Coğrafya 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi teşkilatların kuruluş amaçları, etkili olduğu bölgeler ile faaliyetleri coğrafyanın hangi alt dalı tarafından incelenir?

 • Siyasi coğrafya
 • Sanayi coğrafyası
 • Ticaret coğrafyası
 • Yerleşme coğrafyası
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi köylerde halkın ortaklaşa kullandığı yerlerden biri değildir?

 • Yayla
 • Cami
 • Orman
 • Tarla
Soru 3

Tarıma uygun düz alanların geniş yer tuttuğu ve suyun kısıtlı olduğu yerlerde toplu yerleşme dokusu yaygındır.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi buna iyi bir örnektir?

 • I
 • II
 • III
 • IV9
Soru 4

İnsanların şehirlerde ve doğada yaptıkları değişimin temel amacı nedir?

 • Kendi ihtiyaçlarını gidermek
 • Çevreyi daha çok korumak
 • İklimin olumsuzluklarını gidermek
 • Her alanda daha çok tüketmek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Egeit karasının çökmesine bağlı olarak Anadolu’da ortaya çıkan değişikliktir?

 • Orta Anadolu platolarının oluşumu
 • Kuzey Anadolu kıvrım dağlarının oluşumu
 • Batı Anadolu’daki horst ve grabenlerin oluşumu
 • Van gölü ve çevresindeki volkanik dağların oluşumu
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi volkanik dağdır?

 • Madra
 • Hakkari
 • Küre
 • Karacadağ
Soru 7

Kuzey Anadolu deprem kuşağı aşağıda verilen yerlerin hangisinden başlar?

 • İzmir Körfezi
 • Saroz körfezi
 • Gökova körfezi
 • İskenderun körfezi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi deprem riski düşük olan şehirlerimizdendir?

 • Bolu
 • Trabzon
 • Van
 • Afyon
Soru 9

Türkiye’de ovaların nüfus bakımından yoğun yerler olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yükseltilerinin düşük olması
 • Yer altı sularınca zengin olmaları
 • Tarım ve ulaşıma uygun olmaları
 • Alüvyal topraklarca zengin olmaları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi delta ovalarımızdan değildir?

 • Bafra
 • Silifke
 • Çarşamba
 • Düzce
Soru 11

Erzurum-Kars platosu haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yer almaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 12

Türkiye akarsularının aşağıdaki genel özelliklerinden hangisinin arazisinin yüksek ve engebeli olmasıyla bağlantısı yoktur?

 • Bol alüvyon taşımaları
 • Rejimlerinin düzensiz olması
 • Akış hızlarının yüksek olması
 • Denge profiline ulaşmamış olmaları
Soru 13

Menderes adı verilen vadi tipi hangi denizimize dökülen akarsularda daha çok görülür?

 • Ege Denizi
 • Akdeniz
 • Karadeniz
 • Marmara Denizi
REKLAM
Soru 14

I. Tombolo
II. Kırgıbayır
III. Kıyı oku
IV. Polye
Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgalar tarafından oluşturulmuştur?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
 • II, III ve IV
Soru 15

Ülkemizde dört mevsimin belirgin şekilde yaşanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuzey Yarım Küre’de yer alması
 • Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Dağlık ve engebeli araziye sahip olması
 • Ilıman kuşakta hava kütlelerinin geçiş alanında olması
Soru 16

Aşağıda verilen şehirlerden hangileri arasında; nem oranları ile günlük ve yıllık sıcaklık değerleri arasındaki fark daha belirgin şekilde gözlemlenip ölçülür?

 • Mersin-Yozgat
 • Kayseri-Erzurum
 • İzmir-Manisa
 • Çanakkale-Giresun
Soru 17

• Güneybatıdan esen sıcak ve kuru rüzgârdır.
• Ege, Akdeniz ve Marmara kıyılarında etkilidir.
• Estiğinde sıcaklığı yükseltir.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan yerel rüzgarın adı nedir?

 • Lodos
 • Kıble
 • Poyraz
 • Yıldız
Soru 18

Dünya haritasında gösterilen hatlar aşağıdaki ürünlerden hangisinin taşıma güzergâhı olabilir?

 • Buğday
 • Demir
 • Kereste
 • Petrol
Soru 19

Orta Doğu aşağıdaki bölge türlerinden hangisinin içine girmez?

 • Petrol bölgesi
 • Kurak bölge
 • Orman bölgesi
 • İslami Bölge
Soru 20

Sanayileşme ve kentleşme beraberinde aşağıdakilerden hangisine olan talebi daha çok arttırmıştır?

 • Ormana
 • Enerjiye
 • Otoyola
 • Besine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBACDBBCDCBACDAADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?