Coğrafya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Tor topoğrafyası aşağıdaki kayaçlardan hangisinin ayrışması sonucu oluşur?

 • Andezit
 • Bazalt
 • Granit
 • Volkan camı
Soru 2

Tortul kayaçların oluşabilmesi için ilk önce aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

 • Bulundukları alanda ormanların gelişmesi
 • Kuvvetli metamorfik faaliyetlerin gerçekleşmesi
 • Volkanik faaliyetlerle tüflerin araziye yayılması
 • Kayaçların dış kuvvetlerce aşındırılıp taşınması
Soru 3

Kıtaların Kayma Teorisi aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

 • Albert Einstein
 • Thomas Edison
 • Alfred Wegener
 • Toriçelli Mercury
Soru 4

Levhaların sürekli hareket halinde olmalarının insanlar için en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Depremlere neden olmaları
 • Dağ oluşumlarına neden olmaları
 • Sıcak su kaynaklarını doğurmaları
 • Volkanik faaliyetleri oluşturmaları
Soru 5

Okyanusların yüz ölçümlerine göre büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Büyük okyanus, Hint okyanusu,Atlas okyanusu
 • Büyük okyanus, Atlas okyanusu,Hint okyanusu
 • Atlas okyanusu, Büyük okyanus,Hint okyanusu
 • Hint okyanusu, Atlas okyanusu,Büyük okyanus
REKLAM
Soru 6

Karstik göllerin kireç taşı gibi kolay eriyebilen yerlerde oluştuğu göz önüne alınırsa haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde daha yaygın olduğu söylenebilir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu sağlayan iklim kaynaklı bir etkendir?

 • Arazinin eğimi
 • Bitkilerin asitleri
 • Kayacın dokusu
 • Toprağın yıkanması
Soru 8

Tropikal iklim bölgelerinde görülen uzun boylu ot toplulukları ile yer yer tek veya ağaç kümelerinden oluşan bitki topluluklarına ne ad verilir?

 • Savan
 • Maki
 • Tundra
 • Tayga
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi modern nüfus sayımlarının amaçlarından biri olamaz?

 • Vergi yükümlülerini belirlemek
 • Nüfusun yaş gruplarını belirlemek
 • Tüketim alışkanlıklarını belirlemek
 • Kır ve kent nüfus miktarını belirlemek
Soru 10

Dünya nüfusunun; 2000 yılında 6 milyar, 2010’da ise 6.9 milyar olduğu düşünülürse 2016’da aşağıdaki değerlerden hangisine daha yakın olduğu söylenebilir?

 • 7.1 Milyar
 • 7.4 Milyar
 • 8.2 Milyar
 • 8.5 Milyar
Soru 11

Tarımsal nüfus yoğunluğu ile fizyolojik nüfus yoğunluğu birbirine yakın olan bir ülkede çalışan nüfus hangi sektörde daha çok istihdam edilmektedir?

 • Tarım
 • Sanayi
 • İnşaat
 • Hizmet
Soru 12

Aşağıdaki olayların hangisinde göç nedeni doğal sebeplerden kaynaklanmaktadır?

 • Hukuk fakültesini kazanan Ayşe’nin Ankara’ya yerleşmesi
 • Ülkesindeki savaş nedeniyle Suriyeli ailenin Türkiye’ye gelmesi
 • Halil Amcanın erozyon nedeniyle köyünden Tokat’a göç etmesi
 • Ankara’da bir fabrikada iş bulan Ferhat’ın kasabasından ayrılması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yılların başından itibaren Türklerin çalışmak için gittiği Avrupa ülkelerinden biri değildir?

 • Fransa
 • Polonya
 • Avusturya
 • Hollanda
REKLAM
Soru 14

İlk zanaat kârların Neolitik Çağ’da ortaya çıktığının kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mağaralardaki süslemeler
 • Takasla ticaretin başlaması
 • Bazı hayvanların evcilleştirilmesi
 • Seramikten kap kacakların yapılması
Soru 15

Ekonomik faaliyetler kaç ana gruba ayrılır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 16

Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri arasında yer almaktadır.
Sadece bu bilgiden yararlanarak yurdumuzla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

 • Başlangıç Meridyeninin doğusundadır.
 • Yengeç Dönencesinin kuzeyindedir.
 • Ekvator, Türkiye’nin güneyindedir.
 • Güneyden kuzeye gidildikçe gölge boyu uzar.
Soru 17

Türkiye’de Paleozoikte başkalaşıma uğrayarak sertleşmiş kütlelere ne denir?

 • Tetis
 • Pangea
 • Levha
 • Masif
Soru 18

Haritada verilen dağlardan hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir?

 • Köroğlu
 • Kaz
 • Canik
 • Mardin
Soru 19

Türkiye’de platoların şekillenmesinde etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dalgalar
 • Akarsular
 • Buzullar
 • Rüzgârlar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de az yağış alan yerlerdendir?

 • Iğdır Ovası
 • Yıldız Dağları
 • Batı Karadeniz
 • Menteşe yöresi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCABADACBACBDCADBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?