Biyoloji 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi baskın (dominant) alelin tanımıdır?

 • Bir karakteri kontrol eden alel
 • Birden fazla karakter üzerinde etkili olan alel
 • Kontrol ettiği özelliği her durumda ortaya çıkaran alel
 • Kontrol ettiği özelliği homozigot durumda ortaya çıkaran alel
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisine sahip olan canlı tüm karakterler bakımından heterozigot genotiptedir?

 • AabbddEe
 • AabbddEe
 • AabbddEe
 • AabbddEe
Soru 3

Hererozigot sarı renkli iki bezelye tohumunun çaprazlanması sonucunda oluşacak bireylerin fenotip oranı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Bezelye tohumlarında sarırenk yeşil renge baskındır.)

 • % 25 Sarı% 75 Yeşil
 • % 50 Sarı% 50 Yeşil
 • % 100 Sarı% 0 Yeşil
 • % 75 Sarı% 25 Yeşil
Soru 4

İki karakter bakımından da heterozigot olan bireylerin çaprazlanması aşağıdakilerin hangisinde tanımlanmıştır?

 • Dihibrit çaprazlama
 • Kontrol çaprazlaması
 • Monohibrit çaprazlama
 • Baskın gen çaprazlama
Soru 5

AABbddEeFf genotipli bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşit sayısı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

 • 3
 • 6
 • 8
 • 16
REKLAM
Soru 6

Dört farklı alel ile kontrol edilen bir özellik ile ilgili oluşabilecek genotip çeşit sayısı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

 • 4
 • 10
 • 12
 • 20
Soru 7

Erkekleri 22+X kromozom formülüyle gösterilen canlı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arı
 • İnsan
 • Tavuk
 • Çekirge
Soru 8

Renk körlüğü X kromozomu üzerinden çekinik bir gen ile taşınır.Buna göre X XRr şeklinde gösterilen bir birey renk körlüğü bakımından nasıl isimlendirilir?

 • Hasta dişi
 • Sağlam erkek
 • Taşıyıcı dişi
 • Taşıyıcı erkek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Y kromozomu üzerinden taşınan karakterlerden biri değildir?

 • Hemofili
 • Kulak kıllılığı
 • Balık pulluluk
 • Yapışık parmaklılık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi otozomal ayrılmama sonucu ortaya çıkan bir mutasyondur?

 • Down sendromu
 • Turner sendromu
 • Tripl – X sendromu
 • Klinefelter sendromu
Soru 11

I. Babalık davaları
II. Suçluların belirlenmesi
III. Safkan köpek soylarının belirlenmesi
Verilenlerden hangilerinin tespitinde DNA parmak izi analizinden yararlanılır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi insanda kök hücre kaynaklarından biri değildir?

 • Kordon kanı
 • Kemik iliği
 • Sinir hücreleri
 • Yağ doku hücreleri
Soru 13

Bakterilere insülin hormonunun üretilmesinde kullanılan biyo teknolojik uygulama hangisidir?

 • Poliploidi
 • Yapay döllenme
 • Gen klonlaması
 • Geleneksel ıslah
REKLAM
Soru 14

I. İnsanların hangi ırktan geldiğinin tespit edilmesi ile ayrımcılık yapılması
II. Tanı koyucu testlerin hasta – hekim sır saklama ilkesine zarar vermesi
III. Hastalıkların belirlenerek koruyucu hekimlik çalışmaları ile yaşam kalitesinin artırılması
Verilenlerden hangileri biyo teknolojik çalışmaların etik bakımından olumsuz yönlerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Yukarıdaki soy ağacında renk körlüğü bakımından hasta olan bireyler taranmıştır.
Buna göre numaralı bireylerden hangisi kesinlikle renk körüdür?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 16

Belirli bir alanda bulunan tüm canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturduğu topluluk aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • Habitat
 • Komünite
 • Ekosistem
 • Popülasyon
Soru 17

“Besin maddelerini katı ve büyük parçalar halinde alma”şeklinde tanımlanan beslenme türü seçeneklerden hangisidir?

 • Parazit
 • Holozoik
 • Mutualizm
 • Kommensalizm
Soru 18

Dokudaki zehirli maddelerin besin zinciri için üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe artması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • Besin ağı
 • Biyokütle
 • Besin piramidi
 • Biyolojik birikim
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi eko sistemdeki madde döngüleri içerisinde yer almaz?

 • Su
 • Azot
 • Hidrojen
 • Oksijen
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi karasal biyomlardan biri değildir?

 • Çöl
 • Turba
 • Çayır
 • Orman
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDACBDCAADCCBBCBDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?