GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 3 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

• Anlattığım konuyu kim özetleyecek?
• Tüm organlarımız gibi beynimiz de yaşlanır.
• Aracınızı lütfen buradan çekiniz!
Bu cümlelerde aşağıdaki dil işlevlerinden hangisine örnek yoktur?

 • A) V - I - IV - II - III
 • B) Alıcıyı harekete geçirme
 • C) Dil ötesi
 • D) Kanalı kontrol
SORU 2

Çağımızda bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde iletişim olanakları çeşitlenmiştir. Bu da iletişimi hiç olmadığı kadar kolaylaştırmıştır.Hayatımızın her aşamasında var olan iletişim, bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla küreselleşen dünyanın en temel ögesi hâline gelmiştir.
Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İletişim ve Teknoloji
 • B) Küreselleşen Dünya
 • C) Çevre ve İletişim
 • D) Sağlıklı İletişim Yolları
SORU 3

İletişimde bir tür şifreleme söz konusu olduğundan konuşan iki kişinin birbirini anladığı seslerden oluşan ve belli kuralları olan her doğal dile _______ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Kod
 • B) Kanal
 • C) Dönüt
 • D) İleti
SORU 4

Tartışmadan önce probleme uygun dramatizasyonlar yapılabilir, sergiler ve yakın çevre gezilebilir, yazılı materyaller okunabilir, farklı kaynaklardan yararlanılabilir. Bu tür etkinlikler katılımcılarda ortak yaşantı oluşmasını sağlar, tartışmanın yöntemini belirler ve tartışmaya katılımı sağlar.
Bu parçada tartışma yönteminin aşamalarından hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

 • A) Değerlendirme
 • B) Problemin seçimi
 • C) Tartışmayı yönlendirecek soruların belirlenmesi
 • D) Araç ve tekniklerin belirlenmesi
SORU 5

Konuşma sırasında % 55 görüntü,% 38 ses, % 7 sözler etkilidir.
Bu bilgiden hareketle bir sunumun etkili olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • A) Ses tonu konuya göre ayarlanmalıdır.
 • B) Anlatım görsel materyallerle desteklenmelidir.
 • C) Dinleyicilerle göz irtibatı kurulmalıdır.
 • D) Kısa ve net cümleler tercih edilmelidir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden değildir?

 • A) Tartışmayı başlatmak
 • B) Konuşmacılara eşit süre vermek
 • C) Gerektiğinde konuyu toparlamak
 • D) Tartışmaya katılacak dinleyicileri seçmek
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi tartışmanın amaçlarından değildir?

 • A) Düşüncelerin, gözlem ve kanıların değişmesini sağlamak
 • B) Bir konunun olumlu ya da olumsuz yönlerini ortaya koymak
 • C) Herkesi aynı doğrultuda düşünmeye sevk etmek
 • D) Bir konuya farklı yaklaşımlar kazandırmak
SORU 8

Panel ile ______ üslup dışında özellikleri bakımdan birbirine çok benzer.Panelin ______ tek farkı ise seyircilerin tartışmaya aktif olarak katılmamasıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • A) sunum – konferanstan
 • B) açık oturum – forumdan
 • C) forum – sempozyumdan
 • D) münazara – sunumdan
SORU 9

Hani eski iklimler,
Has ekmekten dilimler?
Hey gidi zamane hey!
Tesellisiz ilimler,
Adaletsiz taksimler…
Hani eski iklimler?

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yaşama sevinci
 • B) Ayrılık Acısı
 • C) Kaybetme korkusu
 • D) Geçmişe özlem
SORU 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusudur?

 • A) Yorgunluğunuzu gidermek için kitap okuyunuz, derler.
 • B) Bu sular her derde devadır, diyerek bizi ikna etmeye çalıştı.
 • C) Eskiden buraların bağ bostan olduğunu söyler, dertlenir dururdu.
 • D) Doğu ölümün sırrına sahiptir,cümlesiyle başladı söze.
SORU 11

Karşıda ağır yüklü bir dağ, göl kıyısı boyunca yere çömelmişti; üst yarısı göğe ait, parlak beyazdı; alt yarısı ise karanlık ve zalim. Bir bakıma burası cennet ile yeryüzünün ayrıldığı yerdi.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Açıklama
 • B) Betimleme
 • C) Öyküleme
 • D) Tartışma
SORU 12

(I) Gorki’nin otobiyografik üçlemesinin ilk kitabı olan “Çocukluğum”, yazarın beş yaşında babasını kaybettiği tarihten başlayarak dede evinden ayrıldığı zamana kadarki yaşamını anlatıyor. (II) İkinci kitap olan “Ekmeğimi Kazanırken” çalışmak zorunda kaldığı dönemi anlatır. (III) Üçlemenin son kitabı ise “Benim Üniversitelerim”adını taşır. (IV) Bu üçleme Gorki’nin“Ana” romanını, o kadar bilinmese de,gölgede bırakacak değerdedir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi öznel anlatımlıdır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 13

Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlatıcı kullanılmıştır?

