GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer aldığı savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Dünya Savaşı
 • B) I. Balkan Savaşı
 • C) II. Balkan Savaşı
 • D) Trablusgarp Savaşı
SORU 2

İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır.
• 30 Ekim 1918’de imzalanan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’ndan yenik olarak ayrılmıştır.
Sözü edilen antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ankara Antlaşması
 • B) Lozan Barış Antlaşması
 • C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • D) Mondros Ateşkes Antlaşması
SORU 3

Atatürk’ün 9. Ordu Müfettişi olarak gönderildiği il, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İzmir
 • B) Adana
 • C) Samsun
 • D) Çanakkale
SORU 4

Yunanistan’ın bağımsızlığı için 1813’te Odesa’da kurulmuş olan örgüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pontus
 • B) Taşnak
 • C) Mavri Mira
 • D) Etniki Eterya
SORU 5

“Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgalci devletlere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhu ve gücü” olarak ifade edebileceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) On m’a volé mon portefeuille dansla rue.
 • B) Teşkilat-ı Esasiye
 • C) Elle a perdu son sac en cuir.
 • D) Tekâlifi milliye
SORU 6

Türk ve yabancı araştırmacıların bir ihtilal beyannamesi olma özelliğini taşıdığında hem fikir oldukları belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Wilson İlkeleri
 • B) Havza Genelgesi
 • C) Amasya Genelgesi
 • D) Küreselleşen Dünya
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Liman Von Sanders ile ilgili doğru bir bilgidir?

 • A) Mustafa Kemal’in Sofya Ataşe militerliğindeki yakın çalışma arkadaşlarından olan Alman siyasetçi.
 • B) I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale, Filistin ve Suriye cephelerinde Osmanlı ordularına komuta eden Alman askeri.
 • C) Yenilikçi şiirleriyle köklü romantik geleneği sarsan Alman edebiyatçısı.
 • D) Almanya Sosyalist Demokrat Partisinin kurucusu.
SORU 8

Aşağıdaki belgelerden hangisi “Ulusal Ant” anlamına gelir?

 • A) Anlatım görsel materyallerle desteklenmelidir.
 • B) İstiklâl Marşı
 • C) Amasya Genelgesi
 • D) Tekâlifi milliye Emirleri
SORU 9

Sivas Kongresi’ndeki Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa’yı, aşağıdaki görevlerden hangisine atamıştır?

 • A) Moskova Büyükelçiliğine
 • B) Genelkurmay Başkanlığına
 • C) Ankara’daki 20. Kolordu Komutanlığına
 • D) Batı Anadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığına
SORU 10

Sivas Kongresi’nde Millî Cemiyetler hangi isim altında birleştirilmiştir?

 • A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • B) Osmanlı Mebusan Meclisi
 • C) Heyet-i Temsiliye
 • D) Cemiyet-i Akvam
SORU 11

Mustafa Kemal Paşa’ya hangi savaştan sonra “Gazilik” unvanı verilmiştir?

 • A) Çanakkale
 • B) Sakarya
 • C) I. İnönü
 • D) II. İnönü
SORU 12

23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleşen olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Amasya Görüşmeleri
 • B) Londra Konferansı
 • C) Erzurum Kongresi
 • D) Sivas Kongresi
SORU 13

Ankara’da yeni bir meclisin toplanmasını kaçınılmaz kılan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tekâlifi milliye Emirlerinin yayımlanması
 • B) İstanbul’daki Mebusan Meclisinin dağıtılıp kapatılması
 • C) İstanbul Hükûmetinin Temsil Kurulunu resmen tanıması
 • D) İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
SORU 14

Kurtuluş Savaşı’nda Türk askerleri Fransızlara karşı hangi cephede mücadele etmiştir?

 • A) Batı
 • B) Doğu
 • C) Güney
 • D) Galiçya
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’de gerçekleşen gelişmelerden biridir?

 • A) Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması
 • B) Tekâlifi milliye Emirlerinin yayımlanması
 • C) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
 • D) Saltanatın kaldırılması
SORU 16

I. İnönü Savaşı’nı kazanarak gücünü ispat eden TBMM Hükûmetiyle 16 Mart 1921’de Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalayan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İtalya
 • B) Fransa
 • C) İngiltere
 • D) Sovyet Rusya
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan devletlerden biridir?

 • A) ABD
 • B) İtalya
 • C) Sovyet Rusya
 • D) Almanya
SORU 18

Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan’dan savaş tazminatı karşılığı olarak alınan yer, aşağıdakilerde hangisidir?

 • A) Keşan
 • B) Lüleburgaz
 • C) Kırklareli
 • D) Karaağaç
SORU 19

İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde açılmıştır?

 • A) 11 Ağustos 1923
 • B) 02 Ekim 1923
 • C) 29 Ekim 1923
 • D) 03 Mart 1924
SORU 20

Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye – Suriye sınırı, aşağıdaki hangi antlaşmaya göre belirlenmiştir?

 • A) Kars Antlaşması
 • B) Ankara Antlaşması
 • C) Brest - Litowsk Antlaşması
 • D) Mondros Ateşkes Antlaşması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCDCCBADABCBCCDBDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?