Seçmeli Matematik 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

f: R → R, f(X) = 4x3 + 3x2 - x + 1 olduğuna göre f’(x) aşağıdakilerden hangisidir?

 • -12x2 -6x - 1
 • 12x2 + 6x - 1
 • 12x2 - 6x + 1
 • - 12x2 + 6x - 1
Soru 2

f: R → R, f(x) = x3 + 4x - 6 fonksiyonu veriliyor.
Buna göre f’(1) kaçtır?

 • -1
 • 3
 • 5
 • 7
Soru 3

fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

olduğuna göre dy / dx ’in t = 1 için değeri kaçtır?

 • 3/2
 • 1/2
 • -3/2
 • -5/2
Soru 5

f: R → R, g: R → R, f(x) = x2 - 4
g(x) = 2x3 + 2 olduğuna göre (fog)’(-1) kaçtır?

 • -4
 • -2
 • 0
 • 2
REKLAM
Soru 6

f(x) = esinx olduğuna göre f’(5π/6) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Soru 7

f(x) = ln(x3 + 5x2) fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

a + b = 14 olduğuna göre a . b’nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

 • 35
 • 42
 • 45
 • 49
Soru 9

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 20x4 + 12x3 + 5x + c
 • 20x3 + 20x2 + c
 • 20x5 + 12x4 + 5x + c
 • x5 + x4 + 5x + c
Soru 10

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Soru 11

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • ex2 . x2 + c
 • ex2 . x + c
 • ex2 + c
 • ex2 . 1/x + c
Soru 12

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 5 . e5x - 7 + c
 • ln5. |5x - 7| + c
 • x . ln5 + c
 • ln | 5x - 7 | + c
Soru 13

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

REKLAM
Soru 14

değeri kaçtır?

 • -π/2
 • 0
 • π/2
 • π
Soru 15

değeri kaçtır?

 • 13/2
 • 11/2
 • 9/2
 • 5/2
Soru 16

Yukarıda y = f(x)’in grafiği verilmiştir. S1 , S2 ve S3 bulundukları bölgenin alanını göstermektedir.
S1 = 4 br2,
S2 = 9 br2,
s3 = 3 br2
olduğuna göre
-63 f(x)dx değeri kaçtır?

 • -8
 • -2
 • 10
 • 16
Soru 17

y = x, x = 4 ve x ekseni arasında kalan bölgenin x ekseni etrafında 360° döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç π birimküptür?

 • 16/3
 • 32/3
 • 64/3
 • 128/3
Soru 18

matrisleri veriliyor.
A = B olduğuna göre m + n kaçtır?

 • -4
 • -5
 • -7
 • -10
Soru 19

olduğuna göre det(A) kaçtır?

 • 1
 • 0
 • -1
 • -2
Soru 20

matrisinin transpozu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBACACDDBCDBCABCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?