 • A) Kuyumcu Nazım Efendi ellerini yıkamak için lavaboya yöneldi,musluğu açtı. Buz gibi akan suyun altına ellerini tuttu.
 • B) Önde Seyfi arkada Kenan otobüsten inip dereye girdiler. Tekerin durumuna baktılar. Teker çamura iyiden iyiye saplanmıştı.
 • C) İnişteki merdivenin sahanlığında bir dilenci gördüm. Kadının durumuna üzülüp cebimdeki son parayı da ona verdim.
 • D) Manav çırağı omzuna yüklendiği meyve kasalarıyla kamyona doğru gidiyordu. Manav Necmi ise tere batmış; kamyonun arkasındaki kasaları düzeltmeye çalışıyordu.
SORU 14

Evrende büyük miktarda karanlık madde olduğu biliniyor. Karanlık madde, ışıkla etkileşmediği için doğrudan gözlemlenmese de çevresinde sebep olduğu etkiler incelenerek evrenin hangi bölgelerinde ne kadar karanlık madde olduğu hesaplanabiliyor. Karanlık maddenin doğası ile ilgili çalışmalar hâlâ devam ediyor.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Açıklayıcı
 • B) Tartışmacı
 • C) Öyküleyici
 • D) Betimleyici
SORU 15

Anlatımda söz gereksiz yere uzatılmamalı, az sözcükle çok şey anlatılmalıdır.
Anlatımın taşıması gereken bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Akıcılık
 • B) Tutarlılık
 • C) Özlülük
 • D) Doğallık
SORU 16

Bu hastalık en çok okul çağındaki çocuklarda yaygın olarak görülmektedir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
 • B) Gereksiz sözcük kullanılması
 • C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
 • D) Tamlayan eki eksikliği
SORU 17

Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili söz alışılmış bağdaştırmadır?

 • A) Mektebe gittiğim o altın sabah
 • B) Bir an zamanın gölgesi yüze değer
 • C) Hissin ve aklın sonsuz memleketinde
 • D) Bembeyaz bulutlar gibi geçer göklerden
SORU 18

Batılı bir turizm uzmanı, “Yeryüzünde pek az memleket turist çekme bakımından Türkiye ile boy ölçüşebilir.”diyor. Bu değerli övgü bir nezaket sözü değildir. Gerçekten yurdumuz,Akdeniz ikliminden Alpler iklimi ne kadar basamak basamak değişen tabiat nitelikleri ile deniz kıyıları, yüce dağlar, ormanlar, göller, çağlayanlar vb. güzellikleri yanında en eski uygarlıkların anılarını da sınırları içinde barındırır.
Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Öyküleyici
 • B) Mizahi
 • C) Kanıtlayıcı
 • D) Gelecekten söz eden
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımın özellikleri arasında sayılamaz?

 • A) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
 • B) Farklı anlatıcı türlerinden yararlanılabilir.
 • C) Kişi, zaman ve mekân ögeleriyle olay örgüsü aktarılır.
 • D) Bir olayın olması şarttır.
SORU 20

Okurlar otobiyografik ögeler taşıyan kitaplardan bir kat daha fazla etkilenir, diye düşünüyorum. Tamamen kurmaca olduğu düşünülen bir metinde bile -biz okuyucular fark edemesek de- yazarın birçok anısı, kederi,gözlemi vardır. Hâl böyleyken doğrudan yazarın kendi yaşam öyküsünden hareketle büyüyen, barındırdığı karmaşık duyguların yazar tarafından yaşandığını bilmek, kitabın ve anlattıklarının okur üzerindeki etkisini daha da arttırır.
Bu parçanın yazarına göre otobiyografik eserlerin daha çok etkileyici olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gerçek bir yaşamı anlatması
 • B) Öğretici yönünün ağır basması
 • C) Doğal bir anlatımın kullanılıyor olması
 • D) Heyecan unsurunun daima ön planda bulunması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CAADBDCBDCBDCACBDCAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?