Trafik ve İlk Yardım 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İlk Yardım ve Acil Yardım arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 2

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

 • Koruma
 • Bildirme
 • Kurtarma
 • Tedavi etme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

 • Kırıklara yerinde müdahale etmesi
 • Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
 • Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
 • Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
Soru 4

Hava yolu açıklığının sağlanması için, kazazedeye verilecek pozisyonlardan biri de alt çene pozisyonudur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi alt çene pozisyonu verilirken dikkat edilmesi gereken uygulamalardandır?

 • Kazazedenin ayakucuna geçilmesi
 • Boyun zedelenmesinde uygulanması
 • Trafik kazalarında yaralanan kişilere uygulamaktan kaçınılması
 • Alından bastırıp çeneden kaldırarak başın geriye itilmesiyle uygulamaya başlanması
Soru 5

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
 • Kazazedenin yaşamsal refleksleri geri gelmiş olsa bile temel yaşam desteğine devam edilmesi
 • Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
 • Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de organ bağışı yapmak isteyen kişilerin başvurması gereken kuruluşlardan biri değildir?

 • Hastaneler
 • Sağlık Ocakları
 • Sağlık Müdürlükleri
 • Halk Eğitim Merkezleri
Soru 7

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Su kaybı
 • Oksijensizlik
 • Beslenme yetersizliği
 • Karbonmonoksit eksikliği
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Öksürmesinin engellenmesi
 • Gevşemiş takma dişlerinin varsa çıkarılması
 • Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulması
 • Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanması
Soru 9

• Deri soğuk ve nemlidir.
• Nabız zayıf ve süratlidir.
• Kan dışarıdan görülemez.
Yukarıda özellikleri verilen kanama çeşidi hangisidir?

 • İç kanama
 • Dış kanama
 • Kulak kanaması
 • Burun kanaması
Soru 10

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri, turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

 • 60
 • 50
 • 40
 • 30
Soru 12

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

 • Ezikli yaralar
 • Kesik yaralar
 • Delici yaralar
 • Parçalı yaralar
Soru 13

I. Donuk bölgenin ovularak ısıtılmaya çalışılması
II. Kuru giysiler giydirilmesi ve sıcak içecekler verilmesi
III. Su toplamış bölgelerin patlatılması ve üzerinin açık bırakılması
Yukarıda verilenlerden hangileri, donma vakalarında yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

 • Şişlik
 • Kızarıklık
 • İşlev kaybı
 • Hareket ile azalan ağrı
Soru 15

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin sevki, sırtüstü yatar pozisyonda sedye ile yapılmalıdır?

 • Bacak kemiği kırığı
 • Ön kol kemiği kırığı
 • Üst kol kemiği kırığı
 • Köprücük kemiği kırığı
Soru 16

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

 • Şok pozisyonu
 • Koma pozisyonu
 • Baş-çene pozisyonu
 • Yarı oturuş pozisyonu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri düşmüş olan kazazedeye yapılacak hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

 • 15-20 dakikada belirtiler geçmiyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi için yardım çağırılması
 • Bilinci yerinde ve kusmuyorsa ağızdan şeker, şekerli içecekler verilmesi
 • Bilinci yerinde değilse oturuş pozisyonu verilmesi
 • ABC´sinin değerlendirilmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, deniz canlılarının sokması durumunda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılması
 • Yaralı bölgeye soğuk uygulama yapılması
 • Yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
 • Etkilenen bölgenin ovulması
Soru 19

I. Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.
II. Araç dışına çıkarıldıktan sonra yavaşça yere veya sedyeye yerleştirilir.
III. Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur, emniyet kemeri açılır.
IV. Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle de çenesi kavranarak hafif hareketle boynu tespit edilir.
Araç içindeki kazazedenin çıkarılmasında kullanılan Rentek Manevrası uygulama basamaklarının doğru sıralaması, hangi seçenekte verilmiştir?

 • I – II – III – IV
 • II – IV – I – III
 • III – IV – I – II
 • III – IV – II – I
Soru 20

Kazazedenin taşınmasında sedye kullanımıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Sedyenin daima dikey konumda olması
 • Ayakları gidiş yönünde olacak şekilde taşınması
 • Güçlü olan ilk yardımcının kazazedenin ayak kısmında olması
 • Öndeki ilk yardımcının sağ, arkadaki ilk yardımcının sol ayağıyla yürümeye başlaması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADBCDBAACDABDABCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler