Seçmeli Fizik 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

K(3,-6) vektörünün koordinat sistemindeki vektör gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Şekildeki O noktasına etki eden kuvvetlerin bileşkesi kaç Newtondur?

 • 14
 • 12
 • 4
 • 2
Soru 3

K noktasal cismine şekildeki kuvvetler aynı anda uygulanıyor.

Buna göre bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç Newtondur?
(cos60°= 1/2 , sin60°= √3/2 )

 • 12
 • 8√3
 • 2√2
 • 0 (sıfır)
Soru 4

Şekildeki tren yere göre doğuya doğru 20 m/s hızla hareket ederken tren içindeki yolcuda trene göre doğuya doğru 4 m/s hızla hareket ediyor.
Buna göre trendeki yolcunun yere göre hızı kaç m/s’dir?

 • 10
 • 12
 • 16
 • 24
Soru 5

Akıntı hızı 2 m/s olan bir nehirde hızı suya göre 5 m/s olan bir yüzücü nehrin akış yönüne dik olarak yüzüyor.
Nehrin genişliği 20 m olduğuna göre yüzücünün karşı kıyıya varma süresini bulunuz?

 • 2,5
 • 4
 • 7
 • 10
REKLAM
Soru 6

K noktasal cismine sürtünmesiz ortamda aynı anda şekildeki kuvvetler uygulanıyor.
Buna göre K’ya etki eden net kuvvet kaç Newtondur?

 • 9
 • 7
 • 5
 • 1
Soru 7

Sürtünmesiz ortamda durmakta olan 50 kg’lık şekildeki cisme 80 N’luk kuvvet uygulanıyor.
Buna göre cismin 10 s sonraki hızı kaç m/s olur?

 • 160
 • 16
 • 1,6
 • 0,16
Soru 8

Bir cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise:
I. Cisim ivmeli hareket yapar.
II. İvmenin yönü net kuvvet ile aynı yönlüdür.
III. Net kuvvet cismin ivmesi ile kütlesinin çarpımıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Sürtünmesiz eğik düzlemin tepesinde bulunan 5 kg’lık demir bilye durgun halden harekete başlıyor ve aşağıya iniyor.
Buna göre demir bilyenin ivmesi kaç m/s2 dir?
(sin 53°= 0,8 g= 10 m/s2 )

 • 8
 • 4
 • 1
 • 0,2
Soru 10

Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda 125 m yükseklikten serbest bırakılan demir bilye yere kaç saniyede düşer?
(g= 10 m/s2 )

 • 10
 • 8
 • 5
 • 2
Soru 11

Bir evin çatısından aşağıya doğru 10 m/s hızla atılan cisim 1 s’de yere düşüyor.
Buna göre cisim kaç metre yükseklikten atılmıştır?
(g= 10 m/s2 ve hava sürtünmesi ihmal ediliyor.)

 • 20
 • 15
 • 10
 • 4
Soru 12

Bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına ne ad verilir?

 • Mekanik enerji
 • Sürtünme enerjisi
 • Kimyasal enerji
 • Işık enerjisi
Soru 13

Yüksekliği 8 m olan şekildeki eğik düzlemin tepesinde bulunan 4 kg’lık cismin yere göre sahip olduğu potansiyel enerji kaç jouledür?
(g= 10 m/s2 )

 • 640
 • 320
 • 478
 • 580
REKLAM
Soru 14

Sürtünme katsayısının 0,4 olduğu ortamda yatay düzlemde durmakta olan şekildeki 2 kg’lık cisme düzleme paralel olarak F kuvveti uygulanıp cisim 8 metre yol alıyor.
Buna göre sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç jouledür?
(g= 10 m/s2 )

 • 64
 • 32
 • 16
 • 4
Soru 15

Yay sabiti 200 N/m olan yayın ucuna m kütleli cisim bağlanıp yay 10 cm sıkıştırılıyor.
Buna göre yayda depolanan potansiyel enerji kaç jouledür?

 • 0,1
 • 1
 • 2
 • 20
Soru 16

Toplam kütlesi 7200 kg olan bir kamyonun 20 m/s hızla hareket ederken sahip olduğu momentum kaç kg.m/s dir?

 • 360 000
 • 250 000
 • 144 000
 • 7200
Soru 17

Yüksekliği 45 m olan bir yerden bırakılan ve serbest düşme hareketi yapan 1 kg’lık demir bilyenin yere çarpma hızı kaç m/s’dir?
(g= 10 m/s2 ve hava sürtünmesi ihmal ediliyor.)

 • 30
 • 20
 • 15
 • 9
Soru 18

Sürtünmesiz yatay bir düzlemde 2 m/s hızla hareket eden 5 kg kütleli cisim durmakta olan 3 kg kütleli cisim ile merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyor.
Buna göre çarpışmadan sonra cisimlerin ortak hızı kaç m/s’dir?

 • 5 1
 • 3 2
 • 4 5
 • 2 7
Soru 19

Şekildeki makaralar özdeş ve her birinin ağırlığı 20 N’dur.
Buna göre 60 N’luk K yükünü dengeleyen F kuvveti kaç N’dur?

 • 80
 • 50
 • 30
 • 20
Soru 20

Basit makinelere;
I. Palangalar
II. Çıkrık
III. Eğik düzlem
yukarıdakilerden hangileri örnek olarak verilir?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDDBCBDACBABABCACCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?