Seçmeli Girişimcilik 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen faktörlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

 • İş gücü
 • Finans
 • Üretim
 • Personel
Soru 2

Çelik üretiminde kullanılan pik demir, hangi tür üretim mallarındandır?

 • Yardımcı araçlar
 • Yatırım donatım malları
 • Üretim gereçleri ve malları
 • Hammaddeler
Soru 3

“Hizmet işletmesi reklamı” hangi reklam çeşidi kapsamına girer?

 • Yapanlar açısından
 • Hedef kitle açısından
 • Amaçlar açısından
 • Reklam içeriği açısından
Soru 4

Bir şirketin diğer işletmelere ait hisse senetlerine sahip olması yolu ile onları finansal ve yönetim olarak kontrolüne alma biçimine ne ad verilir?

 • Kartel
 • Holding
 • Tröst
 • Konsorsiyum
Soru 5

Çevre ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ISO 8000
 • ISO 9000
 • ISO 14000
 • ISO 22000
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde müteşebbisliğin çok önemli bir konuma sahip olmasının nedenleri arasında gösterilemez?

 • İthalatın artmasını sağlar.
 • Vergi gelirlerinin artmasını sağlar.
 • Kamu hizmetlerinin kalitesini artırır.
 • Alt yapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş yeri etmenlerinden birisi olarak düşünülemez?

 • Askeri tehlike
 • Sermaye faizi
 • Personel giderleri
 • Sosyal kültürel şartlar
Soru 8

Bir kişinin araba satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

 • Arz
 • Talep
 • İstek
 • Piyasa
Soru 9

Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir?

 • Sanayi işletmeleri
 • Kiralama işletmeleri
 • Ticaret İşletmeleri
 • Finans işletmeleri
Soru 10

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bir insanın saygı ihtiyacından sonra ortaya çıkacak ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güvenlik
 • Başarma
 • Fizyolojik
 • Sevgi ve ait olma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi franchising türü değildir?

 • Ürün ve marka franchisingi
 • Uluslararası franchising
 • Ulusal franchising
 • Patent franchisingi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün yapılış amaçlarındandır?

 • Müşterilerden gelen şikayetleri dinlemek
 • İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
 • Prototip üretimi yapacak tesisi kurmak
 • Araştırma giderlerini artırmak
Soru 13

Mal ya da hizmetleri bireysel ihtiyaçları için alanlara “son tüketici” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi son tüketicidir?

 • Normal insanlar
 • Fabrikatörler
 • Girişimciler
 • Robotlar
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, hukuki şekilleri bakımından işletmeler grubunda yer almaz?

 • Ticaret İşletmeleri
 • Özel İşletmeler
 • Kamu işletmeleri
 • Yabancı sermayeli İşletmeler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş planının girişimciye sağlayacağı yararlardan değildir?

 • İşletmenin pozisyonunu gösterir.
 • İşletmenin pazara yakınlığını sağlar.
 • Girişimcilerin ve çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
 • Yatırım kararı almış girişimciye rehberlik eder.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmesi değildir?

 • Kooperatifler
 • Özel bütçeli işletmeler
 • Kamu İktisadi Teşekkülleri
 • Özerk Bütçeli Devlet İşletmeleri
Soru 17

Aşağıdaki bankalardan hangisi, ülkemizdeki KOBİ’lere (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) en büyük kredi desteği veren kuruluştur?

 • Türkiye Halk Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Türk Eximbank
 • Sümerbank
Soru 18

İnternet girişimciliğinde paranın yerini, aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 • Çek
 • Senet
 • Kredi kartları
 • Hazine bonoları
Soru 19

Türk Ticaret Kanunu’na göre; bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

 • İşletmeci
 • Tacir
 • Müdür
 • İşçi
Soru 20

Özel bir girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstihdam
 • Projenin yöre için önemi
 • Üretimin temel süreçleri
 • Girişimin sağlayacağı kâr
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACABCACBCBDBAABAACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?