GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Milletlerin kullandıkları yazı türlerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Epigrafi
 • B) Paleografi
 • C) Kronoloji
 • D) Antropoloji
SORU 2

Modern tarih biliminde tarihin sınıflandırılması, aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

 • A) Mimari – Zaman – Savaş
 • B) Bilim – Tarım – Ticaret
 • C) Hukuk – Din – Ekonomi
 • D) Zaman – Mekân – Konu
SORU 3

Tarih biliminin, aşağıdaki yöntemlerinden hangisinde toplanan veriler birleştirilerek bir sonuca ulaşılır?

 • A) Terkip
 • B) Tenkit
 • C) Ülkenin eğitim seviyesini yükseltmek
 • D) Tashih
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Kalkolitik Çağ’a ait bir özelliktir?

 • A) Yazının icadı
 • B) Ateşin bulunması
 • C) Bakırdan aletlerin yapılması
 • D) Madenî paranın kullanılmaya başlanması
SORU 5

Destan, efsane ve menkıbeler, hangi kaynak sınıfında yer alır?

 • A) Sesli
 • B) Sözlü
 • C) Yazılı
 • D) Çizili
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi “milat” tarihi olarak kabul edilir?

 • A) 0
 • B) 1
 • C) 100
 • D) 1000
SORU 7

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Ekim 1935’te aşağıdaki isimlerden hangisini almıştır?

 • A) Türk Ocakları
 • B) Türk Dil Kurumu
 • C) Türk Tarih Kurumu
 • D) Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi
SORU 8

Tarih çağları kaç tanedir?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’nın önemli bir uygarlık merkezi hâline gelmesinde etkisi olan kültürlerden biri değildir?

 • A) Hattiler
 • B) Elamlar
 • C) Sümerler
 • D) Amurrular
SORU 10

Aşağıdaki İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından hangisinin devlet yönetim anlayışı diğerlerinden farklıdır?

 • A) Frigler
 • B) Urartular
 • C) Lidyalılar
 • D) İyonyalılar
SORU 11

Hititlerde devlet yönetiminde hükümdara yardımcı olan ve soylulardan oluşan meclis, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İhtiyarlar Meclisi
 • B) Pankuş Meclisi
 • C) Kurultay
 • D) Senato
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi İskender İmparatorluğu’nun, Büyük İskender’in ölümünden sonra parçalanması sonucu ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

 • A) Antigonitler
 • B) Selevkoslar
 • C) Ptolemeler
 • D) Burgontlar
SORU 13

Kavimler Göçü’nün başlamasına neden olan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hunlar
 • B) Avarlar
 • C) Hazarlar
 • D) Peçenekler
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hun Devleti’nin hükümdarıdır?

 • A) İradıcedit
 • B) Uldız
 • C) Bumin
 • D) Kutluk
SORU 15

Orhun Yazıtları’nı ilk okuyan bilgin, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müller
 • B) Tonyukuk
 • C) Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • D) Wilhelm Thomsen
SORU 16

İslamiyet’i benimseyen ilk Türk topluluğu olma özelliği, aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Kimeklere
 • B) Kırgızlara
 • C) Karluklara
 • D) Kumanlara
SORU 17

Bir Türkmen ozanının;
“Oğuz elinin gitmediği yer var mı,
Devlet kurup oturmadığı yer var mı?”
dizeleriyle anlatmak istediği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Oğuzların birçok coğrafyada birçok devletler kurduğu
 • B) Oğuzların İslamiyet’e geçen ilk Türk topluluğu olduğu
 • C) Oğuz Yabgu Devleti’ni Oğuzların kurduğu
 • D) Oğuz kelimesinin boylar anlamına geldiği
SORU 18

Türkler ilk defa aşağıdaki hangi Türk devleti döneminde Türkiye topraklarına ayak basmışlardır?

 • A) Hazar
 • B) Uygur
 • C) Kıpçaklar
 • D) Avrupa Hunları
SORU 19

Aşağıdaki dinlerden hangisi Türklerde görülmez?

 • A) Manihaizm
 • B) Musevilik
 • C) Şintoizm
 • D) Budizm
SORU 20

Orta Asya’daki Hun – Çin mücadelelerinin, aşağıdaki eserlerden hangisi ile doğrudan ilişkisi vardır?

 • A) Tac Mahal
 • B) Çin Seddi
 • C) Keops Piramidi
 • D) Babil’in Asma Bahçeleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDACBACCADBDABDCADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?