Dil ve Anlatim 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Kardeşim Kaplan,
Ankara, 27 Ocak 1944 Bir yığın can sıkıntısı, üzüntü ve yorucu iş arasında mektubuna cevap veremedim. O bir tarafa, o güzel makalene de vaktinde teşekkür etmek lazımdı. Fakat daha iyisi tebrik etmeliyim. Çünkü hakikaten güzel makaleydi. Artık birinci sınıf bir muharrir olduğuna hiç şüphe etmiyorum.Sana çok bağlı olduğum için bundan mesudum.
Bu parça aşağıdaki mektup türlerinden hangisine örnektir?

 • İş mektubuna
 • Edebî mektuba
 • Resmî mektuba
 • Açık mektuba
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan metne örnektir?

 • Doğu ve güneydoğudan gelen derelerin iki kıyısında kümelenmiş olan ağaçlık, bostan ve bahçeler Ankara Ovası’nın doğasına hâkim boz rengi yırtan iki kalın yeşillik çizgisi hâlinde göze çarpıyordu.Hatip Çayı, Ankara halkının, bağı bahçesi olmayan çoğunluğun yazlık gezinti, eğlence ve piknik yeriydi.
 • Öteden beri esnaf dükkânlarının duvarlarında mesaj niteliğinde sözler asılıdır. Daha ziyade sülüs ve talik stili olan bu yazılar esnaflar için vazgeçilmezdir.
 • Memidik söğüt yaprağı bıçağını olanca hızıyla kınından çekti,bıçak ay ışığında bir şimşek mavisinde parlayarak havada geniş bir yay çizdi. Memidik’in bütün bedeni avına atılmaya hazır kaya atmacaları gibi gerildi.
 • Sözcüklerin temel ve yan anlamlarının yanı sıra bir de duygu değerleri vardır. Ancak kimi sözcüklerde bu bulunmayabilir. Söz gelimi açı, üçgen, teğet sözcüklerinin duygusal bir değeri yoktur; kimi sözcüklerde ise çeşitli tasarım ve duyguları içeren ayrı bir katman var gibidir.
Soru 3

I. Günlük
II. Deneme
III. Biyografi
IV. Söyleşi
Yukarıda numaralanmış türlerden hangileri kişisel hayatı konu alan öğretici metinlerdendir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 4

Mektup ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 • Karalama yapılmamalı, yazım kurallarına uyulmalıdır.
 • Anlatılmak istenen, açık ve kesin ifadelerle anlatılmalıdır.
 • Kurşun kalemle yazılma zorunluluğu vardır.
Soru 5

Anıları kaleme almak ne güzeldir.Ama ben günü gününe yazmayıs
everim. Fırından yeni çıkan sıcak
ekmek gibi yaşadıklarım o günün
sonunda tütmeli burnumda. Yaşanan
her şey yazılmalı hatta hiçbir şey
yaşanmamışsa bile.Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mektup
 • Günlük
 • Gezi yazısı
 • Otobiyografi
REKLAM
Soru 6

Batılı anlamda anı _______ ile edebiyatımıza girmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tanzimat Dönemi
 • Serveti Fünun Dönemi
 • Fecriati Dönemi
 • Millî Edebiyat Dönemi
Soru 7

23 Mart 1876’da Diyarbakır’da doğdu. 25 Ekim 1924’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Asıl adı Mehmet Ziya.Babası yerel bir gazetede çalışan memurdu. Eğitimine Diyarbakır’da başladı. Amcasından geleneksel İslam ilimlerini öğrendi. 1895’te İstanbul’a gitti.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Otobiyografiden
 • Günlükten
 • Biyografiden
 • Anıdan
Soru 8

• Kişi sadece eğitim hayatını ele alır.• Gerçeklerin yanında hayaller de anlatılır.
• Öznel bir anlayışla kaleme alınır.
Bu cümleler otobiyografi açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • Y – D – Y
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
Soru 9

Klasik edebiyatımızda gezi yazılarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seyahatname
 • sefaretname
 • tezkire
 • Siyer
Soru 10

Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet türündedir?

 • Anadolu Notları
 • Eşref Saati
 • Türk’ün Ateşle İmtihanı
 • Hac Yolunda
Soru 11

(I) Gece 21.00 sularında açıklama yapan İstanbul Orman Bölge Müdürü,adadaki yangının söndürüldüğünü açıkladı. (II) Bölge Müdürü, yangın sonucu yaklaşık 40 hektar alanın tahrip olduğunu belirtti. (III) Öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu hava kararırken kontrol altına alındı. (IV) Saat 21.00 civarında tamamen söndürülen yangının soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti.
Bir haber yazısından alınan bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel yargıya yer verilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Şinasi ve Agâh Efendi tarafından çıkarılan ilk özel gazetedir?

 • Takvim-i Vakayi
 • Tercüman-ı Ahval
 • Tasvir-i Efkar
 • Ceride-i Havadis
Soru 13

Fıkra türünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği açıklamak ya da ispatlamak için her türlü kanıttan faydalanan,bunları bilimsel biçimde inceleyen fikir yazılarıdır.
 • Bir düşünceyi, dönemi, sanatçıyı veya sanat eserini inceleyip olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmek için yazılan yazılardır.
 • Bir kişinin duygu ve gözlemlerini düzenli bir biçimde, tarih atarak günü gününe yazdığı yazılardır.
 • Bir yazarın güncel ve önemli herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini akıcı birdille, belgelendirme gereği duymadan ele aldığı yazılardır.
REKLAM
Soru 14

Dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bacon
 • Montaigne
 • Alain
 • Stendhal
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi makalenin amaçlarından biri değildir?

 • Eğlendirmek
 • Düşündürmek
 • Bilgi vermek
 • İspatlamak
Soru 16

Cahit Külebi, hazır kalıplarla iş gördüğü için şiiri üzerinde düşünmeye lüzum görmüyor. Öz ile biçimin bağdaşması önemli değil ona göre.Kelimelerin belli bir anlamı karşılamak için değil, laf olsun diye ya da Külebi öyle hoşlanıyor diye şu veya bu düzene göre sıralandıkları anlaşılıyor.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • Anıya
 • Sohbete
 • Eleştiriye
 • Gezi yazısına
Soru 17

Dil ve anlatım dersinde Ayhan Öğretmen öğrencilerden güncel bir konuyla ilgili kendi düşüncelerini,samimi bir dille kısa bir şekilde yazmalarını istemiştir. Yazdıkları yazıların okul gazetesinde yayımlanacağınıda eklemiştir.
Ayhan Öğretmen’in öğrencilerinden istediği yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Makale
 • Otobiyografi
 • Fıkra
Soru 18

I. Tekzip: Yalanlama.
II. Asparagas: Çarpıcı haber.
III. Muhabir: Haber toplayan, bildiren kimse.
IV. Sürmanşet: Şişirme haber.
Haber yazılarıyla ilgili numaralanmış terimlerden hangileri yanlış açıklanmıştır?

 • I ve II
 • II ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 19

_______; kelime anlamı olarak konuşma,görüşme, oturup söyleşme demektir.Bu türün en önemli özelliği okuyucuyla konuşur gibi yazılmasıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Fıkra
 • Sohbet
 • Makale
 • Eleştiri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türü için söylenemez?

 • Gezilen yerle ilgili kişisel düşüncelere yer verilebilir.
 • Gezilen yerin sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri yansıtılır.
 • Gezilen yerin sorunlarıyla ilgili kamuoyu oluşturma amacı güdülür.
 • Açıklayıcı ve betimleyici anlatıma başvurulur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADBACDABCBDBACDCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler