Biyoloji 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hipotezin özelliği değildir?

 • Test edilebilir.
 • Kesin ispatlanabilir.
 • Yeni gerçeklere açıktır.
 • Eldeki verilere uygundur
Soru 2

Biyoloji eğitimi alan kişiler,
I. Doğa tarihi
II. Deniz biyolojisi
III. Doğa koruma uzmanlığı
Yukarıdaki alanlardan hangileri ile ilgilenirse ekoloji ile uğraşmış olur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Besin maddelerine ihtiyaç duyma
 • Hücre gruplarından meydanagelme
 • Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırma
 • Organik besinleri monomerlerine parçalama
Soru 4

Bazı canlılarda görülen eşeyli üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Üreme hücreleri mayozla oluşur.
 • Tür içinde dayanıksız bireyleroluşur.
 • Gametlerin birleşmesi ile zigotoluşur.
 • Üreme hücrelerine dişi ve erkekgamet denir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisini bazı canlılar gerçekleştirir?

 • Özümleme
 • Yadımlama
 • ATP sentezi
 • Fotosentez
REKLAM
Soru 6

I. Hücre
II. Molekü
lIII. Organel
IV. Doku
V. Organ
Yukarıdakilerden hangileri tüm canlılarda ortak olarak bulunur?

 • I ve II
 • I, II ve III
 • I, III, IV ve V.
 • I, II, III, IV ve V.
Soru 7

Suyun öz ısısının yüksek olması;
I. Ortam sıcaklığının korunmasına
II. Sıcaklık dalgalanmalarının artmasına
III. Canlılarda vücut ısısının kolay kolay değişmemesine
verilenlerden hangilerine neden olur?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 8

NaOH(Baz) + HCI(Asit) → NaCl( ? ) + H2O(Su)
Yukarıdaki denklemde (?) işaretli yere ne yazılmalıdır?

 • Soda
 • Tuz
 • Kola
 • İyon
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi asit özellik göstermez?

 • Kola
 • Mide özsuyu
 • Tükürük
 • Şampuan
Soru 10

Bir polisakkarit olan glikojen aşağıdaki canlılardan hangisi tarafından sentezlenmez?

 • Bitki
 • Bakteri
 • Mantar
 • Hayvan
Soru 11

Polisakkaritlerden kitin için;
(Su) I. Suda çözünmez.
(Su) II. Azotlu polisakkarittir.
(Su) III. Böceklerin dış iskeletini oluşturur.
(Su) IV. Mantarlarda hücre çeperini oluşturur.
(Su) ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I, II ve IV.
 • I, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 12

(X) Yağ asidi + Gliserol → Nötral yağ + (Y) H2O
Yukarıda verilen yağ oluşum denkleminde X ve Y yerine seçenektekilerden hangisi yazılmalıdır?

X -- > Y

 • 3 -- > 3
 • 1 -- > 3
 • 3 -- > 1
 • 1-- > 1
Soru 13

I. Aktivasyon enerjisini düşürürler.
II. Reaksiyona özel moleküllerdir.
III. Sıcaklık ve pH değişiminden etkilenirler.
Verilen ifadelerinden hangileri enzimler için doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

I. Hücrenin özgüllüğünü kazandırır.
II. Zara seçici geçirgenlik özelliği kazandırır.
III. Hücrelerin birbirlerini tanımasını sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri hücre zarındaki glikokaliks tabakasının özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

I. Sıcaklık
II. Yoğunluk farkı
III. Por sayısı
IV. Molekül büyüklüğü
Hücre ve bulunduğu ortam için yukarıda verilenlerden hangilerinin artışı difüzyon hızını azaltıcı yönde etki yapar?

 • Yalnız I
 • Yalnız IV
 • II ve III
 • I, II ve IV.
Soru 16

I. Hücre zarı
II. DNA
III. Çekirdek
Yukarıdakilerden hangileri prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde zarlı yapı görülmez?

 • Golgi
 • Koful
 • Ribozom
 • Lizozom
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarında gerçekleşen aktif geçiş çeşitlerinden biri değildir?

 • Ozmoz
 • Ekzositoz
 • Endositoz
 • Aktif taşıma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hücre iskeleti elemanı olan ara elamentlerin özelliklerinden biridir?

 • Kararsız bir yapıya sahiptir.
 • Mekanik etkilere dirençli değildir.
 • Mikrofilamentlerden daha incedir.
 • Hücre içinde organellerin sabitlenmesinde görev alır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çift zarlı bir organeldir?

 • Golgi
 • Lizozom
 • Mitokondri
 • Endoplazmik retikulum
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBBDBBBCADADDBBCADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?