Tarih 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey Dönemi’nde fethedilen yerlerden biri değildir?

 • Edirne
 • Bursa
 • İzmit
 • İznik
Soru 2

Osmanlıların Rumeli’ye geçişinden sonra Haçlılarla yaptıkları ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çirmen
 • Niğbolu
 • I. Kosova
 • Sırpsındığı
Soru 3

Anadolu Hisarı’nı yaptıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhan Bey
 • Mehmet Çelebi
 • Yıldırım Bayezit
 • Murat Hüdavendigar
Soru 4

Aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması, küçük bir prenslik olan Moskova Knezliği’nin güçlenmesini sağlamıştır?

 • Bizans İmparatorluğu
 • Altın Orda Devleti
 • Memlûk Devleti
 • İlhanlı Devleti
Soru 5

Kastamonu ve Sinop dolaylarında varlığını sürdüren İsfendiyaroğulları Beyliği’ne son veren Osmanlı hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yıldırım Bayezit
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Yavuz Sultan Selim
 • Kanuni Sultan Süleyman
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun eyalet askerleri bölümü içinde yer alır?

 • Azaplar
 • Cebeciler
 • Silahtarlar
 • Yeniçeriler
Soru 7

İtalya’da Rönesans en çok hangi alanda ön plana çıkmıştır?

 • Din
 • Bilim
 • Sanat
 • Felsefe
Soru 8

Osmanlı taşra teşkilatındaki en büyük yönetim birimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Köy
 • Kaza
 • Sancak
 • Eyalet
Soru 9

Osmanlı Devleti, aşağıdaki savaşlardan hangisini Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak ve Safevi tehdidini önlemek için yapmıştır?

 • II. Kosova
 • Çaldıran
 • Haçova
 • Ridaniye
Soru 10

Kazaskerler ve Şeyhülislam, Divanıhümayun’da hangi sınıfı temsil ederler?

 • Reaya
 • Seyfiye
 • Kalemiye
 • İlmiye
Soru 11

Osmanlılar, Edirne – Segedin Antlaşması’nı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamışlardır?

 • Macaristan
 • Bulgaristan
 • Venedik
 • İran
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Ridaniye Savaşı’nın sonuçlarındandır?

 • İstanbul’un fethi
 • Kıbrıs Adası’nın ele geçirilmesi
 • Kutsal Emanetlerin İstanbul’a getirilmesi
 • Dulkadiroğluları Beyliği’ne son verilmesi
Soru 13

1565 tarihli Malta Kuşatması’nda şehit düşen Osmanlı denizcisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Barbaros Hayrettin Paşa
 • Kılıç Ali Paşa
 • Turgut Reis
 • Çaka Bey
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisine aynı zamanda “Tekke Edebiyatı” da denir?

 • Halk edebiyatı
 • Divan edebiyatı
 • Tanzimat edebiyatı
 • Tasavvuf edebiyatı
Soru 15

Osmanlı Devleti Nasuh Paşa ve Serav antlaşmalarını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

 • İran
 • Rusya
 • Venedik
 • Avusturya
Soru 16

Kalvenizm, aşağıdaki ülkelerin hangisinde resmen mezhep olarak kabul edilmiştir?

 • İngiltere
 • Fransa
 • Almanya
 • İsviçre
Soru 17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Karlofça Antlaşması ile ilgili değildir?

 • Kutsal İttifak Devletleri’nden Avusturya, Venedik ve Lehistan ile Osmanlı Devleti arasında 1699 yılında imzalanan bir antlaşmadır.
 • Antlaşma için taraflar arasında İngiltere ve Hollanda arabuluculuk yapmıştır.
 • Osmanlı bu antlaşmayla doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
 • Türklerin Avrupa’da ilerleyişi durmuştur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı – Rus antlaşmasıdır?

 • Bucaş
 • Çehrin
 • Vasvar
 • Zitvatoruk
Soru 19

17. yüzyıl Avrupa’sında ortaya çıkan ve “Bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengindir.” anlayışı ile özdeşleşen ekonomik anlayış, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyalizm
 • Komünizm
 • Liberalizm
 • Merkantilizm
Soru 20

Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evliya Çelebi
 • Naima
 • Nef’i
 • Itrî
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBBACDBDACCDABCBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?