Seçmeli Fizik 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yükleri 4q ve 5q olan noktasal elektrik yükleri arasındaki uzaklık 2d olduğunda birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvet kaç kq2/d2’dir?

 • 5
 • 4
 • 2
 • 1
Soru 2

Elektrik alanı ile ilgili;
I. Pozitif birim yüke etki eden elektriksel kuvvet olarak tanımlanır.
II. Skaler bir büyüklüktür.
III. Elektrik alan çizgileri hiçbir zaman birbirini kesmez.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 3

Yükü 8q ve yarıçapı r olan şekildeki kürenin M noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü kq / r2 cinsinden kaçtır?
(k= Coulomb sabiti, r= yarıçap)

 • 1/3
 • 4
 • 2
 • 1/2
Soru 4

Aralarında 0,9 m uzaklık olan q1 = 6.10–6 C, q2 = 4.10–6 C noktasal iki yükün sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji kaç jouledür?
(k= 9.109 N . m2/c2 )

 • 2,4
 • 0,24
 • 0,024
 • 0,0024
Soru 5

Şekilde gösterilen q1 = –2q ve q2 =5q yüklerinin 2d, 5d uzağındaki K noktasında oluşturduğu toplam potansiyelin kq/d cinsinden büyüklüğü nedir?

 • 5
 • 3
 • 2
 • 0 (sıfır)
REKLAM
Soru 6

Yalıtkan ayaklar üzerinde duran şekildeki 3r ve r yarıçaplı iletken küreler üzerindeki yükler sırasıyla +12q ve – 4q’dur.
Küreler iletken bir telle şekildeki gibi bağlanıp K anahtarı kapatılırsa ortak potansiyelin, kq / r cinsinden büyüklüğü nedir?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 7

Yükü 4.10-4 C kütlesi 3 g olan parçacık sürtünmesiz ortamda şekildeki gibi 900 volt potansiyel farkı uygulanan birbirine paralel levhalar arasında serbest bırakılıyor.
Buna göre parçacık karşı levhaya kaç m/s hızla çarpar?
(Ağırlık ihmal ediliyor)

 • √240
 • √120
 • √80
 • √40
Soru 8

Kondansatör üretece bağlı iken levhalar birbirlerinden uzaklaştırılırsa;
I. Kondansatörün sığası değişir.
II. Üretecin uçları arasındaki potansiyel farkı değişmez.
III. Levhalardaki yük miktarı değişir.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Armatürlerinde 12.10–6 C’ luk yük bulunan 4.10–6 F sığalı bir kondansatörün armatürleri arası potansiyel farkı kaç volttur?

 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 10

Sığaçlar kullanıldıkları yere ve ihtiyaca göre farklı şekillerde üretilmektedir.
Buna göre;
I. Paralel plakalı
II. Silindirik
III. Küresel
verilenlerden hangileri sığaç türlerine örnek verilebilir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Şekildeki devrede 2µF, 3µF ve 6µF olan seri bağlı devrede eş değer sığa kaç µF’dır?

 • 1
 • 6
 • 8
 • 12
Soru 12

Sığaları 2µF ve 4µF olan paralel bağlı kondansatörler 20 V’luk gerilim ile şekildeki gibi yükleniyor.
Buna göre kondansatörlerdeki toplam yük kaç µC’dur?

 • 240
 • 120
 • 90
 • 20
Soru 13

2 V’luk üretece bağlanarak yüklenen 5.10–6 F’lık bir kondansatörde depolanan enerji kaç joule olur?

 • 20.10– 6
 • 10.10– 6
 • 8.10– 6
 • 2.10– 6
REKLAM
Soru 14

Şekildeki gibi yüklenen bir kondansatörün yük ve potansiyel fark grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

Şekildeki tel parçasının üzerinden 2 amper büyüklüğünde ok yönünde akım geçmektedir.
Buna göre telden 1 m uzaklıktaki L noktasında oluşan manyetik alan kaç wb/m2 dir?
(K= 10-7 N/A2 )

Soru 16

Şekildeki gibi düzgün bir manyetik alan içerisinde akım geçen tele etkiyen manyetik kuvvet (F);
I. Telin boyu (L)
II. Manyetik alanın büyüklüğü (B)
III. Tel üzerinden geçen akım (İ)
verilen fiziksel büyüklüklerin hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 17

Aralarında 60 cm uzaklık bulunan paralel iletken düz tellerden sırasıyla 5 A ve 3 A şiddetinde akımlar geçmektedir.
Buna göre II. telin 80 cm’lik parçasına uygulanan kuvvetin büyüklüğü kaç N’dur?
(K= 10–7 N/A2 )

 • 15.10–6
 • 10–6
 • 4.10–6
 • 3.10–6
Soru 18

Elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren elektriksel araçlara elektrik motoru denir.
Buna göre;
I. Çamaşır makinası
II. Buzdolabı
III. Bisiklet dinamosu
verilen araçlardan hangilerinde elektrik motoru vardır?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve III
 • I ve II
Soru 19

Şekildeki alternatif akım makarasının indüktansı 36 Ω frekansı 60 s–1 ’dir.
Buna göre akım makarasının öz indüksiyon kat sayısı kaç Henry’dir?
( π = 3 alınacak)

 • 0,1
 • 0,6
 • 0,8
 • 1,2
Soru 20

Birincil sarım sayısı 400 ikincil sarım sayısı 1600 olan şekildeki transformatörde birincil sarıma 220 V potansiyel farkı uygulandığında ikincil sarımdan elde edilen potansiyel fark kaç V’tur?

 • 880
 • 660
 • 440
 • 110
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBDCADCDABBBCDCDAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?