GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi teşkilatların kuruluş amaçları, etkili olduğu bölgeler ile faaliyetleri coğrafyanın hangi alt dalı tarafından incelenir?

 • A) Siyasi coğrafya
 • B) Sanayi coğrafyası
 • C) Ticaret coğrafyası
 • D) Yerleşme coğrafyası
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi köylerde halkın ortaklaşa kullandığı yerlerden biri değildir?

 • A) Yayla
 • B) Cami
 • C) Orman
 • D) Tarla
SORU 3

Tarıma uygun düz alanların geniş yer tuttuğu ve suyun kısıtlı olduğu yerlerde toplu yerleşme dokusu yaygındır.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi buna iyi bir örnektir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV9
SORU 4

İnsanların şehirlerde ve doğada yaptıkları değişimin temel amacı nedir?

 • A) Kendi ihtiyaçlarını gidermek
 • B) Çevreyi daha çok korumak
 • C) İklimin olumsuzluklarını gidermek
 • D) Her alanda daha çok tüketmek
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Egeit karasının çökmesine bağlı olarak Anadolu’da ortaya çıkan değişikliktir?

 • A) Orta Anadolu platolarının oluşumu
 • B) Kuzey Anadolu kıvrım dağlarının oluşumu
 • C) Batı Anadolu’daki horst ve grabenlerin oluşumu
 • D) Van gölü ve çevresindeki volkanik dağların oluşumu
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi volkanik dağdır?

 • A) Madra
 • B) Hakkari
 • C) Küre
 • D) Karacadağ
SORU 7

Kuzey Anadolu deprem kuşağı aşağıda verilen yerlerin hangisinden başlar?

 • A) İzmir Körfezi
 • B) Saroz körfezi
 • C) Gökova körfezi
 • D) İskenderun körfezi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi deprem riski düşük olan şehirlerimizdendir?

 • A) Bolu
 • B) Trabzon
 • C) Van
 • D) Afyon
SORU 9

Türkiye’de ovaların nüfus bakımından yoğun yerler olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yükseltilerinin düşük olması
 • B) Yer altı sularınca zengin olmaları
 • C) Tarım ve ulaşıma uygun olmaları
 • D) Alüvyal topraklarca zengin olmaları
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi delta ovalarımızdan değildir?

 • A) Bafra
 • B) Silifke
 • C) Çarşamba
 • D) Düzce
SORU 11

Erzurum-Kars platosu haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yer almaktadır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 12

Türkiye akarsularının aşağıdaki genel özelliklerinden hangisinin arazisinin yüksek ve engebeli olmasıyla bağlantısı yoktur?

 • A) Bol alüvyon taşımaları
 • B) Rejimlerinin düzensiz olması
 • C) Akış hızlarının yüksek olması
 • D) Denge profiline ulaşmamış olmaları
SORU 13

Menderes adı verilen vadi tipi hangi denizimize dökülen akarsularda daha çok görülür?

 • A) Ege Denizi
 • B) Akdeniz
 • C) Karadeniz
 • D) Marmara Denizi
SORU 14

I. Tombolo
II. Kırgıbayır
III. Kıyı oku
IV. Polye
Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgalar tarafından oluşturulmuştur?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II, III ve IV
SORU 15

Ülkemizde dört mevsimin belirgin şekilde yaşanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kuzey Yarım Küre’de yer alması
 • B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • C) Dağlık ve engebeli araziye sahip olması
 • D) Ilıman kuşakta hava kütlelerinin geçiş alanında olması
SORU 16

Aşağıda verilen şehirlerden hangileri arasında; nem oranları ile günlük ve yıllık sıcaklık değerleri arasındaki fark daha belirgin şekilde gözlemlenip ölçülür?

 • A) Mersin-Yozgat
 • B) Kayseri-Erzurum
 • C) İzmir-Manisa
 • D) Çanakkale-Giresun
SORU 17

• Güneybatıdan esen sıcak ve kuru rüzgârdır.
• Ege, Akdeniz ve Marmara kıyılarında etkilidir.
• Estiğinde sıcaklığı yükseltir.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan yerel rüzgarın adı nedir?

 • A) Lodos
 • B) Kıble
 • C) Poyraz
 • D) Yıldız
SORU 18

Dünya haritasında gösterilen hatlar aşağıdaki ürünlerden hangisinin taşıma güzergâhı olabilir?

 • A) Buğday
 • B) Demir
 • C) Kereste
 • D) Petrol
SORU 19

Orta Doğu aşağıdaki bölge türlerinden hangisinin içine girmez?

 • A) Petrol bölgesi
 • B) Kurak bölge
 • C) Orman bölgesi
 • D) İslami Bölge
SORU 20

Sanayileşme ve kentleşme beraberinde aşağıdakilerden hangisine olan talebi daha çok arttırmıştır?

 • A) Ormana
 • B) Enerjiye
 • C) Otoyola
 • D) Besine
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBACDBBCDCBACDAADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?