Dil ve Anlatim 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metinden alınmıştır?

 • Dağlarca’nın hesaplı sanatı, dörtlüklerinden başlıklarına kadar kendini her yerde gösteriyor. Bu başlıklar, edaca öbür ozanların başlıklarından ayrılmakla kalmıyor, onlarınkinden daha başka bir iş de görüyor.
 • Bu yılın başlarında başlayan yağmurlar dünyayı etkisi altına aldı. Barajları, setleri ve köprüleri yıkan seller ölümcül sonuçlara yol açtı. Bir süre önce Trabzon’da yaklaşık üç saat süren yağmur, Sürmene ilçesi ve haritadan silinen Beşköy’de mal ve can kaybına yol açtı.
 • Bir şiire başladığımda sonunu getirmedikçe sinirliyimdir. Her şey beni sıkar, kavga ararım. Şiiri bitirince de en çok iki üç gün dinlenir, bir yenisine başlarım. Zaten yazacağım bitti, demedim hiç kendi kendime.
 • Kubbeli Salon’a girince önce tanıyamadım, bordo kadife koltukta oturan, yakışıklı yüzünde yılışık bir ifadeyle bana bakan adamı. Elbette Basri Bey değildi ama birkaç adım atıp yaklaşınca çıkardım: Mehmed Esad.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde “fabl”ın tanımı doğru yapılmıştır?

 • Genellikle yaratıcısı bilinmeyen,olağanüstü öge, kahraman ve olaylara yer veren anlatılardır.
 • Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların kişi, yer ve zaman ögelerine bağlanarak anlatıldığı kısa yazılardır.
 • Olmuş ya da olabilecek olayların kişi, yer ve zaman çerçevesi içinde anlatıldığı uzun, mensur eserlerdir.
 • Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılardır.
Soru 3

Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer

Bu dizelerdeki altı çizili bölümde bulunan edebî sanat aşağıdakilerin hangisidir?

 • Kinaye
 • Benzetme
 • Kişileştirme
 • Abartma
Soru 4

• Hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanan bir sanattır.
• Sanatçı, dinleyicilerin toplandığı yerlerde yüksekçe bir yere çıkarak sanatını gösterir.
• Aksesuar olarak sadece omzunda bir mendil ve elinde bastonu bulunur.
Bu özellikler aşağıdaki geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden hangisine aittir?

 • Köy seyirlik oyunlarına
 • Karagöz’e
 • Meddaha
 • Orta oyununa
Soru 5

I. Revü
II. Dram
III. Operet
IV. Absürt tiyatro
Numaralanmış tiyatro türlerinden hangileri müzikli oyundur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • III ve IV.
REKLAM
Soru 6

Yollar çok garipti. Bir palaskalı asker,fişek kemerli, Laz başlıklı insanlar birer ikişer görünüp kayboluyorlardı.Bütün bir İstanbul kafilesi uzaktan geçip gidiyordu. İpten dizginli tahta semerler üzerinde nefer esvaplı zabitler, paltolu siviller görüyorduk. Biz kimse ile konuşmuyorduk.
Bu parçada anlatmaya bağlı metinlere ait aşağıdaki ögelerden hangisi belirgin değildir?

 • Olay
 • Kişi
 • Zaman
 • Mekân
Soru 7

Durum öyküsünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

 • Refik Halit Karay – Ömer Seyfettin
 • Halit Ziya Uşaklıgil – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Orhan Kemal – Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Memduh Şevket Esendal – SaitFaik Abasıyanık
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde masal ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

 • İlk Türkçe masal kitabı olarak Binbir Gece Masalları kabul edilmektedir.
 • Genellikle bir tekerlemeyle başlar.
 • Doğası gereği “mutlu son”la biter.
 • İlk söyleyeni belli değildir.
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde halk şiiri nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

 • Koşma – sone – türkü – mesnevi
 • Semai – şarkı – mâni – ilahi
 • Koşma – semai – mâni – türkü
 • Tuyuğ – şarkı – türkü – ilahi
Soru 10

Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının, bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli bir biçimde yinelenmesidir.
Bu cümlede özelliği verilen çağdaş Batı romanına özgü anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilinç akımı
 • Leitmotiv
 • Görece zaman anlayışı
 • Montaj
Soru 11

• Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.
• Sadece nesir (düzyazı) şeklinde kaleme alınır.
• Kişileri her tabakadan ve karakterden oluşabilir.
Dram türü ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • Y – D – D
 • Y – Y – D
 • D – D – Y
Soru 12

İşte, rüzgâr esiyor, dalgalar coştu yine;
Kumlara işlediğim hayalin de kayboldu
Hicranınla yanarken ben derinden derine,
Karşında, solan yüzüm gibi, güneşde soldu.

Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pişmanlık
 • Sevinç
 • Korku
 • Özlem
Soru 13

Aşağıda tiyatro ile ilgili verilen açıklamaların hangisi yanında yay ayraç içinde verilen kavrama ait değildir?

 • Oyunun akışını metinden takip eden ve unutulan cümle ya da sözleri fısıldayarak hatırlatan görevli (suflör)
 • Oyuncuların metne bağlı kalmadan zekâ ve kavrayışlarına göre başarı sağladıkları konuşma ve davranışlar (adaptasyon)
 • Oyunun geçtiği yeri canlandırmak amacıyla kullanılan renk, ışık,eşya vb. araçların tümü (dekor)
 • Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan, konuşmayan ya da birkaç sözcük söyleyen kişi, kişiler (figüran)
REKLAM
Soru 14

Roman sanatının ilk başarılı örneği _________ tarafından yazılan _________.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • Victor Hugo – Sefiller’dir
 • Dostoyevski – Suç ve Ceza’dır
 • Cervantes – Don Kişot’tur
 • Stendhal – Kırmızı ve Siyah’tır
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde ben merkezli hikâye ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 • Yazar, iç dünyasının yansımalarından çok, dış dünyadaki gözlemlerini anlatır.
 • Yazarın kişiliği ile kahramanın kişiliği iç içe girmiştir.
 • Bunalım ve yaşama sevinci arasında kalan birey, var olandan hareketle düş dünyasına sığınır.
 • Hikâyeler çarpıcı ve beklenmedik bir sonla bitirilir.
Soru 16

Yazarın kendi yaşamını anlattığı romanlardır. Dünya edebiyatında Alphonso Daudet’in “Küçük Şeyler”adlı romanı bu türe örnek gösterilebilir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyal roman
 • Otobiyografik roman
 • Tarihî roman
 • Macera romanı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi seyretmeye dayalı sanat dallarından değildir?

 • Sinema
 • Tiyatro
 • Masal
 • Opera
Soru 18

Bir aslan ölmüş ve hayvanlar Yeni kralı seçmek için toplanmışlar Gitmiş getirmişler krallık tacını Bir ejderhanın saklandığı yerden Taç bütün hayvan başlarında denenmiş
Bakmışlar uymuyor hiçbir başa
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Fabldan
 • Masaldan
 • Romandan
 • Hikâyeden
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık konulu halk hikâyesine örnek gösterilebilir?

 • Kerem ile Aslı
 • Emrah ile Selvihan
 • Arzu ile Kamber
 • Battal Gazi
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel (düz değişmece) yoktur?

 • Uçağımız akşam Trabzon’a inecek.
 • Demlik kaynadı, ateşi söndürebilirsin.
 • İstanbul’un gönlümdeki yeri bambaşka.
 • Fuarda imza için ünlü kalemler bir araya gelmişti.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDACBCDACBADBCABCADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler