Seçmeli Mantık 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi basit önermeye örnektir?

 • p
 • p Ʌ q
 • qVr
 • ~p
Soru 2

Herhangi bir önermede yüklem sadece ‘’iki ada’’ yüklenirse ikili yüklem adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İkili yüklemli bir önermedir?

 • Psikoloji bilimdir.
 • Sinan filozoftur.
 • Ali ile Ayşe kardeştir.
 • Ankara, Eskişehir ile Kırıkkale arasındadır.
Soru 3

Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin tanımlaması doğrudur?

Birleşik önerme -- > Tanımlama

 • Ali öğrenci değildir. -- > Değilleme önermesi
 • Ayşe ve Ahmet yaramazdır. -- > Koşul önermesi
 • Büşra çalışır ise sınıfını geçer. -- > Tümel evetleme önermesi
 • Hava karlı veya sislidir. -- > Karşılıklı koşul önermesi
Soru 4

~ [(pɅq) ⇨(pVq)] önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ʌ
 • V
 • ~
Soru 5

Tabloda verilen ‘’?’’ işaretli kıs-ma aşağıdaki önerme eklemle-rinden hangisi getirilmelidir?

 • V
 • Ʌ
REKLAM
Soru 6

”Bir sporcu zeki ve çevik ise başarılı olur.” Önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • (p⇒q) Ʌ r
 • (p V q) Ʌ r
 • (p Vq) ⇔r
 • (p Ʌ g) ⇒r
Soru 7

Verilen önermenin hangisi tutarsızdır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 8

(pVq) önermesi aşağıdaki doğ-ruluk değerlerinden hangisini aldığında geçerli olur.

 • Y – D – D - D
 • D – Y – D - Y
 • D – D – D - Y
 • D – D – D – D
Soru 9

İki önermenin birbirine denk (eş değer) olması, bütün satırlarında aynı doğruluk değerlerini almış olmalarını gerektirir.
Buna göre aşağıda verilen önerme çiftlerinden hangisi denktir?

Soru 10

~(p Ʌ q) önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • p v q
 • p Ʌ q
 • ~pɅ~q
 • ~pv~q
Soru 11

’’Zuhal öğretmen değildir.’’ önermesinin niceleme mantığında sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fa
 • ~Fa
 • Fab
 • Fabc
Soru 12

İçinde x,y,z gibi değişkenler bulu-nan önermelere açık önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 • Bitkiler fotosentez yapar.
 • Kelebek bir hayvandır.
 • 1 tek sayıdır.
 • x doktordur.
Soru 13

“∀ x(x hayvandır).” Açık önermesi aşağıdaki evrelerden hangisinde yanlıştır?

 • E={kuş, kedi, kelebek}
 • E={taş, demir, gümüş}
 • E={tavşan, köpek, kedi}
 • E={balık, kelebek, tavşan}
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kiplik değişmezlerinden biri olan “mümkün” ekleminin sembolüdür?

 • V
 • ~
Soru 15

Olayları doğru veya yanlış olarak kategorize edersek iki seçenekten başka bir yolumuz olmayacaktır. Yeterince yaratıcı olursak yeni alternatifler üretebiliriz. Hakaret eden birisiyle ya kavga edeceğiz veya susacağız. Ama yaratıcı yönümüzü kullanıp, bir cevapla bile karşımızdaki kişiyi utandırabiliriz. Bunu mantık diline çevirdiğimizde önermelerin “doğru’’,“yanlış’’ dışında üçüncü bir değere sahip olabileceğini gösteren mantık sistemi aşağı-dakilerden hangisidir?

 • Klasik mantık
 • Kiplik mantığı
 • İki değerli mantık
 • Çok değerli mantık
Soru 16

Tüme varımın öncüllerini oluşturan tekil önermeler ait olduğu grubun tümünü kapsıyorsa buna ________ denir.
Açıklamadaki noktalı yere aşağı-dakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tam Tüme Varım
 • Eksik Tüme Varım
 • Tümden Gelim
 • Varsayımlı Dedüktif Yöntem
Soru 17

“Ağrı dağı Türkiye’nin en yüksek dağıdır.’’ önermesinin, özdeşlik mantığına göre sembolleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • a V b
 • a≡b
 • a⇒b
 • a≠b
Soru 18

Aksiyomlardan türetilmiş öner-meler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Teorem
 • Tanım
 • Özdeşlik
 • Ad değişmezleri
Soru 19

İki veya daha çok kişinin belli bir konuda farklı görüşler ileri sürerek birbirlerini eleştirmelerinden doğan tartışmada amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kendi görüşlerini karşıdakine kabul ettirmek
 • Yanlışları eleyip doğrulara ulaşmak
 • Fikir çatışmalarını körüklemek
 • Tutarsız sonuçlara ulaşmak
Soru 20

Mantığın anlam, ilke ve temel kavramlarıyla ilgili sorunları tartışmak amacında olan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgi felsefesi
 • Bilim felsefesi
 • Varlık felsefesi
 • Mantık felsefesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACACBDCDADBDBCDABABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?