Seçmeli Psikoloji 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bireyin zekası ile ilgili bilgi vermez?

 • Bellek gücü
 • Boy uzunluğu
 • Problem çözme gücü
 • Çevreye uyum yeteneği
Soru 2

”J. Piaget’ye göre zihin dört evreden geçerek gelişimini tamamlar.”
J. Piaget’nin sözünü ettiği bu evrelerden hangisinde bireyin sayısal ilişkileri kavraması beklenir?

 • İşlem öncesi dönem
 • Somut işlemler dönemi
 • Soyut işlemler dönemi
 • Duyusal devimsel dönem
Soru 3

Birçok tek yumurta ikizinin, zeka bakımından eşit sayılabilecek özelliklere sahip olması, zeka üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisini kanıtlar?

 • Kültürün
 • Çevrenin
 • Cinsiyetin
 • Kalıtımın
Soru 4

“Bir öğretmen aynı testi aynı grup üzerinde iki kez uygulamış ve yaklaşık olarak aynı sonuçlar ortaya çıkmıştır.”
Bu durum testin hangi özelliğe sahip olduğunu gösterir?

 • Kolay olduğunu
 • Geçerli olduğunu
 • Güvenilir olduğunu
 • Karmaşık olduğunu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi zeka geriliği olan bireyler için söylenebilir?

 • Çabuk konuşurlar.
 • Geç ve zor öğrenirler.
 • Problem çözme güçleri yüksektir.
 • Toplumun dinamik gücünü oluştururlar.
REKLAM
Soru 6

Mehmet tez canlı, dürüst, coşkun ve soğukkanlı bir gençtir.
Mehmet’in bu özelliklerinden hangisi karakterinden kaynaklanır?

 • Dürüstlük
 • Coşkunluk
 • Tez canlılık
 • Soğukkanlılık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşmasında etkili olan çevresel faktörlerden değildir?

 • Aile yapısı
 • Toplumun kültürü
 • Kalıtımsal özellikler
 • Gelişim dönemlerindeki toplumsal olaylar
Soru 8

Psikodinamik Kuram’a göre, kişiliğin toplumun değer yargıları ve insanın vicdanından oluşan bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İd
 • Ego
 • Mizaç
 • Süper ego
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin ölçülmesinin amaçlarından değildir?

 • Bireyin zeka seviyesini öğrenmek
 • Bireyin iç dünyasını yorumlamak
 • Gözlenebilen kişilik özelliklerini saptamak
 • Bireyin diğer insanlar üzerinde bıraktığı izlenimi ölçmek
Soru 10

Aramızda karlı dağlar
Hasretin bağrımı dağlar
Çaresizlik yolu bağlar
3Yokluğundan öldü gönlüm.
Bu dörtlükte üzüntüye yol açan durumun sebebi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir ?

 • Çatışma
 • Engellenme
 • İtaat etme
 • Özdeşim kurma
Soru 11

Evlenmeyi çok istediği halde, baba evinden ağlayarak ayrılan kızların, “hem ağlarım, hem giderim” sözüyle ifade edilen durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 • Karşıt tepki geliştirmeyle
 • Kaçınma – kaçınma çatışmasıyla
 • Yaklaşma – yaklaşma çatışmasıyla
 • Yaklaşma – kaçınma çatışmasıyla
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kötü stresin insanda yarattığı etkilerdendir?

 • Yaşam enerjisi verir.
 • Psikolojik dengeyi bozar.
 • Uyanıklık düzeyini yükseltir.
 • Vücudun direnme gücünü artırır.
Soru 13

Savunma mekanizmaları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Bilinçli olarak kullanılırlar.
 • Sorunlara kalıcı çözüm bulurlar.
 • Stres yaratan durumları ortadan kaldırırlar.
 • Sık kullanılmaları ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler.
REKLAM
Soru 14

Patronuna kızan adamın evde eşine bağırması hangi savunma mekanizmasına örnek oluşturur?

 • Ödünleme
 • Yansıtma
 • Özdeşim kurma
 • Yön değiştirme
Soru 15

• Birey sürekli gerilim ve üzüntü içindedir.
• Belirli sürelerde görülen panik nöbetleri ortaya çıkar.
• Bu nöbetlerde çarpıntı, nefes almada güçlük aşırı terleme görülür.
Yukarıda hangi nevrotik bozukluğun özellikleri verilmiştir?

 • Fobi
 • Obsesyon
 • Kaygı nevrozu
 • Histeri nevrozu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmenin bedensel yöntemlerindendir?

 • Düzenli egzersiz yapmak
 • Öfkemizi kontrol etmek
 • Olaylara mantıklı yaklaşmak
 • Yeteneklerimizin farkında olmak
Soru 17

Aşağıdaki durumlardan hangisi anormal davranışlara neden olmaz?

 • Kötü alışkanlıklar
 • Sağlıklı aile ilişkileri
 • Stresli yaşam biçimi
 • Kötü geçirilen çocukluk ve ergenlik dönemleri
Soru 18

I. Bireyin kişilere nesnelere olaylara ve ortama olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma eğilimidir.
II. Bireyin davranışını ve görüşlerini bir baskı nedeniyle değiştirmesi, baskı doğrultusunda hareket etmesidir.
Yukarıda verilen tanımlar sosyal psikolojinin hangi kavramlarına aittir?

I -- > II

 • Tutum -- > Uyma
 • Sosyal Etki -- > Uyma
 • İtaat Etme -- > Tutum
 • İkna Olma -- > Sosyal Algı
Soru 19

I. Öğrenme türleri
II. Ruhsal bozukluklar
III. Bireyin sosyal çevre içindeki davranışları
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal psikolojinin konuları arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve III
Soru 20

Kimlik duygusuna sahip olan birey için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Ruh sağlığı bozuktur.
 • Davranışlarında tutarsızdır.
 • Kimlik kargaşası içindedir.
 • Sosyal çevre ile uyumludur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDCBACDABDBDDCABACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?