Seçmeli Fizik 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Isı <-----> Sıcaklık

 • Bir ölçümdür. <-----> Bir enerjidir.
 • Termometre ile ölçülür. <-----> Kalorimetre ile ölçülür.
 • Bir enerjidir. <-----> Bir ölçümdür.
 • Termometre ile ölçülür. <-----> Bir enerjidir.
Soru 2

Şekildeki gibi aynı ortamda bulunan Kelvin termometresindeki 323 K sıcaklık değeri celcius termometresinde kaç derece celcius gösterir?

 • 100
 • 80
 • 50
 • 23
Soru 3

Isının konveksiyon yolu ile taşınmasına aşağıdakilerden hangisi örnek verilir?

 • Tavada ısıtılan peynirin erimesi
 • Ocak üstünde bulunan çaydanlıktaki metal kulpun ısınması
 • Okul gömleğinin ütülenmesi
 • Mum alevinin hava moleküllerini ısıtması
Soru 4

1 gram suyun sıcaklığını 10 K arttırmak için gerekli ısı miktarı kaç jouledür?
(CSU = 4,18 J / (g.K) )

 • 0 (sıfır)
 • 4,18
 • 20,9
 • 41,8
Soru 5

Isıca yalıtılmış bir ortamda özdeş kaplarda bulunan eşit kütleli sular şekildeki gibi aynı kaba boşaltıldığında karışımın son sıcaklığı kaç °C olur?

 • 55
 • 45
 • 40
 • 30
REKLAM
Soru 6

Sıvının gaz haline geçme olayına buharlaşma adı verilir.
Buna göre;
I. Buharlaşma olayı her sıcaklıkta olabilir.
II. Sıvı yüzeyi arttıkça buharlaşma artar.
III. Sıcaklık arttıkça buharlaşma artar.
Verilen yargılardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 7

100 saniyede 3600 devir yapan bir elektrik motorunun frekansı kaç s–1 dir?

 • 36
 • 360
 • 3,6
 • 0,36
Soru 8

Şekildeki gibi yarıçapı 5 m olan dönme dolabın K noktasında oturan Ayşe 2 tam turu 60 s’de tamamlıyor.
Buna göre K noktasında oturan Ayşe’nin çizgisel hızı kaç m/s’dir?
( π = 3 alınacak)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 6
Soru 9

Şekildeki gibi sürtünmesiz yatay düzlemde r yarıçaplı yörüngede m kütleli cisim v çizgisel hızı ile düzgün çembersel hareket yaptığında merkezcil kuvvet F’dir.
Buna göre aynı şartlarda cismin kütlesi 2 m olduğunda merkezcil kuvvet kaç F olur?

 • 6F
 • 4F
 • 3F
 • 2F
Soru 10

Şekildeki gibi salınım hareketi yapan 10 m boyundaki basit sarkacın periyodu (T) kaç saniyedir?
(g= 10 m/s2 , π = 3 alınacak)

 • 8
 • 6
 • 3
 • 1
Soru 11

Denge konumundan çekilen yaya 30 N’luk kuvvet uygulanarak çekilen yay 0,3 m uzadığına göre yayın uzama katsayısı (k) kaç N/m’dir?

 • 50
 • 100
 • 200
 • 300
Soru 12

Yay sabitleri k1 = 600 N/m ve k2 = 300 N/m olan eşit boydaki iki yay şekildeki gibi seri bağlanıp ucuna m kütleli cisim asılıyor.
Buna göre sistemin eş değer yay sabiti kaç N/m’dir?

 • 100
 • 200
 • 400
 • 900
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım kaynağıdır?

 • Jeneratör
 • Pil
 • Dinamo
 • Akü
REKLAM
Soru 14

Eksi yüklü K küresi şekildeki gibi nötr M iletken levhasına dokundurulup çekilirse levhanın yük dağılımı nasıl olur?

Soru 15

Sığaçların elektrikli araçlarda kullanılma nedenleri;
I. Elektrik enerjisini armatürler arasında depolamak
II. Kısa devrede elektrik enerjisini çok hızlı boşaltmak
III. Doğru akımı geçirip alternatif akımı engellemektir
yargılarından hangilerinde doğru verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Her birinin değeri 4 µF olan özdeş sığaçlar şekildeki gibi seri bağlanmıştır.
Buna göre eş değer sığa kaç µF’dır?

 • 4/3
 • 12
 • 3/4
 • 4
Soru 17

Alternatif akım devresindeki etkin akım şiddeti 3 amperdir. Gerilimin etkin değeri 120 V olduğunda devrenin gücü kaç watt olur?

 • 420
 • 360
 • 40
 • 18
Soru 18

Aralarında 120° açı olan iki düz ayna arasındaki kalemin aynalardaki görüntü sayısı (n) kaçtır?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 19

Şekildeki gibi odak noktasından geçen I ışını çukur aynada nasıl yansır?

Soru 20

Dalgalar mekanik ve elektromanyetik dalga olarak ikiye ayrılır.
Buna göre;
I. Kızıl ötesi ışınlar
II. X ışınları
III. Radyo dalgaları
IV. Su dalgaları
verilen örneklerden hangileri elektromanyetik dalgalardır?

 • I ve II
 • III ve IV
 • I, II ve III
 • II, III ve IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCDDCDAADBBBACBABCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?