GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Tor topoğrafyası aşağıdaki kayaçlardan hangisinin ayrışması sonucu oluşur?

 • A) Andezit
 • B) Bazalt
 • C) Granit
 • D) Volkan camı
SORU 2

Tortul kayaçların oluşabilmesi için ilk önce aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

 • A) Bulundukları alanda ormanların gelişmesi
 • B) Kuvvetli metamorfik faaliyetlerin gerçekleşmesi
 • C) Volkanik faaliyetlerle tüflerin araziye yayılması
 • D) Kayaçların dış kuvvetlerce aşındırılıp taşınması
SORU 3

Kıtaların Kayma Teorisi aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

 • A) Albert Einstein
 • B) Thomas Edison
 • C) Alfred Wegener
 • D) Toriçelli Mercury
SORU 4

Levhaların sürekli hareket halinde olmalarının insanlar için en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Depremlere neden olmaları
 • B) Dağ oluşumlarına neden olmaları
 • C) Sıcak su kaynaklarını doğurmaları
 • D) Volkanik faaliyetleri oluşturmaları
SORU 5

Okyanusların yüz ölçümlerine göre büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Büyük okyanus, Hint okyanusu,Atlas okyanusu
 • B) Büyük okyanus, Atlas okyanusu,Hint okyanusu
 • C) Atlas okyanusu, Büyük okyanus,Hint okyanusu
 • D) Hint okyanusu, Atlas okyanusu,Büyük okyanus
SORU 6

Karstik göllerin kireç taşı gibi kolay eriyebilen yerlerde oluştuğu göz önüne alınırsa haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde daha yaygın olduğu söylenebilir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu sağlayan iklim kaynaklı bir etkendir?

 • A) Arazinin eğimi
 • B) Bitkilerin asitleri
 • C) Kayacın dokusu
 • D) Toprağın yıkanması
SORU 8

Tropikal iklim bölgelerinde görülen uzun boylu ot toplulukları ile yer yer tek veya ağaç kümelerinden oluşan bitki topluluklarına ne ad verilir?

 • A) Savan
 • B) Maki
 • C) Tundra
 • D) Tayga
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi modern nüfus sayımlarının amaçlarından biri olamaz?

 • A) Vergi yükümlülerini belirlemek
 • B) Nüfusun yaş gruplarını belirlemek
 • C) Tüketim alışkanlıklarını belirlemek
 • D) Kır ve kent nüfus miktarını belirlemek
SORU 10

Dünya nüfusunun; 2000 yılında 6 milyar, 2010’da ise 6.9 milyar olduğu düşünülürse 2016’da aşağıdaki değerlerden hangisine daha yakın olduğu söylenebilir?

 • A) 7.1 Milyar
 • B) 7.4 Milyar
 • C) 8.2 Milyar
 • D) 8.5 Milyar
SORU 11

Tarımsal nüfus yoğunluğu ile fizyolojik nüfus yoğunluğu birbirine yakın olan bir ülkede çalışan nüfus hangi sektörde daha çok istihdam edilmektedir?

 • A) Tarım
 • B) Sanayi
 • C) İnşaat
 • D) Hizmet
SORU 12

Aşağıdaki olayların hangisinde göç nedeni doğal sebeplerden kaynaklanmaktadır?

 • A) Hukuk fakültesini kazanan Ayşe’nin Ankara’ya yerleşmesi
 • B) Ülkesindeki savaş nedeniyle Suriyeli ailenin Türkiye’ye gelmesi
 • C) Halil Amcanın erozyon nedeniyle köyünden Tokat’a göç etmesi
 • D) Ankara’da bir fabrikada iş bulan Ferhat’ın kasabasından ayrılması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yılların başından itibaren Türklerin çalışmak için gittiği Avrupa ülkelerinden biri değildir?

 • A) Fransa
 • B) Polonya
 • C) Avusturya
 • D) Hollanda
SORU 14

İlk zanaat kârların Neolitik Çağ’da ortaya çıktığının kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mağaralardaki süslemeler
 • B) Takasla ticaretin başlaması
 • C) Bazı hayvanların evcilleştirilmesi
 • D) Seramikten kap kacakların yapılması
SORU 15

Ekonomik faaliyetler kaç ana gruba ayrılır?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 16

Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri arasında yer almaktadır.
Sadece bu bilgiden yararlanarak yurdumuzla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

 • A) Başlangıç Meridyeninin doğusundadır.
 • B) Yengeç Dönencesinin kuzeyindedir.
 • C) Ekvator, Türkiye’nin güneyindedir.
 • D) Güneyden kuzeye gidildikçe gölge boyu uzar.
SORU 17

Türkiye’de Paleozoikte başkalaşıma uğrayarak sertleşmiş kütlelere ne denir?

 • A) Tetis
 • B) Pangea
 • C) Levha
 • D) Masif
SORU 18

Haritada verilen dağlardan hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir?

 • A) Köroğlu
 • B) Kaz
 • C) Canik
 • D) Mardin
SORU 19

Türkiye’de platoların şekillenmesinde etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dalgalar
 • B) Akarsular
 • C) Buzullar
 • D) Rüzgârlar
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de az yağış alan yerlerdendir?

 • A) Iğdır Ovası
 • B) Yıldız Dağları
 • C) Batı Karadeniz
 • D) Menteşe yöresi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDCABADACBACBDCADBBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler