Coğrafya 3 – Test 10 2017-1. Dönem

SORU 1

Tor topoğrafyası aşağıdaki kayaçlardan hangisinin ayrışması sonucu oluşur?

 • Andezit
 • Bazalt
 • Granit
 • Volkan camı
SORU 2

Tortul kayaçların oluşabilmesi için ilk önce aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

 • Bulundukları alanda ormanların gelişmesi
 • Kuvvetli metamorfik faaliyetlerin gerçekleşmesi
 • Volkanik faaliyetlerle tüflerin araziye yayılması
 • Kayaçların dış kuvvetlerce aşındırılıp taşınması
SORU 3

Kıtaların Kayma Teorisi aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

 • Albert Einstein
 • Thomas Edison
 • Alfred Wegener
 • Toriçelli Mercury
SORU 4

Levhaların sürekli hareket halinde olmalarının insanlar için en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Depremlere neden olmaları
 • Dağ oluşumlarına neden olmaları
 • Sıcak su kaynaklarını doğurmaları
 • Volkanik faaliyetleri oluşturmaları
SORU 5

Okyanusların yüz ölçümlerine göre büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Büyük okyanus, Hint okyanusu,Atlas okyanusu
 • Büyük okyanus, Atlas okyanusu,Hint okyanusu
 • Atlas okyanusu, Büyük okyanus,Hint okyanusu
 • Hint okyanusu, Atlas okyanusu,Büyük okyanus
SORU R
SORU 6

Karstik göllerin kireç taşı gibi kolay eriyebilen yerlerde oluştuğu göz önüne alınırsa haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde daha yaygın olduğu söylenebilir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu sağlayan iklim kaynaklı bir etkendir?

 • Arazinin eğimi
 • Bitkilerin asitleri
 • Kayacın dokusu
 • Toprağın yıkanması
SORU 8

Tropikal iklim bölgelerinde görülen uzun boylu ot toplulukları ile yer yer tek veya ağaç kümelerinden oluşan bitki topluluklarına ne ad verilir?

 • Savan
 • Maki
 • Tundra
 • Tayga
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi modern nüfus sayımlarının amaçlarından biri olamaz?

 • Vergi yükümlülerini belirlemek
 • Nüfusun yaş gruplarını belirlemek
 • Tüketim alışkanlıklarını belirlemek
 • Kır ve kent nüfus miktarını belirlemek
SORU 10

Dünya nüfusunun; 2000 yılında 6 milyar, 2010’da ise 6.9 milyar olduğu düşünülürse 2016’da aşağıdaki değerlerden hangisine daha yakın olduğu söylenebilir?

 • 7.1 Milyar
 • 7.4 Milyar
 • 8.2 Milyar
 • 8.5 Milyar
SORU 11

Tarımsal nüfus yoğunluğu ile fizyolojik nüfus yoğunluğu birbirine yakın olan bir ülkede çalışan nüfus hangi sektörde daha çok istihdam edilmektedir?

 • Tarım
 • Sanayi
 • İnşaat
 • Hizmet
SORU 12

Aşağıdaki olayların hangisinde göç nedeni doğal sebeplerden kaynaklanmaktadır?

 • Hukuk fakültesini kazanan Ayşe’nin Ankara’ya yerleşmesi
 • Ülkesindeki savaş nedeniyle Suriyeli ailenin Türkiye’ye gelmesi
 • Halil Amcanın erozyon nedeniyle köyünden Tokat’a göç etmesi
 • Ankara’da bir fabrikada iş bulan Ferhat’ın kasabasından ayrılması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yılların başından itibaren Türklerin çalışmak için gittiği Avrupa ülkelerinden biri değildir?

 • Fransa
 • Polonya
 • Avusturya
 • Hollanda
SORU 14

İlk zanaat kârların Neolitik Çağ’da ortaya çıktığının kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mağaralardaki süslemeler
 • Takasla ticaretin başlaması
 • Bazı hayvanların evcilleştirilmesi
 • Seramikten kap kacakların yapılması
SORU 15

Ekonomik faaliyetler kaç ana gruba ayrılır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
SORU 16

Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri arasında yer almaktadır.
Sadece bu bilgiden yararlanarak yurdumuzla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

 • Başlangıç Meridyeninin doğusundadır.
 • Yengeç Dönencesinin kuzeyindedir.
 • Ekvator, Türkiye’nin güneyindedir.
 • Güneyden kuzeye gidildikçe gölge boyu uzar.
SORU 17

Türkiye’de Paleozoikte başkalaşıma uğrayarak sertleşmiş kütlelere ne denir?

 • Tetis
 • Pangea
 • Levha
 • Masif
SORU R
SORU 18

Haritada verilen dağlardan hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir?

 • Köroğlu
 • Kaz
 • Canik
 • Mardin
SORU 19

Türkiye’de platoların şekillenmesinde etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dalgalar
 • Akarsular
 • Buzullar
 • Rüzgârlar
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de az yağış alan yerlerdendir?

 • Iğdır Ovası
 • Yıldız Dağları
 • Batı Karadeniz
 • Menteşe yöresi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDCABADACBACBDCADBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Online Test 10

Açık lise Test çöz 2017 Coğrafya 3 testimiz 07 - 08 ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Coğrafya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 ocak 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 ocak 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 ocak 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 3 2017 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 3 soruları toplamda 1 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 3 testinin başarı yüzdesi %58. Sınava katılan 1 öğrenci arasından sadece 1 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 172.73 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?