Biyoloji 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Mitoz bölünme sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden önce meydana gelir?

 • Çekirdek zarının oluşması
 • Kromozomların kutuplara çekilmesi
 • Kromozomların belirgin hâle geçmesi
 • Kromozomların ekvatoral düzlemde dizilmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin anafaz safhasında meydana gelen bir olaydır?

 • Kromozomların uzayıp incelmesi
 • Sentrozomlar arasında iğ ipliklerinin oluşması
 • Kromozomların ekvatoral düzlemde dizilmesi
 • Kromatitlerin kutuplara çekilmeye başlaması
Soru 3

I. Hayvan hücrelerinde boğumlanarak geçekleşir.
II. Bitki hücresinde orta lamel oluşumuyla gerçekleşir.
III. Orta lamel oluşumunda aktin vemiyozin iplikçikler görev yapar.
Sitokinezle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisinde oluşan yeni hücre ana hücreden ayrılmayarak koloni oluşturabilir?

 • Sporlanma
 • Vejetatif üreme
 • Bölünme
 • Tomurcuklanma
Soru 5

Yukaridaki hücre arka arkaya 3 defa mitoz bölünme geçiriyor.
Buna göre sonuçta oluşan hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Hücresayısı -- > Kromozomsayısı

 • 8 -- > 6
 • 4 -- > 3
 • 8 -- > 3
 • 3 -- > 2
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen canlıların hangisinde rejenerasyonla çoğalma gözlenir?

 • İnsan
 • Örümcek
 • Semender
 • Deniz yıldızı
Soru 7

Aşağıda verilen bitki – vejetatif üreme eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Çilek – Çelikle
 • Patates – Aşılama ile
 • Soğan – Yassı gövde ile
 • Afrika menekşesi – Rizom gövdeile
Soru 8

I. Sonuçta dört yeni hücre oluşur.
II. Cross – over Profaz I’de meydanagelir.
III. Homolog kromozomlar AnafazI’de birbirinden ayrılır.
Verilen özelliklerden hangileri mayoz bölünme için doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Döllenmemiş yumurtanın gelişerek haploid (n) kromozomlu bireyler oluşturması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • Plazmit
 • Partenogenez
 • Konjugasyon
 • Eşeysiz üreme
Soru 10

I. Sonucunda canlı sayısı artar.
II. Genetik bilgi aktarımı tek taraflıdır.
III. Canlılar arası bilgi aktarımı sitoplazmik köprü ile gerçekleşir.
Verilenlerden hangileri paramesyumdaki konjugasyon için doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Bir bal arısı topluluğundaki işçi, erkek ve kraliçe arının kromozom sayıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İşçi -- > Erkek -- > Kraliçe

 • n -- > n -- > n
 • 2n -- > n -- > 2n
 • n -- > n --> 2n
 • 2n -- > 2n --> 2n
Soru 12

I. Karın bölgesinin alt tarafında yeralır.
II. Kalın duvarlı ve kaslı bir yapıdadır.
III. Embriyonun doğuma kadar büyüyüp geliştiği organdır.
Verilenlerden hangileri döl yatağı (rahim, uterus)’nın özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Yumurta ana hücresinden yumurta üretimi (Oogenez) sırasında I. mayoz bölünme sonucu oluşan büyük hücre aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • Birincil oosit
 • İkincil oosit
 • Birincil polar hücre
 • İkincil polar hücre
REKLAM
Soru 14

I. Mayoz bölünme ile gerçekleşir.
II. Sonucunda dört üreme hücresioluşur.
III. Kromozom sayısı yarıya iner.
Verilenlerden hangileri spermatogenez ve oogenez için ortaktır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biri değildir?

 • AIDS
 • Verem
 • Frengi
 • Hepatit B
Soru 16

Hepatit B vücudumuzda hangi organın yapı ve fonksiyonlarına zarar verir?

 • Kalp
 • Akciğer
 • Karaciğer
 • Kalın bağırsaklar
Soru 17

I. Genital bölgede enfeksiyona neden olur.
II. Bazı tiplerinin genital bölge kanserlerine neden olduğundan şüphelenilmektedir.
III. Genital bölge ve anüs etrafında siğiller oluşması ile belirti verir.
Verilen özellikler cinsel yolla bulaşan hangi hastalığın özellikleridir?

 • HPV
 • AIDS
 • Frengi
 • Hepatit B
Soru 18

Embriyo ve tüm örtüleri dıştan saran koruyucu zar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amniyon
 • Koriyon
 • Allantoyis
 • Vitellüs kesesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi amniyosentez uygulaması için doğru değildir?

 • Gebeliğin 16. Haftasında yapılmalıdır.
 • Ayrıntılı bir ultrason sonucunda yapılmalıdır.
 • Bütün anne adaylarına mutlaka uygulanmalıdır.
 • Uygulama esnasında sterilizasyona çok dikkat edilmelidir.
Soru 20

I. Bebeğin beyninin gelişmemesi.
II. Bebeğin beyin ve zarlarının dışarıfırlaması.
III. Bebeğin kafatası kemiklerinin birkısmının oluşmaması.
Verilenlerden hangileri nöral tüpün açık kalması sonucu oluşur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBDADCDBCBDBCBCABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?