Seçmeli Girişimcilik 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Müteşebbis ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kâr amacı güder.
 • Örgütsel birimler oluşturur.
 • Mal ve hizmet üretimi yapar.
 • Doğabilecek risklerden uzak durur.
Soru 2

Yokluk hissiyle belirip karşılanma isteği uyandıran, karşılanmadığında sıkıntı veren, karşılandığında tatmin hissi veren ekonomik ve biyolojik olayın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhtiyaç
 • Tüketim
 • Üretim
 • Emek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?

 • Kâr sağlamak
 • Topluma hizmet etmek
 • İşletmenin yaşamını devam ettirmek
 • Mal ve hizmetlerin kalitesini sürekli arttırmak
Soru 4

İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güvenlik ihtiyacı
 • Başarma ihtiyacı
 • Saygı ihtiyacı
 • Sevgi ve ait olma ihtiyacı
Soru 5

Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomik araştırma
 • Teknik araştırma
 • Yasal araştırma
 • Mali araştırma
REKLAM
Soru 6

Yapılan ekonomik, teknik ve mali araştırmalar kapsamlı bir şekilde gözden geçirildikten sonra, işletmenin yasal biçimi, teknik nitelikleri, kapasitesi, ürün ve miktarları ile ilgili kesin planların yapılması işletme kurma sürecinin hangi aşamasını gösterir?

 • Yatırım kararı verme
 • Yatırım projesi
 • Deneme üretimi
 • Ön proje
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerinden birisidir?

 • İş bitiricilik
 • Kararlılık
 • Uyumluluk
 • İnisiyatif kullanma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?

 • Piyasanın olması
 • Satın alma gücü
 • Satın alma isteğinin var olması
 • Geniş bir zaman dönemini kapsaması
Soru 9

Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ________” denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Yardımcı araçlar
 • İşletme gereçleri
 • Yatırım donatım malları
 • Üretim gereçleri ve parçaları
Soru 10

Üretici ya da satıcıların belli bir zaman aralığında ve bir fiyat karşılığı piyasaya sürdükleri mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?

 • Arz
 • Talep
 • Emek
 • Fayda
Soru 11

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?

 • Emek
 • Sermaye
 • Girişimci
 • Hizmetler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?

 • İstediği kârı elde etme hakkı
 • Sözleşme yapma hakkı
 • Meslek seçme hakkı
 • Mülkiyet hakkı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?

 • Uygun bir süreyi kapsamalıdır.
 • Kesin uygulanabilir olmalıdır.
 • Basit ve anlaşılır olmalıdır.
 • Dengeli olmalıdır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklamadır?

 • Denetleme esnek olmalıdır.
 • Denetleme gizli olmalıdır.
 • Denetleme şekli işletmeye uygun olmalıdır.
 • Denetlenme standartları önceden belirlenmelidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olma şartlarına uygun değildir?

 • Ortak bir amaç olmalıdır.
 • Ortaklar arası bir anlaşma olmalıdır.
 • Şirket kuranların sayısı en az bir olmalıdır.
 • Ortak üretim elemanlarına sahip olmalıdır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Teşekkülü değildir?

 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
 • Türkiye Kömür İşletmeleri
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
Soru 17

Limitet şirketler en az kaç ortak tarafından kurulabilir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 10
Soru 18

Bir işletmenin diğer işletmeye ait hisse senetlerini satın alarak o işletmenin hukuki varlığına son vermesiyle sağladığı tam birleşmeye ne ad verilir?

 • Füzyon
 • Konsernler
 • Kornerler
 • Merger
Soru 19

Seçici talebi yaratmaya yönelik bir reklam, aşağıda verilen reklam çeşitlerinden hangisi açısından değerlendirilmelidir?

 • Reklam içeriği açısından
 • Hedef kitle açısından
 • Amaçlar açısından
 • Yapanlar açısından
Soru 20

Satış sürecinin aşamalarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Satışın gerçekleştirilmesi
 • İlginin isteğe dönüşmesi
 • İsteğin arza dönüşmesi
 • Dikkat çekme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADABBDDBADABBCDADCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?