Trafik ve İlk Yardım 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Trafik kazalarına sebep olan kaza faktörleri, kusur sayısı ve oranları tablodaki gibidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en çok neden olan faktördür?

 • Yol
 • Araç
 • Yaya
 • Sürücü
Soru 2

Trafik ortamını paylaşanlar, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisine sahip olursa hatalar azalır?

 • Bencilliğe
 • Aceleciliğe
 • Hoşgörüye
 • Öfke duygusuna
Soru 3

“Trafik düzeni ve güvenliği, trafiğe katılanlar arasındaki ________ davranışlarla sağlanır.”
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • uyumlu
 • sinirli
 • saygısız
 • Sabırsız
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, toplu taşıma araçlarını kullanmanın sağladığı faydalardandır?

 • Fazla yakıt tüketimine neden olması
 • Trafik yoğunluğunu azaltması
 • Park problemine yol açması
 • Çevre kirliliğini artırması
Soru 5

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme
Yukarıda verilenlerden hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlu sayılacakları hâllerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

• Mesafe tahmininde azalma
• Sürücülük becerilerinde azalma
• Muhakeme yeteneğinde azalma
Bir sürücüde yukarıda belirtilen davranışlar izleniyorsa bu sürücü hakkında ne söylenebilir?

 • Alkollü olduğu
 • Dinlenmiş olduğu
 • Güvenli araç sürdüğü
 • Belirli sürelerde mola verdiği
Soru 7

“Trafik kazalarından dolayı mağdurlar uzun süreli fiziki ve ruhi sakatlıklar yaşamaktadırlar.”
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının birey üzerinde bıraktığı psikolojik sonuçlardan biri değildir?

 • Özgüvenin kaybedilmesi
 • Zinde ve dinç hissedilmesi
 • Kaygı (korku) krizi yaşanması
 • Araç sürmede güçlük çekilmesi
Soru 8

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan “trafiğin hızlanması” talimatını içerir?

Soru 9

• Trafik düzen ve güvenliğini sağlar.
• Yasaklama ve kısıtlamaları bildirir.
• Sürücü, yaya ve yolcuların ortak dilidir.
Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Platform
 • Kara yolu
 • Bağlantı yolu
 • Trafik işaret ve levhaları
Soru 10

Sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması, sürüş güvenliğini tehlikeye düşürür?

 • Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanması
 • Sürüş öncesinde dengesiz ve yetersiz uyku uyuması
 • Sürüş sırasında emniyet kemerini bağlaması
 • Yolculuk öncesi araç bakımlarını yaptırması
Soru 11

Kara yollarında araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmesi
 • Geçme eylemini yaptıktan sonra tekrar uygun şeride girmesi
 • Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten sürmesi
 • İşaret verdikten sonra şerit değiştirmesi
Soru 12

Tabloda verilen istatistiki bilgide, hızın trafik kazalarında birinci sırada yer aldığı görülmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi aşırı hızın sebep olduğu trafik kazalarından biri değildir?

 • Hız arttıkça fren mesafesinin artması
 • Hız arttıkça aracın kontrolünün güçleşmesi
 • Hız sınırlamalarına uygun hızda araç sürülmesi
 • Hız arttıkça araçların dönemeçlerde savrulması
Soru 13

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • Geçiş hakkını kendi kullanmalı
 • Hızlanarak yoluna devam etmeli
 • 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
 • Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
REKLAM
Soru 14

I. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
II. Gerekiyorsa durmak ve beklemek
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüleri, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

 • Durma
 • Park etme
 • Geri gitme
 • U dönüşü yapma
Soru 16

Kara yollarında geceleyin öndeki araç yakından takip edilirken veya karşılaşmalarda hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 • Sis ışıklarının
 • Dönüş ışıklarının
 • Kısa hüzmeli farların
 • Uzun hüzmeli farların
Soru 17

Yaya yollarında, geçitlerde veya mecburi hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 • Dalgın ve tedbirsiz olması
 • Yol ve geçitleri saygısızca kullanması
 • Trafiği tehlikeye düşürecek davranışta bulunması
 • Gidiş yönüne göre geçidin sağ bölümünden yürümesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarıyla ilgili olarak kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olanların yükümlülüklerinden biri değildir?

 • Olayı zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
 • Kaza geçirdiği belli olan araçları bir deftere işlemek
 • Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
 • Yetkililerin istemesi halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, yayalar için para cezasını gerektiren davranışlardandır?

 • Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek
 • Görüşün az olduğu hâllerde uyarıcı tedbirleri almak
 • Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmak
 • Işıklı trafik işaretlerine uymak
Soru 20

Tescil işlemi tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen belgeye _________ denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Sürücü belgesi
 • Noter satış belgesi
 • Motorlu araç trafik belgesi
 • Araç İmalat Belgesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABDABADBACCDBCDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler