GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi baskın (dominant) alelin tanımıdır?

 • A) Bir karakteri kontrol eden alel
 • B) Birden fazla karakter üzerinde etkili olan alel
 • C) Kontrol ettiği özelliği her durumda ortaya çıkaran alel
 • D) Kontrol ettiği özelliği homozigot durumda ortaya çıkaran alel
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisine sahip olan canlı tüm karakterler bakımından heterozigot genotiptedir?

 • A) AabbddEe
 • B) AabbddEe
 • C) AabbddEe
 • D) AabbddEe
SORU 3

Hererozigot sarı renkli iki bezelye tohumunun çaprazlanması sonucunda oluşacak bireylerin fenotip oranı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Bezelye tohumlarında sarırenk yeşil renge baskındır.)

 • A) % 25 Sarı% 75 Yeşil
 • B) % 50 Sarı% 50 Yeşil
 • C) % 100 Sarı% 0 Yeşil
 • D) % 75 Sarı% 25 Yeşil
SORU 4

İki karakter bakımından da heterozigot olan bireylerin çaprazlanması aşağıdakilerin hangisinde tanımlanmıştır?

 • A) Dihibrit çaprazlama
 • B) Kontrol çaprazlaması
 • C) Monohibrit çaprazlama
 • D) Baskın gen çaprazlama
SORU 5

AABbddEeFf genotipli bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşit sayısı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

 • A) 3
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 16
SORU 6

Dört farklı alel ile kontrol edilen bir özellik ile ilgili oluşabilecek genotip çeşit sayısı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

 • A) 4
 • B) 10
 • C) 12
 • D) 20
SORU 7

Erkekleri 22+X kromozom formülüyle gösterilen canlı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Arı
 • B) İnsan
 • C) Tavuk
 • D) Çekirge
SORU 8

Renk körlüğü X kromozomu üzerinden çekinik bir gen ile taşınır.Buna göre X XRr şeklinde gösterilen bir birey renk körlüğü bakımından nasıl isimlendirilir?

 • A) Hasta dişi
 • B) Sağlam erkek
 • C) Taşıyıcı dişi
 • D) Taşıyıcı erkek
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Y kromozomu üzerinden taşınan karakterlerden biri değildir?

 • A) Hemofili
 • B) Kulak kıllılığı
 • C) Balık pulluluk
 • D) Yapışık parmaklılık
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi otozomal ayrılmama sonucu ortaya çıkan bir mutasyondur?

 • A) Down sendromu
 • B) Turner sendromu
 • C) Tripl – X sendromu
 • D) Klinefelter sendromu
SORU 11

I. Babalık davaları
II. Suçluların belirlenmesi
III. Safkan köpek soylarının belirlenmesi
Verilenlerden hangilerinin tespitinde DNA parmak izi analizinden yararlanılır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi insanda kök hücre kaynaklarından biri değildir?

 • A) Kordon kanı
 • B) Kemik iliği
 • C) Sinir hücreleri
 • D) Yağ doku hücreleri
SORU 13

Bakterilere insülin hormonunun üretilmesinde kullanılan biyo teknolojik uygulama hangisidir?

 • A) Poliploidi
 • B) Yapay döllenme
 • C) Gen klonlaması
 • D) Geleneksel ıslah
SORU 14

I. İnsanların hangi ırktan geldiğinin tespit edilmesi ile ayrımcılık yapılması
II. Tanı koyucu testlerin hasta – hekim sır saklama ilkesine zarar vermesi
III. Hastalıkların belirlenerek koruyucu hekimlik çalışmaları ile yaşam kalitesinin artırılması
Verilenlerden hangileri biyo teknolojik çalışmaların etik bakımından olumsuz yönlerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

Yukarıdaki soy ağacında renk körlüğü bakımından hasta olan bireyler taranmıştır.
Buna göre numaralı bireylerden hangisi kesinlikle renk körüdür?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 16

Belirli bir alanda bulunan tüm canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturduğu topluluk aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • A) Habitat
 • B) Komünite
 • C) Ekosistem
 • D) Popülasyon
SORU 17

“Besin maddelerini katı ve büyük parçalar halinde alma”şeklinde tanımlanan beslenme türü seçeneklerden hangisidir?

 • A) Parazit
 • B) Holozoik
 • C) Mutualizm
 • D) Kommensalizm
SORU 18

Dokudaki zehirli maddelerin besin zinciri için üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe artması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • A) Besin ağı
 • B) Biyokütle
 • C) Besin piramidi
 • D) Biyolojik birikim
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi eko sistemdeki madde döngüleri içerisinde yer almaz?

 • A) Su
 • B) Azot
 • C) Hidrojen
 • D) Oksijen
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi karasal biyomlardan biri değildir?

 • A) Çöl
 • B) Turba
 • C) Çayır
 • D) Orman
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDACBDCAADCCBBCBDCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler