Seçmeli Tarih 2 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilk ilişkiler, aşağıdaki hangi dönemde başlamıştır?

 • Muaviye Dönemi
 • Hz. Ömer Dönemi
 • Hz. Osman Dönemi
 • Harun Reşit Dönemi
SORU 2

İslam tarihinde kaç tane “Akabe Biatı” vardır?

 • 7
 • 5
 • 4
 • 2
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in doğduğunda meydana gelen mucizevi olaylardan biri değildir?

 • İran’daki Sava Gölü’nün kuruması
 • İran’daki Semave Deresi’nin taşması
 • Roma İmparatorluğu’nun parçalanması
 • Mecusilerin bin yıldır yanan kutsal ateşlerinin sönmesi
SORU 4

Cahiliye Dönemi’nde Arap toplumu arasında gelişen sanat dalı, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Şiir – Hitabet
 • Resim – Müzik
 • Mimarlık – Bale
 • Heykeltıraşlık – Opera
SORU 5

Hz. Muhammed Veda Haccı’nı miladi hangi yıl yapmıştır?

 • 630
 • 632
 • 634
 • 638
SORU 6

Mısır’daki Türk hâkimiyetinin öncüsü olan ilk Müslüman Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhşidîler
 • Eyyübiler
 • Tolunoğulları
 • Büyük Selçuklular
SORU 7

Dandanakan Savaşı’ndan sonra Büyük Selçuklu Devleti’nde “sultan” unvanını alan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çağrı Bey
 • Tuğrul Bey
 • Arslan Bey
 • Melikşah
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar için kullanılan isimlerden değildir?

 • İlek Hanlar
 • Afrâsiyaboğulları
 • Türkistan Uygur Hanları
 • Oğuz Yabgu Devleti
SORU 9

Ceyhun Irmağı’nın Aral Gölü’ne döküldüğü delta bölgesine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Harzem
 • Katvan
 • Mezopotamya
 • Maveraünnehir
SORU 10

Bâtıniliği, Selçuklu Devleti’ne taşıyan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mevlana
 • Hasan Sabbah
 • Humaraveyh
 • Yusuf Kadir Han
SORU 11

Nizamiye Medresesini açarak üniversitelerin temelini atan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlı
 • Harzemşahlar
 • Büyük Selçuklu
 • Anadolu Selçuklu
SORU 12

Büyük Selçuklularda ağır siyasi suçlular ile yüce divan sıfatıyla şikâyetçi olunan devlet memurlarının yargılandığı divan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı Mezalim
 • Divan-ı İstifa
 • Divan-ı İşraf
 • Divan-ı Arz
SORU 13

İlk Türk - İslam devletlerinde görülen;
I. Hutbe okutmak,
II. Çetr kurdurmak,
III. Para bastırmak,
IV. Nevbet çaldırmak
gibi uygulamalardan hangileri hükümdarlık sembollerinden kabul edilir?

 • Yalnız III
 • II ve III
 • I, III ve IV
 • I, II, III ve IV
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, Selçuklu ordu teşkilatında bulunan “Gulam Ordusu” ile ilgili doğru bir bilgidir?

 • Gönüllülerdir.
 • Doğrudan sultana bağlı maaşlı muhafız birlikleridir.
 • Kendilerine ikta verilen kişilerin topladıkları vergi karşılığında yetiştirdikleri atlı askerlerdir.
 • Selçuklulara bağlı devlet ve beyliklerin savaş zamanında gönderdikleri ücretli askerlerdir.
SORU 15

Türk – İslam edebiyatının ilk örnekleri, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde ortaya çıkmaya başlamıştır?

 • Babürlüler
 • Gazneliler
 • Karahanlılar
 • Harzemşahlar
SORU 16

Türk – İslam devletlerinde hükümdarın oğulları arasında meydana gelen taht mücadelelerine sıkça rastlanırdı.
Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çin’e komşu olunması
 • Merkezî otoritenin güçlü olması
 • Belirli bir veraset sisteminin olmaması
 • Rekabetin güçlü hükümdarlar ortaya çıkarması
SORU 17

Selçuklularda şehzadelerin devlet yönetimi konusunda tecrübe kazanmaları için vilayetlere vali olarak tayin edilmeleri sırasında onlara yardımcı olmak üzere yanlarına verilen devlet görevlisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlbaşı
 • Yabgu
 • Camedar
 • Atabey
SORU 18

İlk Türk – İslam devletlerinin Bağdat, Merv, Buhara, Semerkant, Kaşgar, Hotan ve Kansu gibi kentlerinde iktisadi hayatın çok gelişmiş olmasının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Esnaf teşkilatının gelişmiş olması
 • İpek Yolu üzerinde bulunmaları
 • Tarıma önem vermeleri
 • Çin’e komşu olmaları
SORU 19

Eyyubi Devleti’nin yıkılmasıyla aynı topraklarda kurulan yeni devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Memlûk
 • Fatimî
 • Babür
 • Timur
SORU 20

• Ünlü bilgin Uluğ Bey’in öğrencisidir.
• Matematik ve astronomi alanlarında çalışmıştır.
• Semerkant Gözlem Evinin müdürlüğünde bulunmuştur.
• Fatih Sultan Mehmet Han Dönemi’nde İstanbul’a gelerek Osmanlı hizmetine girmiştir.
Hakkında kısa bilgi verilen Türk bilgini, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farabî
 • Harezmî
 • Ali Kuşçu
 • Ali Şir Nevai
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCABCBDABCADBCCDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Seçmeli Tarih 2 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Tarih 2 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?