Seçmeli Kimya 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Verilen bileşiklerden hangileri Na ve K gibi aktif metallerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 2

Aşağıdaki moleküllerden hangisi asimetrik C atomu içerir?

Soru 3

Aşağıda verilen karboksilli asitlerden hangisi yükseltgenirse CO2 gazı açığa çıkar?

Soru 4

3- klor bütanoik asit bileşiğinin yapı formülü aşağıdakilerden hangisidir? C

Soru 5

Verilen tepkime sonucu oluşan X ve Y maddeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
X <-----> Y

 • CH3OH <-----> CH3CH2OH
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi esterdir?

 • CH3 ▬ CH2 ▬ OH
Soru 7

Formik asitin indirgenmesi sonucu oluşan ürünün adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asetaldehit
 • Formaldehit
 • Etanol
 • Dimetil keton
Soru 8

Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Birbirinin izomeridirler.
 • Suda çözünürler.
 • Aynı şartlar altında kaynama noktaları eşittir.
 • Her ikisi de uygun koşullarda indirgenebilirler.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir monosakkarittir?

 • Selüloz
 • Glikoz
 • Laktoz
 • Maltoz
Soru 10

Verilen kimyasal tepkime denklemi aşağıdaki olaylardan hangisine aittir?

 • Solunum
 • Sindirim
 • Fotosentez
 • Hidroliz
Soru 11

Verilen karbonhidratlardan hangilerinin yaygın adı yanlıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 12

Bitkilerde bulunmayan, insan ve hayvanlarda daha çok karaciğer, kas dokularında bulunan, suda çözünen polisakkarit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nişasta
 • Selüloz
 • Sakkaroz
 • Glikojen
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi birincil aminlerin genel yapı formülüdür?

REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi amfoter özellik gösterir?

Soru 15

Verilen bileşiklerden kaç tanesinin adı doğru yazılmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi aromatik bir bileşik değildir?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi benzil alkol bileşiğidir?

Soru 18

I. Toluen
II. Benzen
III. Anilin
Yukarıdaki bileşiklerden hangileri aromatik bileşiktir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi nitrobenzen bileşiğidir?

Soru 20

Bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Oksijenli aromatik bileşiktir.
 • Fenol olarak adlandırılır.
 • Yapısında –OH grubu bulunduğundan dolayı alkoldür.
 • Zayıf asidik özellik gösterir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBCABCBCADBCBADDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?