Seçmeli Fizik 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

X ışınları tüpünde oluşan X ışınlarının enerjisi 6,62.10–46 j olduğuna göre frekansı kaç Hz’dir?
(h= 6,62.10–34 j.s)

 • 1.10–14
 • 1.10–12
 • 1.10–10
 • 1.10–8
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi X ışınlarına ait bir özellik değildir?

 • Ses hızı ile yayılır.
 • Frekansları çok büyüktür.
 • Dalga boyları çok küçüktür.
 • Enerjileri çok yüksektir.
Soru 3

X ışınları aşağıdaki hangi madde tarafından soğrulur?

 • Tahta
 • Cam
 • Kurşun levha
 • Plastik
Soru 4

X ışınları ile gerçekleşen fiziksel olaylardan;
I. Kırılma
II. Yansıma
III. Polarizasyon
hangileri gerçekleşir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 5

İyonik bağlı bileşikler için;
I. Belirli geometrik düzen içinde dizilirler.
II. Elektrik akımını iletmezler.
III. Sert ve kırılgandır.
Yargılarının doğru (D), yanlış (Y) sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
I <-----> II <-----> III

 • D <-----> Y <-----> D
 • D <-----> D <-----> D
 • Y <-----> D <-----> Y
 • Y <-----> Y <-----> D
REKLAM
Soru 6

Metalik bağların özellikleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Metaller arasında oluşur.
 • Çok zayıf bir bağdır.
 • Isı ve elektriği iletmez.
 • Parlak olmayan maddeler oluşturur.
Soru 7

Üstün iletkenlerin teknolojide bir çok kullanım alanları vardır.
Buna göre;
I. Demir yolları
II. Elektronik devreler
III. Robotlar
IV. Dinamometreler
verilenlerden hangileri üstün iletkenlerin kullanım alanlarındandır?

 • I ve IV
 • II ve III
 • I, II ve III
 • II, III ve IV
Soru 8

atomunun nötron sayısı kaçtır?

 • 26
 • 30
 • 56
 • 82
Soru 9

atomu Beta (β) bozunmasına uğradığında oluşacak atom aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Bir radyoaktif madde 20 gram gelmektedir. Madde 4 kez bozunduğunda kaç gram gelir?

 • 2,5
 • 1,25
 • 0,75
 • 0,25
Soru 11

Yarılanma ömrü 1,386 saniye olan bir izotopun ortalama ömrü kaç saniyedir?

 • 0,5
 • 1
 • 1,5
 • 2
Soru 12

Atom modellerinden biri olan Rutherford atom modeline göre;
I. Atom çekirdek ve elektronlardan oluşur.
II. Atomun kütlesinin tamamına yakını çekirdekte toplanmıştır.
III. Atomlar içi dolu küre şeklindedir.
Verilen yargılardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I,II ve III
Soru 13

Aşağıdakilerden hangileri nötrinolara ait bir özellik değildir?

 • Elektrik yükleri vardır.
 • Kütleleri sıfıra yakındır.
 • Işık hızına yakın hareket ederler.
 • Elektromanyetik etkileşimde bulunmazlar.
REKLAM
Soru 14

Elektron, proton ve nötron parçacıklarının karşıtparçacık eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 15

Dalga boyu 6.10-12 m olan fotonun frekansı kaç Hz’dir?
(c= 3.108 m/s)

 • 5.1015
 • 5.1019
 • 5.1014
 • 5.108
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi fotonlara ait bir özellik değildir?

 • Fotoelektrik olay sonucu ortaya çıkarlar.
 • Fotonlar nötr olan atomaltı parçacıktır.
 • Kütleleri çok büyüktür.
 • Işık hızı ile hareket ederler.
Soru 17

Leptonlar zayıf çekirdek kuvvetlerinden sorumlu parçacıklardır.
Buna göre;
I. Elektron
II. Nötrino
III. Müon
yukarıdakilerden hangileri leptonlara örnek olarak verilebilir?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 18

İnsanlar tarih boyunca bilim ile uğraşmıştır.
Buna göre;
I. Asurlar
II. Persler
III. Sümerler
IV. Babiller
verilen medeniyetlerden kaç tanesi bilim ile uğraşmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 19

Bir gözlem ya da olayın üzerinde çalışmalar yaparak öneri ya da tavsiye şeklindeki açıklamalara ne denir?

 • Deney
 • Teori
 • Yasa
 • Hipotez
Soru 20

Aşağıdaki gözlemlerden hangisi nicel gözleme örnek verilebilir?

 • Yeni evin genişliği 120 m2 .
 • Ocaktaki yemeğin kokusu çok güzel.
 • Kış mevsiminde çok üşümedik.
 • Fizik dersinin yazılı sınavı kolaydı.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDBACBBBACACBCDDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?