Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi köyü, köylüyü ve Anadolu’yu anlatan eserlerden biri değildir?

 • Karabibik
 • Küçük Paşa
 • Tutunamayanlar
 • Memleket Hikâyeleri
Soru 2

Sanatçı seksen sonrası Türk romancılar arasında anlatım teknikleri ve postmodern yaklaşımlarıyla dikkat çeker.
II. Meşrutiyet’ten 12 Mart’a kadar bir zaman dilimi içinde bir ailenin yaşamını anlattığı ilk romanı “Cevdet Bey ve Oğulları”ndan sonra yayımladığı “Yeni Hayat”, onun romancılıktaki yolunu da belirler.
Bu parçanında kendisinden bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhan Pamuk
 • Peyami Safa
 • Yaşar Kemal
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 3

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşale topluluğunun üyelerinden biridir?

 • Orhan Veli Kanık
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Ziya Osman Saba
Soru 4

Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde gerçek yenilik _________ tarafından başlatıldı. Sanatçı; özü, biçimin bağlarından kurtararak serbest şiir olarak nitelenen ve şiirden ölçü, uyak gibi bağları atan bir akımın başlatıcısı oldu.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Turgut Uyar
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Nazım Hikmet
 • Necip Fazıl Kısakürek
Soru 5

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Refik Halit Karay – Memleket Hikâyeleri
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Vazgeçemediğim
 • Reşat Nuri Güntekin – Yeşil Gece
 • Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiiri için söylenemez?

 • İmgeci bir şiirdir.
 • Toplumcu bir şiir anlayışı hâkimdir.
 • Bilinçaltına yönelinmiştir.
 • Nükte ve şaşırtmacadan uzak durulmuştur.
Soru 7

İkinci Yeni şiiri aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine tepki olarak doğmuştur?

 • Öz şiire
 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiire
 • Serbest nazım ve toplumcu şiire
 • Garip (I. Yeni) şiirine
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiiri geliştiren sanatçılardan biri değildir?

 • Enver Gökçe
 • Cahit Irgat
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Arif Damar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler için doğru bir bilgidir?

 • Ölçü ve uyaktan uzak, günlük yaşamı dile getiren şiirler yazdılar.
 • Halk şiiri geleneğinden yararlanarak yurt güzelliklerini dile getiren duygusal şiirler yazdılar.
 • Sanatlı ve süslü bir söyleyişten yararlanarak bireysel duyguları anlatan şiirler yazdılar.
 • İmgeli bir anlatıma yönelerek insanın iç dünyasını anlatan şiirler yazdılar.
Soru 10

Üç arkadaşın 1930’lu yılların sonuna doğru başlattığı bu hareket Cumhuriyet Dönemi’nin ikinci edebî topluluğunu oluşturmuştur. Bu üç arkadaş gelenekçi şiir anlayışına karşı yazdıklarıyla yenilikçi şiirin egemenliğini ilan etmiştir. Üç genç şairin ilk ürünleri vezinsiz, kafiyesiz, günlük dile dayalı, kısa şiirlerdir.
Bu parçanında tanıtılan edebî anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Yeni
 • II. Yeni
 • Beş Hececiler
 • Yedi Meşaleciler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçi çizgide eser veren sanatçılardan biri değildir?

 • İlhan Berk
 • Kemal Bilbaşar
 • Samim Kocagöz
 • Orhan Kemal
Soru 12

Türk romanında modern anlatım teknikleri, ruh bilimsel ve bireyin iç dünyasına yönelik konuları ile dikkat çeken yazarlardan biridir. Yazar bu yoldaki önemli eserlerinden biri olan “Aylak Adam”daki başarısını “Anayurt Oteli”nde de geliştirerek sürdürür. Mekân olarak Anavatan Oteli ve onun kâtibinden esinlenerek yazdığı Anayurt Oteli’nin kurgusu kahramanın ruh dünyasının açığa çıkarılması üzerine şekillenir.
Bu parçanında kendisinden bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhan Pamuk
 • Oğuz Atay
 • Bilge Karasu
 • Yusuf Atılgan
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası roman yazarları arasında sayılamaz?

 • Bilge Karasu
 • Pınar Kür
 • Refik Halit Karay
 • Latife Tekin
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Mahmut Makal’ın köy notlarını topladığı romanının adıdır?

 • Köygöçüren
 • Bizim Köy
 • Çıkrıklar Durunca
 • Hanımın Çiftliği
Soru 15

Bu dizelerin şekil ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından yazıldığı söylenir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Nazım Hikmet
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi günümüz hikâye ve romancıları arasında sayılamaz?

 • Orhan Pamuk
 • Elif Şafak
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Murathan Mungan
Soru 17

Cumhuriyet Dönemi halk şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ağır, sanatlı bir dil ve imgelerle yüklü bir anlatım benimsenmiştir.
 • Aşk, doğa, özlem, ölüm, yiğitlik en çok işlenen konulardandır.
 • Dörtlükler hâlinde ve hece ölçüsüyle yazılan şiirlerden oluşur.
 • Geniş halk yığınlarının özlemini, acısını, sevincini dile getirir.
Soru 18

Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet eylemiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir

Bu dörtlük konusuna göre aşağıdaki nazım türlerinin hangisine örnektir?

 • Taşlamaya
 • Koçaklamaya
 • Güzellemeye
 • Ağıta
Soru 19

Yalnızca şiirin öne çıkarıldığı, aslolan üründür anlayışının egemen olduğu bir dönemdir. Bu dönemde şiirle yeniden yüzleşilir. İnsani duyarlılık ve evrensel deneyimler şiirin gözde değerleri olur. Bu dönem şiiri bir iç hesaplaşmayı beraberinde getirir. Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Enver Ercan gibi şairler bu dönemin önemli isimlerindendir.
Bu parçanında anlatılan edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1980 Sonrası Şiir
 • Garip (I. Yeni) Akımı
 • Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Saf Şiir
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerden biri değildir?

 • Arif Nihat Asya
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Attila İlhan
 • Kemalettin Kamu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADCBBDCBAADCBDCABAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler