GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

 • A) Ekonomi
 • B) İbadet
 • C) Ahlâk
 • D) İman
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dinin başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir?

 • A) Hz. İsa’nın doğumu
 • B) Dünyanın Allah tarafından yaratılması
 • C) Hz. Âdem’in ilk peygamber olarak gönderilmesi
 • D) Hz. Muhammed (sav.)’e ilk ayetlerin indirilmesi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi dinin yanlış anlaşılması ve dünyevi çıkarlara alet edilmesinin sonuçlarından biri değildir?

 • A) Dinin özüne göre ibadet edenlerin çoğalması
 • B) Toplumların kargaşa ve ayrılığa düşmesi
 • C) İnsanları sömüren kişilerin artması
 • D) Bilimsel gelişmelerin engellenmesi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerin sağladığı faydalardan biri değildir?

 • A) İnsanın kendine olan güvenini artırması
 • B) İnsanın yeryüzündeki anlam arayışına cevap vermesi
 • C) Kişiye bu dünyada yalnız olmadığı bilincini kazandırması
 • D) Büyünün ve büyücülerin yaygınlaşmasına zemin hazırlaması
SORU 5

Kabile dinlerinde; mana gücüne sahip, ruhlarla bağlantı kurduğuna inanılan ve ayinleri yöneten kişiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şaman
 • B) Tabu
 • C) Totem
 • D) Fetiş
SORU 6

• Ölen bütün iyi insanlar Tanrı olur.
• Baba Tanrı ve Ana Tanrı vardır.
• Japonlara özgü milli bir dindir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Caynizm
 • B) Taoizm
 • C) Şintoizm
 • D) Budizm
SORU 7

“Yedi kollu şamdan’’ ve ‘’altı köşeli yıldız’’ hangi dinin sembolüdür?

 • A) Hristiyanlık
 • B) Yahudilik
 • C) Budizm
 • D) Konfüçyanizm
SORU 8

“…onu ne öldürdüler ne de astılar… Allah onu kendi katına yükseltti…’’
(Nisa suresi, 157-158. ayetler)
Bu ayetlerde bahsedilen Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Musa
 • B) Hz. Âdem
 • C) Hz. İsa
 • D) Hz. Süleyman
SORU 9

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Her insanın eşit olarak yaşama, eğitim, inanç, ibadet gibi hakları vardır.
 • B) Hakların özgür olarak kullanılması, kişinin sorumluluğunu kaldırır.
 • C) Doğuştan gelen haklar vazgeçilmez ve dokunulmazdır.
 • D) Hakların kullanımı, belli kurallara bağlıdır.
SORU 10

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de bozulup gitmişti…’’
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tevhid
 • B) İhlâs
 • C) İhsan
 • D) Fıtrat
SORU 11

“Allah’ın her şeyi görmesi” anlamına gelen sıfatı hangisidir?

 • A) Vücut
 • B) Beka
 • C) Semi
 • D) Basar
SORU 12

Yeme-içmeye ihtiyaç duymayan, cinsiyetleri bulunmayan, uyuma, yorulma, yaşlanma gibi özellikleri olmayan nurdan yaratılmış olan varlıklardır.
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Çin
 • B) Melek
 • C) Şeytan
 • D) Huri
SORU 13

I. Hz. İsa – İncil
II. Hz. Musa – Zebur
III. Hz. Davut – Tevrat
IV. Hz. Muhammed – Kur’an-ı Kerim
Yukarıda verilen Peygamber ve kutsal kitap eşleştirmelerinden hangisi/hangileri yanlıştır?

 • A) I.
 • B) IV.
 • C) I ve IV.
 • D) II ve III
SORU 14

“Allah’ın izni ile tabiat olaylarının oluşumu ve rızıkların dağıtımı ile görevli olan melek’’ aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Azrail
 • B) Mikâil
 • C) İsrafil
 • D) Cebrail
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki şartlarından biridir?

 • A) Niyet
 • B) Kıraat
 • C) Secde
 • D) Ruku
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumlu tutulacağı konulardan biridir?

 • A) Cinsiyeti
 • B) Rengi
 • C) İnancı
 • D) Dili
SORU 17

Teyemmüm abdesti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Abdestin farzları teyemmüm içinde geçerlidir.
 • B) Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
 • C) Teyemmüm toprak veya toprak cinsi bir şeyle alınmalıdır.
 • D) Teyemmüm abdestinde yüzün ve kolların mesh edilmesi gerekir.
SORU 18

“Namaz kılan erkek ve kadının, örtülmesi gereken yerlerini örtmesi’’ anlamına gelen namazın şartı hangisidir?

 • A) Necasetten taharet
 • B) İstikbal-i kıble
 • C) Setr-i avret
 • D) Hadesten taharet
SORU 19

Aşağıda ramazan ayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bu ayda oruç tutmak İslam’ın şartlarındandır.
 • B) Hac ibadetinin yapıldığı mübarek bir aydır.
 • C) Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi bu aydadır.
 • D) Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?

 • A) Sa’y etmek
 • B) Saçı kısaltmak
 • C) Şeytan taşlamak
 • D) Arafat’ta vakfe yapmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACADACBCBADBDBACACBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?