Türk Edebiyatı 8 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

I. Şiirsel söyleyişe, süslü ve sanatlı anlatıma önem vermek
II. Günlük hayatın sorunlarını dile getirmek
III. Ölçü, uyak gibi biçimsel ögelere sıkı sıkıya bağlı olmak IV. Yaşama sevinci ve yaşama hakkını işlemek
Yukarıda numaralanmış ilkelerden hangisi Garipçilerin şiir anlayışına uymaz?

 • I ve III
 • II ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
SORU 2

Türk hikâye ve romanı 1930’lara kadar ________ etkisinde gelişmiş, 1930’dan sonra ________ yönelmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • Fecriati – postmodern bir anlayışa
 • Tanzimat – benmerkezci bir anlayışa
 • Millî Edebiyat – toplumcu gerçekçi çizgiye
 • Servetifünün – modernist bir çizgiye
SORU 3

Bu roman Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu başarılı bir psikolojik romandır. Olaylar, gönül ilişkileri, hastalık, muayeneler, tartışmalar, ümitler, acılar, sevinçler ayrıntılarıyla okura aktarılmaktadır. Romanda hastalık, üzerinde durulan asıl konudur. Hastalıktan sonraki tema roman kahramanının Nüzhet’e duyduğu aşktır.
Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eylül
 • Zehra
 • Mai ve Siyah
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni anlayışına sahip şairlerden biridir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Cemal Süreya
 • Attila İlhan
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
SORU 5

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir
Bu dörtlük konusuna ve biçim özelliklerine göre incelendiğinde aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisiyle kaleme alınmıştır?

 • Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
 • Öz şiir anlayışını sürdüren şiir
 • Garip hareketi
 • II. Yeni şiiri
SORU R
SORU 6

“Kimi insan otların kimi insan balıkların çeşidini bilir/ben ayrılıkları/ kimi insan ezbere sayar yıldızların adını/ben hasretlerin” diyen sanatçının “Şeyh Bedrettin Destanı” adlı şiiri, şiirde bir dönüm noktası olur. Bu, sanatçının epik şiirle birlikte kendi toprağının kültüründen geniş ölçüde yararlanmaya başladığı bir dönemdir. “Kuvayı Millîye Destanı ve Memleketimden İnsan Manzaraları” gibi eserlerinde hayata, topluma daha geniş ve gerçekçi bir açıdan bakar.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Behçet Necatigil
 • Ece Ayhan
 • Nazım Hikmet
SORU 7

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar bu türün konusudur. Olay, mekân, zaman ve kişi ögeleri vardır. Romana göre daha kısa bir türdür. Kahramanlar bir ya da birkaç kişidir. Genelde tek bir olay çevresinde gelişen bu türde kahramanların kişilikleri derinlemesine incelenmez.
Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Masal
 • Hikâye
 • Fabl
 • Destan
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi romanlardan biridir?

 • Huzur
 • Yaban
 • Kuyucaklı Yusuf
 • Sinekli Bakkal
SORU 9

Boğazından lıkır lıkır geçen
Şu suyun kıymetini bil
Nedir ki bu mavilik deme
Pencereden görebildiğin kadar
Göğün kıymetini bil

Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisiyle kaleme alındığı söylenir?

 • Garip (I. Yeni)
 • Öz şiir
 • Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
 • Halk edebiyatı
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin önemli deneme yazarlarından biridir?

 • Orhan Veli Kanık
 • Nazım Hikmet
 • Nurullah Ataç
 • Mehmet Âkif Ersoy
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den biri değildir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Orhan Seyfi Orhon
 • Yahya Kemal Beyatlı
SORU 12

Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin en önemli temsilcilerindendir. Yedi yaşında çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini yitirdi. Kalan yetmiş iki yıllık hayatını kendi iç aydınlığını çoğaltarak geçirdi. Yerel sözcüklerle süslediği şiirlerini sade bir Türkçe ile geleneksel nazım biçimleri olan koşma, semai, destan şeklinde söyledi. “Dostlar Beni Hatırlasın” en önemli eseridir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âşık Feymani
 • Âşık Veysel
 • Mahsuni Şerif
 • Murat Çobanoğlu
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiir anlayışı için doğru bir bilgi değildir?

 • Konu; yapı ve söyleyişten daha fazla öne çıkarılmıştır.
 • Türk şiirini yeniden değerlendirme çabaları vardır.
 • Büyük şehirdeki insanın yabancılaşması üzerinde sıkça durulmuştur.
 • Şairlerin yeni imgelerin peşinden koştuğu bir dönemdir.
SORU 14

I. Cahit Külebi
II. Ataol Behramoğlu
III. İsmet Özel
IV. Orhan Seyfi Orhon
Numaralanmış sanatçılardan hangileri II. Yeni sonrası toplumcu şiirin temsilcilerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • III ve IV.
SORU 15

Garip akımı dışında yeniliği sürdüren şairler arasında aklımıza ilk olarak _______, _______, ________ gibi isimler gelir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Cahit Külebi
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Attila İlhan
 • Melih Cevdet Anday
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının şairlerinden biridir?

 • Orhan Veli Kanık
 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Ziya Osman Saba
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
SORU 17

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi köye ve köy gerçeklerine yönelen, Anadolu’daki işçilerin, çiftçilerin sorunlardan bahseden toplumcu gerçekçi yazarlardan biri değildir?

 • Kemal Tahir
 • Yaşar Kemal
 • Orhan Kemal
 • Yahya Kemal
SORU R
SORU 18

Oğuz Atay’ın bu romanı ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve iç monolog, bilinç akışı, alıntı gibi yeni anlatım tekniklerini kullanması bakımından dikkate değer. Atay bu romanında birtakım dinsel ve mitolojik ögelerden de yaralanarak yerleşik düzenin değer yargılarıyla, zevkleriyle, yaşama biçimleriyle uzlaşmayan, topluma yabancılaşmış insanların yaşamını anlatır.

Bu parçada sözü edilen Oğuz Atay romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Beş Şehir
 • Kara Kitap
 • Tutunamayanlar
 • Kısmet Büfesi
SORU 19

• Ercüment Behzat Lav ve Nazım Hikmet’in öncüsü olduğu bir anlayıştır.
• Bu anlayışta aruz ve heceyi reddedilerek yeni bir biçem ve söyleyişe ulaşma arzusu görülür.
• Özellikle fütürizm akımının etkisi şiirde kendisini gösterir.
Bu özellikler aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisine aittir?

 • Öz şiir
 • Serbest nazım ve toplumcu şiir
 • II. Yeni
 • Garip (I. Yeni)
SORU 20

– İkinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas alan konulara yöneldi.
– İslam mitolojisini kucaklayan sanatçının şiirinin sağlam bir metafizik zemini vardır.
– O, şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği bugüne ve geleceğe taşır.
Özellikleri verilen II. Yeni sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ece Ayhan
 • Turgut Uyar
 • Sezai Karakoç
 • Cemal Süreya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBADBCACDBACDADCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 8 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Türk Edebiyatı 8 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Türk Edebiyatı 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Türk Edebiyatı 8 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 8 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 8 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 8 soruları toplamda 10 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 8 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 8 testinin başarı yüzdesi %33. Sınava katılan 10 öğrenci arasından sadece 4 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 30.38 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler