Temel Dini Bilgiler 1 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

 • Tanrı inancının olması
 • Ölüm ötesi ile ilgili görüşünün olması
 • İnananların belli sorumluluklarının olması
 • Dünyanın her yerinde mensubunun olması
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dinin başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir?

 • Hz. İsa’nın doğumu
 • Dünyanın Allah tarafından yaratılması
 • Hz. Âdem’in ilk peygamber olarak gönderilmesi
 • Hz. Muhammed (sav.)’e ilk ayetlerin indirilmesi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi dinin yanlış anlaşılması ve dünyevi çıkarlara alet edilmesinin sonuçlarından biri değildir?

 • Dinin özüne göre ibadet edenlerin çoğalması
 • Toplumların kargaşa ve ayrılığa düşmesi
 • İnsanları sömüren kişilerin artması
 • Bilimsel gelişmelerin engellenmesi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerin sağladığı faydalardan biri değildir?

 • İnsanın kendine olan güvenini artırması
 • İnsanın yeryüzündeki anlam arayışına cevap vermesi
 • Kişiye bu dünyada yalnız olmadığı bilincini kazandırması
 • Büyünün ve büyücülerin yaygınlaşmasına zemin hazırlaması
SORU 5

Kabile dinlerinde; mana gücüne sahip, ruhlarla bağlantı kurduğuna inanılan ve ayinleri yöneten kişiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şaman
 • Tabu
 • Totem
 • Fetiş
SORU R
SORU 6

• Ölen bütün iyi insanlar Tanrı olur.
• Baba Tanrı ve Ana Tanrı vardır.
• Japonlara özgü milli bir dindir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Caynizm
 • Taoizm
 • Şintoizm
 • Budizm
SORU 7

“Yedi kollu şamdan’’ ve ‘’altı köşeli yıldız’’ hangi dinin sembolüdür?

 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • Budizm
 • Konfüçyanizm
SORU 8

“…onu ne öldürdüler ne de astılar… Allah onu kendi katına yükseltti…’’
(Nisa suresi, 157-158. ayetler)
Bu ayetlerde bahsedilen Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Musa
 • Hz. Âdem
 • Hz. İsa
 • Hz. Süleyman
SORU 9

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Muhammed (sav.)’e kırk yaşında peygamberlik verilmiştir.
 • Kur’an’ın ilk inen ayetleri Alâk suresinin ilk beş ayetidir.
 • Müslümanlar ilk olarak Habeşistan’a hicret etmişlerdir.
 • Hz. Peygamber Medine’ye Hz. Ömer ile hicret etmiştir.
SORU 10

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de bozulup gitmişti…’’
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevhid
 • İhlâs
 • İhsan
 • Fıtrat
SORU 11

“Allah’ın her şeyi görmesi” anlamına gelen sıfatı hangisidir?

 • Vücut
 • Bekâ
 • Semi
 • Basar
SORU 12

Yeme-içmeye ihtiyaç duymayan, cinsiyetleri bulunmayan, uyuma, yorulma, yaşlanma gibi özellikleri olmayan nurdan yaratılmış olan varlıklardır.
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Cin
 • Melek
 • Şeytan
 • Huri
SORU 13

I. Hz. İsa – İncil
II. Hz. Musa – Zebur
III. Hz. Davut – Tevrat
IV. Hz. Muhammed – Kur’an-ı Kerim
Yukarıda verilen Peygamber ve kutsal kitap eşleştirmelerinden hangisi/hangileri yanlıştır?

 • I.
 • IV.
 • I ve IV.
 • II ve III
SORU 14

“Allah’ın izni ile tabiat olaylarının oluşumu ve rızıkların dağıtımı ile görevli olan melek’’ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Azrail
 • Mikâil
 • İsrafil
 • Cebrail
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki şartlarından biridir?

 • Niyet
 • Kıraat
 • Secde
 • Rükû
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumlu tutulacağı konulardan biridir?

 • Cinsiyeti
 • Rengi
 • İnancı
 • Dili
SORU 17

Teyemmüm abdesti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Abdestin farzları teyemmüm içinde geçerlidir.
 • Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
 • Teyemmüm toprak veya toprak cinsi bir şeyle alınmalıdır.
 • Teyemmüm abdestinde yüzün ve kolların mesh edilmesi gerekir.
SORU R
SORU 18

“Namaz kılan erkek ve kadının, örtülmesi gereken yerlerini örtmesi’’ anlamına gelen namazın şartı hangisidir?

 • Necasetten taharet
 • İstikbal-i kıble
 • Setr-i avret
 • Hadesten taharet
SORU 19

Aşağıda ramazan ayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bu ayda oruç tutmak İslam’ın şartlarındandır.
 • Hac ibadetinin yapıldığı mübarek bir aydır.
 • Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi bu aydadır.
 • Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biridir?

 • Sa’y etmek
 • Saçı kısaltmak
 • Şeytan taşlamak
 • Arafat’ta vakfe yapmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCADACBCDADBDBACACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Temel Dini Bilgiler 1 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 1 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler