GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

O zaman başından aşkındı(I) derdi,
Mermeri oyardı(II), taşı delerdi.
Kaç yanık yolcuya(III) soğuk su verdi,
Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi(IV).
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem çekim eki almıştır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde yapıca özdeş olan sözcükler bir arada verilmiştir?

 • A) kalemler – gelenek
 • B) keskin – uyku
 • C) yüzbaşı – olgun
 • D) sanat – çekyat
SORU 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “donmak”sözcüğü, “beklenmedik bir durum karşısında birden hareketsiz kalmak”anlamında kullanılmıştır?

 • A) Yaşlı adam dışarıda donmak üzereydi.
 • B) Donmuş beyinler gelişmeye engel olur.
 • C) Karşılarında beni görünce hepsi o anda dondu.
 • D) Arabayla donmuş bir gölün üzerinden geçmiştik.
SORU 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük soyut anlamlıdır?

 • A) O gün hava oldukça kapalı ve iç karartıcıydı.
 • B) Sokağı mis gibi bir ekmek kokusu sarmıştı.
 • C) Kendi emelleriniz uğruna başkalarına zarar vermeyin.
 • D) Bu yaylanın her mevsim ayrı bir güzelliği olur.
SORU 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boş”sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

 • A) Yeni gelen misafirleri boş odalara yerleştiriniz.
 • B) Küçük kardeşinin bütün uğraşları boş çıktı.
 • C) Boş düşüncelere kapılıp kendini üzüyorsun.
 • D) Bana söylediği boş sözlere inanmamı bekledi.
SORU 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

 • A) Bu işi kabul edip etmeyeceğini merakla bekliyoruz.
 • B) Davranışları arasında bir karşıtlık söz konusuydu.
 • C) Uzun yıllar sonra buralara kar yağmıştı.
 • D) Yeni telefon alınca eskisini bana verdi.
SORU 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çarpmak” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

 • A) Sahneye çıkacağım için kalbim hızlı hızlı çarpıyordu.
 • B) Otobüste yaşlı bir adamın cüzdanını çarpmışlar.
 • C) Babası kapıyı hızla çarpıp dışarı çıktı.
 • D) Üç basamaklı sayıları zihinde çarpmak benim için çocuk oyuncağı.
SORU 8

(I) Güçlü kitaplar, okurlarının hisleriyle aynı yaşta olan kitaplardır. (II) En sağlam kitaplar, bize düş evreninin kapısını açan kitaplardır. (III) Hiçbir zaman yaşlanmayan, okurlarını kendi yaşına çeken kitaplar başarılı eserlerdir. (IV) Bu eserlerin kaç yaşındaki bir yazar tarafından yazıldıkları ya da kaç yaşındaki bir okur kitlesini hede?ediği önemli değildir.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

 • A) I ve III
 • B) II ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.20
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi yapıca basit bir cümledir?

 • A) Bu olayı ona anlatmayı düşünüyorum.
 • B) O gece bütün köy bir araya gelmişti.
 • C) Kitap okuyan insan olaylara farklı bakar.
 • D) Kasabaya inmiş, evin ihtiyaçlarını almıştı.
SORU 10

Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiştir?

 • A) Takınsam kanat manat Kuş muş olsam seğirtsem
 • B) Bir büyük oyun yaşamak dediğin Beni ya sevmeli ya öldürmeli
 • C) Sarışın buğdayı rüyalarımızın Seni bağrımızda eker biçeriz
 • D) Rüzgârlı havalarda sokağa çık Ama şaşırtma beni
SORU 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır?

 • A) Yeşil pencerenden bir gül at bana.
 • B) En sevdiğim çiçek güldür.
 • C) Mavi gözleri birdenbire bulutlandı.
 • D) Güneşin ışıkları odayı sarmıştı.
SORU 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

 • A) Oğluna her zaman güvenir, her durumda desteklerdi.
 • B) Valimiz sık sık okulumuza gelir,projelerimize destek verirdi.
 • C) Şehir planlamacılığı her geçen gün önem kazanıyor.
 • D) Bir dergide çalışmaya başlamış,öykülerimi ilk defa okur karşısına çıkarmıştım.
SORU 13

Bazı kitaplarda anlatılan dünya öyle canlı, öyle fantastiktir ki okuyucu bu kitaba kendini kaptırır ve kitabı elinden bırakamaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

 • A) Fantastik romanlar son dönemden çok okunan roman türüdür.
 • B) Farklı bakış açısı kazandıran kitaplar bütün övgülere layıktır.
 • C) Gerçeküstü ve renkli bir anlatıma sahip kitaplar okuyucuların beğenisini kazanır.
 • D) Okuyucuların hayal dünyasını zenginleştirmeyi amaçlayan kitaplar çocuklara yönelik olmalıdır.
SORU 14

Yaşar Kemal’in onlarca eseri olmasına rağmen aslında tek bir roman yazdığını söyleyebiliriz. Çünkü eserleri tek bir iskeletin üzerine oturmaktadır. Onun eserlerinde doğaya sahip çıkanlar, doğanın özünü her şeyden üstün tutanlar yüceltilmiştir. Eserleri adalete, merhamete, sevgiye dairdir.Yazar eserlerinde, her alanda ezilenlerin yanında yer almış; kötünün vezalimin ebedî bir adaletle cezalandırılması gerektiğini dile getirmiştir.
Bu parçada Yaşar Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) Zayıf olanların sesi olduğuna
 • B) Eserlerinde ortak konuları işlediğine
 • C) Kahramanlarının doğaya önem verdiğine
 • D) Roman türündeki eserleriyle başarılı olduğuna
SORU 15

(I) Çocukların istenmeyen bazı davranışları veya önüne geçilemeyen korkuları olabilir. (II) Bunlar doğal ve aşılabilir durumlardır. (III) Bu tür sorunların üstesinden gelebilmek için farklı yöntemler denemek gerekebilir.(IV) Çocukların ebeveynleri ile iletişimleri, gelişimleri açısından oldukça önemlidir. (V) Bir yöntem işe yaramadığında başka yöntemler aramak ve bulmak zorunda kalınabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın düşünce akışını bozmaktadır?

 • A) II.
 • B) III.
 • C) IV.
 • D) V.
SORU 16

Fotoğraflara hiç bakmadım desem yeridir. Bakacaksam da bire bir fotoğraftan geçmeyi sevmiyorum Fotoğraflara şöyle bir bakarım, ardından aklımda kalanı çizmeye çalışırım. Böylece daha özgün karakterler çıkarabiliyorum.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir?

 • A) Çizim aşamasında fotoğraflar üzerinde mi çalışırsınız?
 • B) Eserinizde fotoğraflara yer vermenizdeki amaçlar nelerdir?
 • C) Çocuklara yönelik kitaplarda hayvan kahramanların resimlerine neden yer verilmektedir?
 • D) Çizimlerinizdeki karakterlerin sevilmesinin nedenleri nelerdir?
SORU 17

Bir ulusun şiiri demek ondaki dehalığın en doğru, en arı görünümü demektir. Milletin dehası her ülke şiirine kendine özgü bir renk, bir koku ve farklı bir seste yansır. Birçok milletin şiirinde alışveriş olsa da bu kendine özgülük daima kendini korur. Ortak konular bile o milletin kültür ve edebiyat geleneğine göre şekil alır.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Farklı şiir anlayışları arasında benzerlikler bulunmaktadır.
 • B) Şiir ayrı bir dehalık gerektiren birtürdür.
 • C) Her milletin şiir anlayışında farklılıklar söz konusudur.
 • D) Şiir, her dönemde kendini yenileyen bir tür olmuştur.
SORU 18

Kendimizi başka bir yaşamın içine atmak için tiyatronun rahat koltuklarına gömülüyoruz. Alışılmışın dışına çıkmanın başka yolu yok. Bir iki saatiçin de olsa kendimizi başkasın dayaşama isteği duyuyoruz. Belki de başkasını, kendimizde yaşama isteği vardır bu duyguda. Bu açıdan birşeylerden kopup bir yerlere sığınmadır tiyatro.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tiyatro ile kendi yaşamımızdan uzaklaşıp farklı bir yaşamın içine gireriz.
 • B) Tiyatro gerçeğe yakınlığı ile diğer edebî türlerden oldukça farklıdır.
 • C) Tiyatronun, hayatın kendisi olması onu tercih edilir kılmıştır.
 • D) Tiyatro kişinin kendi hayatını sorgulamasını sağlar.
SORU 19

Okyanusların derinlerindeki hidrotermal bacaların çevresi, bilinen en uç yaşam alanları arasında. Yer kabuğunun içine sızan okyanus suyu ısınıyor, kimyasal maddeleri emiyor ve okyanus dibindeki “hidrotermal baca”adı verilen yerlerden dışarı fışkırıyor.İçlerinden çıkan suyun sıcaklığı 400 dereceyi geçebilen bu bacaların etrafındaki dev midyeler, boyları iki metreye varabilen solucanlar, beyaz yengeçler ve diğer canlılar araştırmacıları hayrete düşüyor.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

 • A) Sayısal ifadeye
 • B) Karşılaştırmaya
 • C) Açıklamaya
 • D) Örneklere
SORU 20

Bugün okuduğum sanat eleştirileri içinde yüzeysel, saldırgan, zaman zaman temelsiz yazılara rastlıyorum. Çok kapsamlı bir araştırmaya dayanmadan, düşüncelerini temellendirmeden öznel yorumları kolayca savurduklarını görüyorum. Doğru dürüst çalışan ve eleştirisini sağlam bir kurgu üzerine oturtan eleştirmen çok az.
Bu parçada yazarın sanat eleştirmenlerinde gördüğü eksiklik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eleştirisini yaptıkları sanatçının düşüncelerini dikkate almamaları
 • B) Eleştiri alanında kendilerini yetiştirmemeleri ve nesnellikten uzak olmaları
 • C) Sanatçıyı değil eseri merkeze alan bir eleştiriyi benimsemeleri
 • D) Okurun düşüncelerini önceleyen bireleştiri anlayışına sahip olmaları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBCCADDABCDACDCACADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?