GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Canlıların sınıflandırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İkinci ad tanımlayıcı ad olup, büyük harfle yazılır.
 • B) Akrabalık derecesi birinci isme bakılarak belirlenir.
 • C) Adlandırmada ilk ad türün ait olduğu cinsi ifade eder.
 • D) İkinci isim akrabalık derecesiyle ilgili bir anlam taşımaz.
SORU 2

Doğal sınıflandırma;
I. Biyokimyasal özellikler
II. Hücresel yapılar
III. Anatomik özellikler
verilenlerden hangileri dikkate alınarak yapılır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

-Felis leo
-Felis domesticus
Bilimsel adları yukarıda verildiği gibi olan iki canlı için seçeneklerdeki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) İki ayrı türdür.
 • B) Cins adı aynıdır.
 • C) Biri dişi biri erkektir.
 • D) Tanımlayıcı adları farklıdır.
SORU 4

Doğal sınıflandırma yapılırken, alemden türe doğru gidildikçe azalan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çeşitlilik
 • B) Benzerlik
 • C) Akrabalık
 • D) Ortak özellikler
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi tüm bakterilerde ortak olarak bulunabilen bir özelliktir?

 • A) Aktif hareket
 • B) Eşeysiz çoğalma
 • C) Klorofil bulundurma
 • D) Endospor oluşturma
SORU 6

I. Çenek sayısı değişkendir.
II. Çoğunlukla iğne yapraklıdır.
III. Gerçek çiçekleri bulunur.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri açık tohumlu bitkilere aittir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 7

Aşağıda verilenlerden hangisi damarlı tohumsuz bitkiler grubuna ait değildir?

 • A) Ciğer otu
 • B) Kibrit otu
 • C) Eğrelti otu
 • D) At kuyrukları
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi böcekler grubu için doğrudur?

 • A) Trake solunumu görülür.
 • B) Kapalı kan dolaşımı görülür.
 • C) Vücutları baş ve gövdeden oluşur.
 • D) Yumurtaları besin bakımından zengindir.
SORU 9

I. Vücut sıcaklıkları sabittir.
II. Akciğer solunumu yapar.
III. Kalpleri dört bölmelidir.
Yukarıda verilen memelilere ait özelliklerden hangileri kuşlarda da görülür?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 10

Alem → Şube → Aile → Takım → Sınıf → Cins → Tür
Yukarıda verilen sınıflandırma birimlerinin doğru bir şekilde sıralanabilmesi için hangi ikisi yer değiştirmelidir?

 • A) Alem – Şube
 • B) Şube – Takım
 • C) Tür – Cins
 • D) Aile – Sınıf
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin artmasına neden olan etkenlerden biri değildir?

 • A) Yakıt türleri
 • B) Ulaşım araçları
 • C) Nüfus yoğunluğu
 • D) Doğal gübre kullanımı
SORU 12

Bir türdeki genetik çeşitlilik;
I. Bireylerin farklılığını
II. Tür çeşitliliğini
III. Birey sayısını
verilenlerden hangilerini ifade eder?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisi diğerlerine göre daha geniş kapsamlıdır?

 • A) Şube
 • B) Takım
 • C) Cins
 • D) Sınıf
SORU 14

Bitkiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Aktif yer değiştirmezler.
 • B) Genellikle toprağa bağlı yaşarlar.
 • C) Depo karbonhidratları glikojendir.
 • D) Selülozdan yapılmış çeperleri vardır.
SORU 15

I. Besin zincirindeki kopmalar sürekliliği bozar.
II. Besin zincirinin ilk basamağında üreticiler bulunur.
III. Canlılar yaşamlarını sürdürmekiçin beslenmek zorundadır.
Besin zinciri ve bu zinciri oluşturan canlılar için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kök, gövde ve yaprakları yoktur.
 • B) Prokaryot hücreli canlılardır.
 • C) Tamamı heterotrof beslenir.
 • D) Depo karbonhidratları glikojendir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel kaynaklı besin kirliliğine neden olur?

 • A) Saç
 • B) Kurşun
 • C) Zehirli bal
 • D) Filizlenmiş patates
SORU 18

Benzoik asit ve bileşikleri gıda yapımında kullanılır.
Buna göre bu maddeler;
I. Beyin zedelenmesi,
II. Aşırı duyarlılık,
III. Kilo kaybı,
verilenlerden hangilerine neden olabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

 • A) Petrol ürünleri
 • B) Bitki örtüsü
 • C) Ağır metaller
 • D) Radyoaktif bileşenler
SORU 20

Orman yangınlarının bildirilmesi gereken telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 177
 • B) 180
 • C) 181
 • D) 187
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCABBAADDDBACDBADBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?