GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Milletlerin kullandıkları yazı türlerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Epigrafi
 • Paleografi
 • Kronoloji
 • Antropoloji
SORU 2

Modern tarih biliminde tarihin sınıflandırılması, aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

 • Mimari – Zaman – Savaş
 • Bilim – Tarım – Ticaret
 • Hukuk – Din – Ekonomi
 • Zaman – Mekân – Konu
SORU 3

Tarih biliminin, aşağıdaki yöntemlerinden hangisinde toplanan veriler birleştirilerek bir sonuca ulaşılır?

 • Terkip
 • Tenkit
 • Tarama
 • Tashih
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Kalkolitik Çağ’a ait bir özelliktir?

 • Yazının icadı
 • Ateşin bulunması
 • Bakırdan aletlerin yapılması
 • Madenî paranın kullanılmaya başlanması
SORU 5

Destan, efsane ve menkıbeler, hangi kaynak sınıfında yer alır?

 • Sesli
 • Sözlü
 • Yazılı
 • Çizili
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi “milat” tarihi olarak kabul edilir?

 • 0
 • 1
 • 100
 • 1000
SORU 7

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Ekim 1935’te aşağıdaki isimlerden hangisini almıştır?

 • Türk Ocakları
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Tarih Kurumu
 • Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi
SORU 8

Tarih çağları kaç tanedir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’nın önemli bir uygarlık merkezi hâline gelmesinde etkisi olan kültürlerden biri değildir?

 • Hattiler
 • Elamlar
 • Sümerler
 • Amurrular
SORU 10

Aşağıdaki İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından hangisinin devlet yönetim anlayışı diğerlerinden farklıdır?

 • Frigler
 • Urartular
 • Lidyalılar
 • İyonyalılar
SORU 11

Hititlerde devlet yönetiminde hükümdara yardımcı olan ve soylulardan oluşan meclis, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhtiyarlar Meclisi
 • Pankuş Meclisi
 • Kurultay
 • Senato
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi İskender İmparatorluğu’nun, Büyük İskender’in ölümünden sonra parçalanması sonucu ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

 • Antigonitler
 • Selevkoslar
 • Ptolemeler
 • Burgontlar
SORU 13

Kavimler Göçü’nün başlamasına neden olan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hunlar
 • Avarlar
 • Hazarlar
 • Peçenekler
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hun Devleti’nin hükümdarıdır?

 • Mete
 • Uldız
 • Bumin
 • Kutluk
SORU 15

Orhun Yazıtları’nı ilk okuyan bilgin, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müller
 • Tonyukuk
 • Ziya Gökalp
 • Wilhelm Thomsen
SORU 16

İslamiyet’i benimseyen ilk Türk topluluğu olma özelliği, aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Kimeklere
 • Kırgızlara
 • Karluklara
 • Kumanlara
SORU 17

Bir Türkmen ozanının;
“Oğuz elinin gitmediği yer var mı,
Devlet kurup oturmadığı yer var mı?”
dizeleriyle anlatmak istediği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oğuzların birçok coğrafyada birçok devletler kurduğu
 • Oğuzların İslamiyet’e geçen ilk Türk topluluğu olduğu
 • Oğuz Yabgu Devleti’ni Oğuzların kurduğu
 • Oğuz kelimesinin boylar anlamına geldiği
SORU 18

Türkler ilk defa aşağıdaki hangi Türk devleti döneminde Türkiye topraklarına ayak basmışlardır?

 • Hazar
 • Uygur
 • Kıpçaklar
 • Avrupa Hunları
SORU 19

Aşağıdaki dinlerden hangisi Türklerde görülmez?

 • Manihaizm
 • Musevilik
 • Şintoizm
 • Budizm
SORU 20

Orta Asya’daki Hun – Çin mücadelelerinin, aşağıdaki eserlerden hangisi ile doğrudan ilişkisi vardır?

 • Taç Mahal
 • Çin Seddi
 • Keops Piramidi
 • Babil’in Asma Bahçeleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDACBACCADBDABDCADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler