Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in davranışlarından biri değildir?

 • Kimsesizlere sahip çıkmak
 • İnsanlara eşit davranmak
 • Sözünü yerine getirmek
 • Akrabalarını kayırmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Allah katında üstünlüğün ölçüsüdür?

 • Müslüman bir ülkede doğmak
 • Peygamber soyundan gelmek
 • Kur’an’ın emirlerine itaat etmek
 • Dünyada makam sahibi olmak
Soru 3

“Kulun, zihnini, kalbini ve tüm organlarını, kendisine Allah’ı unutturacak her şeyden uzak tutması, Allah’a duyduğu sevgi ve saygıyı güçlendirmesi, bu saygıyı zedelemekten korkması” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takva
 • Hamd
 • Ahlâk
 • Din
Soru 4

Kur’an-ı Kerim’ de Allah (c.c) miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen bazı gruplara da pay verilmesini tavsiye etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?

 • Akrabalar
 • Yetimler
 • Âlimler
 • Fakirler
Soru 5

“Allah Teâlâ: Birbirinize karşı alçak gönüllülük ediniz ki hiç kimse hiç kimseye üstünlük taslamasın. diye bana vahyetti.’’
Bu hadis ile aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmıştır?

 • Haset
 • Kibir
 • İhanet
 • Dedikodu
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi mağduriyet durumu olarak değerlendirilmez?

 • Yetim kalmak
 • Engelli olmak
 • Öğrenci olmak
 • Haksızlığa uğramak
Soru 7

“Ashabı kirama Hz. Peygamber’den daha sevimli bir kimse yoktu. Buna rağmen Hz. Peygamber’i gördüklerinde, kendisi için ayağa kalkılmasından hoşlanmayacağını bildiklerinden kalkmazlardı.”
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Mütevazılığı
 • Dürüstlüğü
 • Cesareti
 • Adaleti
Soru 8

“Hiçbiriniz kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için arzu etmedikçe, kemaliyle iman etmiş olmazsınız.’’
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Empati
 • Eşitlik
 • Merhamet
 • İstişare
Soru 9

Hz. Peygamber Mûte savaşında şehit olan amcasının oğlu Cafer’in ailesine sahip çıkmış ve ailesiyle yakından ilgilenmişti.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?

 • Akrabayı koruması
 • Yetimlere sahip çıkması
 • Muhtaca yardım etmesi
 • İnsanlara karşı affedici olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin sonuçlarından biridir?

 • Tevekkülü ortadan kaldırması
 • Sorunsuz bir hayata kavuşturması
 • Düşünce özgürlüğüne engel olması
 • Sorumlulukların paylaşılmasını sağlaması
Soru 11

Günümüzde sokak çocuklarının sayılarının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

 • Eğitim yetersizliği
 • Yanlış arkadaş seçimi
 • Sünnete uygun yaşam
 • Ebeveynlerin sorumsuz davranışları
Soru 12

Hz. Peygamber, Hz. Üsame b. Zeyd’i hangi özelliğinden dolayı ordu komutanı olarak görevlendirmiştir?

 • Köle olması
 • Liyakat sahibi olması
 • Hz. Zeyd’in çocuğu olması
 • Hz. Peygamber’in gözetiminde büyümesi
Soru 13

“Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa, Allah için şahitlik eden kimseler olun…”
(Nisa suresi, 135. ayet)
Bu ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmıştır?

 • Kullukta eşitlik
 • Hukukta eşitlik
 • Yaratılışta eşitlik
 • Sosyal statüde eşitlik
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki ifadelerden hangisi aile kurmaya teşvik etme ile ilişkilendirilemez?

 • Bekârlık sultanlıktır.
 • Nikâhta keramet vardır.
 • Nikâh benim sünnetimdir. (Hadis)
 • Garibin yuvasını Allah yapar.
Soru 15

Aşağıdaki davranışlardan hangisi mağdura yardım olarak kabul edilir?

 • Toplu taşıma araçlarına engelli asansörleri yapmak
 • 18 yaşından küçüklere alkol satımını yasaklamak
 • Çocuklara meslek seçimlerinde rehberlik etmek
 • İş arkadaşlarını iftar yemeğine davet etmek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.) tarafından tavsiye edilen davranışlardan biri değildir?

 • Evleneceklere maddi destek vermek
 • Bekârları evlenmeye teşvik etmek
 • Uygun eş bulduğunda evlenmek
 • İnsanları evlenmeye zorlamak
Soru 17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi istişare ile ilgilidir?

 • Sadaka ömrü uzatır.
 • Akıl akıldan üstündür.
 • Yaş kesen baş keser.
 • Din samimiyettir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in istişareye başvurma sebeplerinden biri olamaz?

 • Sorumluluğu başkasına yüklemek istemesi
 • Bazı konuların uzmanlık gerektirmesi
 • İnsanların görüşlerine değer vermesi
 • Sorunları paylaşarak çözme isteği
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in danışılacak kişide aradığı özelliklerden biridir?

 • Her konuda bilgi sahibi olması
 • Danışandan daha yaşlı olması
 • Güvenilir biri olması
 • Erkek olması
Soru 20

İstişare ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bilgi ve görüş paylaşımıdır.
 • Hz. Peygamber’in sünnetidir.
 • Bireysel konularda da yapılabilir.
 • Tüm sorumluluk danışılan kişiye aittir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCACBCAADDCBBAADBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?