelişmesine bir örnek olarak gösterilemez?

 • Arpa ve çavdar karışımı ekmeğin, buğday ekmeğinin yerini alması
 • Pekmezin, şekerin yerine konması
 • Sentetik kumaşların, yünün ve pamuğun yerini alması
 • Et, sebze ve süt ihtiyaçlarının, şeker ihtiyacının yerine geçmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi üretimin başlıca faktörlerinden değildir?

 • Sermaye
 • Girişimci
 • Piyasa
 • İş gücü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir?

 • İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması
 • Bazen kalitenin düşmesine neden olması
 • Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi
 • Fiyatların düşmesine neden olması
Soru 12

Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir?

 • Zamana göre ücret
 • Parça başına ücret
 • Gerçek ücret
 • Ayni ücret
Soru 13

Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetle çıkarılıp aynı fiyatla satılması hangi rantı oluşturur?

 • Şehir rantını
 • Mevki rantını
 • Maden rantını
 • Toprak rantını
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir?

 • Mobilyacılık
 • Terzilik
 • Temizlikçilik
 • Kunduracılık
Soru 15

I- Faiz
II- Bağış
III- Rant
IV- Miras
V- Ücret
Gelirin özelliklerine göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri ekonomide gelir kabul edilir?

 • Yalnız V
 • II – IV
 • I – II – IV
 • I – III – V
Soru 16

Üretime toprağı ile katılan bir insanın, elde edilen gelirden aldığı paya ne ad verilir?

 • Rant
 • Ücret
 • Faiz
 • Kâr
Soru 17

İnsanların mal ve hizmet üretiminde kullandıkları zihinsel ve bedensel faaliyetlere ne ad verilir?

 • Emek
 • Sermaye
 • Tüketim
 • Üretim
Soru 18

Aşağıdaki bankalardan hangisi kâğıt para basma yetkisine sahiptir?

 • Halk Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Merkez Bankası
 • Vakıflar Bankası
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

 • Mal ve hizmet üretiminin artması
 • Ürün maliyetlerinin azalması
 • Dolaşımdaki para miktarının artması
 • Faiz oranlarının düşmesi
Soru 20

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu ekonomik alanda Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan Atatürk ilkesi hangisidir?

 • Halkçılık
 • Milliyetçilik
 • İnkılapçılık
 • Devletçilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCCAACADCBBCCDAACCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?